EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0305(03)

Публикация на единния документ, изменен вследствие на одобрението на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 2021/C 76/08

C/2021/1495

OJ C 76, 5.3.2021, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 76/23


Публикация на единния документ, изменен вследствие на одобрението на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

(2021/C 76/08)

Европейската комисия одобри това несъществено изменение в съответствие с член 6, параграф 2, трета алинея от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията (1)

Заявлението за одобрение на това несъществено изменение е публикувано в базата данни eAmbrosia на Комисията.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

JIHOČESKÁ ZLATÁ NIVA

ЕС №: PGI-CZ-0406-AM02 – 28.8.2020 г.

ЗНП ( ) ЗГУ (Х)

1.   Наименование/наименования

„Jihočeská Zlatá Niva“

2.   Държава членка или трета държава

Чешка република

3.   Описание на селскостопанския продукт или храната

3.1.   Вид продукт

Клас 1.3. Сирена

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1

Външен вид: Сиренето има форма на пита с диаметър 180—200 mm и височина около 10 cm (тегло около 2,8 kg). По повърхността има следи от измиване или остъргване. Прорастването на синьозелена плесен и частичната поява на слузесто обложение на повърхността не влияят върху качеството на сиренето. Повърхността на сиренето може да бъде от кремава до светлокафеникава на цвят.

Вътрешен вид: Вътрешността на сиренето е сметанова до кремава на цвят, с равномерни зелени до синьозелени жилки плесен и видими следи от продупчване.

Консистенция: По-фина от тази на сиренето „Jihočeská Zlatá Niva“ (със съдържание на мазнини в сухото вещество 50 %), кашеста и равномерно узряла. Не се допуска наличие на чужди плесени.

Вкус и аромат: солен, изразителен, ароматен, с пикантен послевкус, характерен за действието на култивираната плесен Penicillium roqueforti.

Форма, в която продуктът се предлага на пазара: Сиренето се предлага на пазара на пити с цилиндрична и полуцилиндрична форма, както и на порции с различно тегло.

Физикохимични изисквания:

Съдържание на сухо вещество: 52 %. Допустимо отрицателно отклонение в съдържанието на сухо вещество: -1 %, положителните отклонения в съдържанието на сухо вещество не влияят върху качеството.

Съдържание на мазнини в сухото вещество: 60 %. Допустим обхват на стойностите за съдържание на мазнини в сухото вещество: от 60 % до < 65 %

Съдържание на сол: от 2,5 до 6 %.

Микробиологични свойства:

Сиренето съдържа култивирана плесен Penicillium roqueforti, щамове PY или PV, CB, PR1 (до PR4). За целите на производството могат да се използват други щамове плесен Penicillium roqueforti от други производители, които съответстват на свойствата, посочени в настоящия документ. От гледна точка на микробиологичните изисквания сиренето отговаря на стандартните критерии за безопасност на хранителните продукти и хигиена на производствения процес.

3.3.   Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)

Основната суровина за производството на това натурално сирене с плесен във вътрешността е преработено краве мляко, което произхожда единствено от посочената област. Други суровини: плесен Penicillium roqueforti, щамове PY или PV, CB или PR1 (до PR4) (или други щамове плесен Penicillium roqueforti от други производители, които съответстват на свойствата, посочени в настоящия документ), готварска сол, млечни култури, закваска и калциев хлорид.

3.4.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район

Основната суровина — млякото — трябва да произхожда от определения географски район, където трябва да се извърши и целият процес на производство и зреене, за да се оползотворят в максимална степен както дългогодишният местен опит, така и оригиналните помещения за зреене.

Сиреноизготвителят се зарежда с преработено мляко с масленост 5,35 %, с възможно отклонение от +/- 0,15 %. Добавят се обичайно използвани култури, които предизвикват млечнокисела ферментация и осигуряват доброто подквасване на сиренето през целия процес на производство и зреене. Характерният вкус на сиренето „Jihočeská Zlatá Niva“ се дължи на култивираната плесен Penicillium roqueforti, която се използва вече няколко десетилетия (изходната култура се предлага широко за нуждите на хранителната промишленост). След подсирването и пресичането на млякото се образуват сиренни зърна, които се формоват в цилиндрични калъпи. Суроватката се отцежда и развитието на култивираната микрофлора протича при определена температура. Осоляването се извършва или на два етапа, а именно чрез поставяне в саламура, а след това натриване на ръка с едрозърнеста сол, или чрез насоляване на повърхността. В миналото сиренето е зреело само в естествени помещения за зреене, издълбани във варовикови скали. През 2005 г., предвид увеличеното производство на сирена с плесен, бяха изградени климатизирани помещения за зреене на сирене, снабдени с регулатори на температурата и влажността. Сиренето зрее в тях най-малко 6 седмици.

Повърхността на зрелите пити се измива или остъргва.

3.5.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

Поради биотехнологичния характер на продукта сиренето с плесен трябва да се опакова в самия производствен обект. Това се налага и с цел да се съхрани качеството, да се спазят хигиенните изисквания и да не се допусне замяна на продукта със сирене от друг район, както и да се осигури неговата проследяемост.

Питите с цилиндрична или полуцилиндрична форма се опаковат в алуминиево фолио или в специално кислородопропускливо фолио. Част от продукцията се нарязва на порции и се поставя в пластмасови опаковки, които се покриват с пластмасово фолио с отпечатана информация за продукта.

Опаковката на продукта трябва да бъде непокътната, чиста и надлежно обозначена.

3.6.   Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

Наименованието „Jihočeská Zlatá Niva“ се обозначава ясно върху опаковката на продукта.

4.   Кратко определение на географския район

Географският район е Южночешката област (Jihočeský kraj), чиито граници са определени със закон № 36/1960 Sb. за териториалното деление на държавата, както е изменен.

5.   Връзка с географския район

Южночешката област е сред областите с най-ниска степен на замърсяване в Чешката република и винаги е била смятана за предимно земеделска. Тази тенденция се е запазила и до днес.

Млякото произхожда от района на Южна Чехия. Пасищата се намират в защитените зони Novohradské Hory, Blanský les и Šumava, чиято уникална растителност влияе благоприятно върху вкусовите качества на млякото.

Тази област с разнообразен ландшафт и съхранени гори, ливади, пасища и реки се характеризира с висока чистота на околната среда, особено в региона на Чески Крумлов и планината Шумава (обявена от ЮНЕСКО за биосферен резерват през 1990 г.). Доказателство за голямата ценност на природната среда в Южна Чехия е фактът, че там се намират редица защитени зони, две от които са под закрилата на ЮНЕСКО.

Пасищата, и особено мезофилните ливади, са богати на специфични за района растителни видове. Характерни са нискостеблените растения (нард, власатка) с множество подвидове, както и някои редки видове. Ендемични растителни видове са Phyteuma nigrum, Gentiana pannonica, Gentiana cruciata, Ligusticum mutellina, Arnica montana, Gentianella praecox subsp. Bohemica, Carex Michelii, Andropogon ischaemum, Veronica teucrium, Stachys recta, Koeleria pyramidata и др.

Значително влияние върху качеството и свойствата на сиренето „Jihočeská Zlatá Niva“ има безспорно и опитът на местното население в производството на това сирене, който се предава от поколение на поколение.

Изброените фактори съществено отличават определения район от околните райони.

Сиренето „Jihočeská Zlatá Niva“ се характеризира с високо качество, отличен вкус, балансирано съдържание на сухо вещество, мазнини и сол. Вече няколко десетилетия то се произвежда неизменно по начина, описан в точка 3.5 от настоящия документ. Основната суровина за продукта е млякото от района на Южна Чехия.

Сиренето с плесен „Jihočeská Zlatá Niva“ се произвежда в млекокомбината в Чески Крумлов от 1951 г., като оттогава до днес производственият процес остава неизменен. За историята на производството на сиренето „Niva“ свидетелстват множество споменавания в печата. Названието му се свързва с ливадите и пасищата в планината Шумава, откъдето произхожда основната суровина — кравето мляко. Уникалният характер на местната флора обуславя вкуса на млякото, а оттам — и на крайния продукт.

Сиренето с плесен „Jihočeská Zlatá Niva“ се цени високо на чешкия пазар както от широката общественост, така и от специалистите в млечната промишленост. На национални изложения на сирена специализираните комисии редовно класират „Jihočeská Zlatá Niva“ на челно място в категорията сирена с плесен във вътрешността. Сиренето „Jihočeská Zlatá Niva“ се радва на подобен успех и сред широката общественост.

Препратка към публикуваната продуктова спецификация

(член 6, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент)

https://isdv.upv.cz/doc/vestnik/2020/vestnik_UPV_202010.pdf#page=157

Официален вестник № 10, 4.3.2020 г., стр. 157 и сл.


(1)  ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 17.


Top