EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC1118(03)

Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз 2021/C 466 I/02

C/2021/8261

OB C 466I, 18.11.2021, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CI 466/2


Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз

(2021/C 466 I/02)

В съответствие с член 9, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (1) Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (2) се изменят, както следва:

На страница 271:

Добавят се следните снимки и текст:

6307 90 10

Трикотажни или плетени

и

 

6307 90 91

От филц

и

 

6307 90 98

Други

Тези подпозиции включват артикулите от текстилни материали с формата на кошници или леговища за животни или подобни артикули, предназначени за това животните да си почиват вътре или върху тях, дори с подвижна възглавница/подвижен дюшек или пълнено дъно и т.н.

Представените отделно възглавници и одеяла обаче обикновено не са разпознаваеми като предназначени за животни (позиция 9404 или 6301 и т.н.).

Вж. също обяснителните бележки към КН за позиция 9404 .

Примери за някои от тези артикули:

1)

Артикули с пълнено/подпълнено дъно:

Image 1

(вж. също Регламент за изпълнение (ЕС) № 349/2014 на Комисията от 3 април 2014 г. (ОВ L 104, 8.4.2014 г., стр. 1)).

2)

Артикули с подвижна възглавница:

Image 2
Image 3
Image 4

3)

Артикули с формата на леговище:

Image 5
Image 6

4)

Артикули с формата на „спално чувалче“:

Image 7
Image 8

На страница 404:

9404

Добавя се следният текст:

„Тази позиция не включва артикулите с формата на кошници или леговища за животни или подобни артикули, предназначени за това животните да си почиват вътре или върху тях, дори тези артикули да са с подвижна възглавници/подвижен дюшек или пълнено дъно и т.н. (позиция 6307 или 4602 и т.н. според материалите, от които се състои изделието), тъй като тези артикули не са сходни с артикулите за легла и подобни артикули.

Вж. също обяснителните бележки към КН за подпозиции 6307 90 10 и 6307 90 91 и 6307 90 98.“


(1)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (OВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(2)  ОВ C 119, 29.3.2019 г., стр. 1.


Top