EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC1202(02)

Публикация на заявление съгласно член 17, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета 2020/C 417/10

C/2020/8565

OJ C 417, 2.12.2020, p. 59–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 417/59


Публикация на заявление съгласно член 17, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета

(2020/C 417/10)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета (1).

ОСНОВНИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ДОСИЕ

„VASI VADKÖRTE PÁLINKA“

Номер на досието: PGI-HU-02408 — 22.12.2017 г.

1.   Географско указание, за което се подава заявлението

„Vasi vadkörte pálinka“

2.   Категория на спиртната напитка

Плодова дестилатна спиртна напитка (категория 9 от приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008)

3.   Описание на спиртната напитка

3.1.   Физични, химични и/или органолептични характеристики

Химични и физични характеристики:

Съдържание на циановодородна киселина: максимум 5 g/hl при 100 об. % алкохол

Съдържание на мед: максимум 9 mg/l краен продукт

Органолептични характеристики:

Бистра, безцветна течност.

Ароматът ѝ се характеризира с леко благоухание и тръпчивост заедно с добре изразени нотки на круша, цитрусови плодове и подправки.

Има сух, леко свеж и пикантен вкус с меки медени и опушени нотки и остър завършек; може да има и цитрусови аромати, лека тръпчивост и грапавина.

При отлежаване запазва характерния вкус и аромат на използваните плодове.

3.2.   Специфични характеристики (в сравнение с други спиртни напитки от същата категория)

Органолептичните характеристики на „Vasi vadkörte pálinka“ са причината за нейната неповторимост: нейният свеж, характерен, леко тръпчив, цитрусов аромат и вкус, пикантните, медени нотки и по-скоро грапавата, отколкото гладка консистенция, които се дължат на дивата круша, използвана при майшуването на „Vasi vadkörte pálinka“.

„Vasi vadkörte pálinka“ се произвежда от плодовете на местни, признати от държавата сортове круши, отглеждани в административния район на областите, изброени в точка 4. Основната съставка на „Vasi vadkörte pálinka“ се състои от най-малко 75 % диви круши, а останалата част (най-много 25 %) се състои от местни, признати от държавата сортове круши (Bosc kobak, Conference, Clapp kedveltje, Hardenpont téli vajkörte, Tüskés körte, Sózó körte). Острата тръпчивост и свежестта на „Vasi vadkörte pálinka“ се проявяват благодарение на ниското съдържание на захар и тръпчивостта на дивата круша, която съставлява най-малко 75 % от мъстта и се бере трудно.

4.   Географски район, за който се подава заявлението

„Vasi vadkörte pálinka“ се произвежда в административните граници на областите Vas и Zala. Тя може да се майшува, ферментира, дестилира и отлежава в търговски дестилерии за pálinka, които се намират само в този географски район.

5.   Метод на получаване на спиртната напитка

Основните етапи в производството на pálinka са следните:

а)

Подбор и приемане на плодовете;

б)

Майшуване и ферментация ;

в)

Дестилация;

г)

Отлежаване и съхраняване на pálinka;

д)

Производство, обработка и смесване на pálinka.

а)   Подбор и приемане на плодовете

По отношение на сорта най-малко 75 % от приетите круши трябва да са диви круши (обикновената дива круша Pyruspyraster subsp. pyraster); останалата част — най-много 25 % — трябва да се състои от местни, признати сортове круши.

Местните, признати в държавата сортове круши са Bosc kobak, Conference, Clapp kedveltje, Hardenpont téli vajkörte, Tüskés körte и Sózó körte.

Рálinka се приготвя от подходящо узрели плодове, т.е. плодове със съдържание на сухо вещество най-малко 14 ref. %, с добро или отлично качество. Количественото приемане на плодовете се основава на теглото. По време на приемането качеството на плодовете се оценява въз основа на вземане на проби. Органолептичната оценка (зрялост — от зрели до презрели — здрави, чисти, без външни замърсители — пръст, листа, клонки, камъни, метал или друг материал — и без плесен или гниене и др.) и изследването на съдържанието на сухо вещество са в основата на контрола на качеството и приемането (измерване на съдържанието на захар и рН). Плодовете трябва да бъдат придружени и от документи, удостоверяващи произхода им. Доставчикът е длъжен да декларира произхода на плодовете и спазването на карентния срок.

б)   Майшуване и ферментация

Майшуване:

Уникалната характеристика при майшуването на „Vasi vadkörte pálinka“ е съдържанието на захар, което е 3—5 %, благодарение на ниското съдържание на захар в дивата круша, използвана при производството.

Ферментация:

По време на ферментацията температурата трябва да се поддържа между 16—23 oC и трябва да се постигне оптимална стойност на рН 2,8—3,2. В зависимост от вътрешните качества на използваните круши оптималната продължителност на ферментацията е 10 дни.

Ферментиралата мъст трябва да се дестилира възможно най-скоро или да се осигурят основните условия за правилно съхранение до момента, в който може да започне дестилацията (температурата трябва да бъде възможно най-ниска (0—10 oC), трябва да се използват водни уплътнения, а съдовете трябва да се пълнят догоре).

в)   Дестилация

„Vasi vadkörte pálinka“ може да се приготви чрез система за единична дестилация в колона или чрез традиционна система за дестилация в казан. Алкохолното съдържание на дестилирания продукт е 55—85 % V/V.

г)   Отлежаване и съхраняване на pálinka

След рафинирането pálinka трябва да отлежава в съдове от неръждаема стомана и да се съхранява в неразредено състояние.

д)   Производство, обработка и смесване на pálinka

Pálinka трябва да се охлади до температура между –5 oC и –3 oC и след това чрез филтриране през листов филтър трябва да се отстранят другите примеси. След филтрацията pálinka се съхранява, докато се загрее до 18—20°oC. Pálinka може да се смесва само с цел да се гарантира, че най-малко 75 % от доставената като суровина захар на мъстта е от диви круши и най-много 25 % са от горепосочените други сортове круши.

Преди бутилиране алкохолното съдържание на pálinka трябва да се коригира до подходящо за консумация ниво чрез добавяне на питейна вода, като се съблюдава определеното допустимо отклонение за бутилирания продукт (±0,3 % V/V).

6.   Връзка с географската среда или произход

6.1.   Данни за географския район или произхода, които са от значение за връзката

Дивата круша — наричана разговорно полска круша — е местен вид круша в областите Vas и Zala. Среща се най-вече в естествени горски площи.

Западната част на областите Vas и Zala се намира в подножието на Алпите и от запад на изток ландшафтът става все по-хълмист. По-голямата част от района е покрита с гори. Почвите тук са предимно кафяви, черноземни, със средна консистенция, леко киселинни. Поради своето местоположение тези области съставляват един от най-влажните региони на Унгария: Alpokalja (Долни Алпи), въпреки че годишните валежи намаляват от запад на изток. В климата на тези области се наблюдават известни различия: той става по-сух и континентален при преминаване от западната към по-равнинната източна част на региона, въпреки че температурата около обширните горски площи на региона е по-ниска от тази на непокритите с гори площи. Леко наклонената повърхност на предпланината и съседните площи съставляват района, в който растат дивите круши, където средногодишното количество на валежите е 600—800 mm, въпреки че през периода на зреене през септември и октомври има малко валежи. В района има обилно слънцегреене от 1700—1800 часа годишно. Благодарение на близостта си до Алпите районът е малко по-хладен от съседните области.

Дивата круша предпочита сухите и слънчеви райони с южно изложение, които не са преовлажнени и топли през периода на зреене, по-плътните кафяви почви от черноземен тип в тези райони и горите с по-ниско покритие от дървесни корони. При подходяща почва и микроклимат като тези на географския район дивата круша може да оцелее десетилетия, дори столетия. Различните метеорологични условия от една година до следващата може да окажат влияние на добивите.

6.2.   Специфични характеристики на спиртната напитка, дължащи се на особеностите на географския район

Връзката на „Vasi vadkörte pálinka“ с географския район се основава на качеството и репутацията на продукта.

Фактът, че най-малко 75 % от използваните за майшуване диви круши произхождат от областите Vas и Zala, обуславя неповторимите органолептични характеристики на „Vasi vadkörte pálinka“.

Дивите круши узряват добре поради големия брой слънчеви часове и модела на валежите. За брането на плодовете на дивата круша са необходими умения: зрелостта може да се определи по цвета и при допир. Целта е да се наберат възможно най-голям брой напълно узрели плодове.

Кафявите, черноземни почви със слабо киселинно рН и относително хладният климат в района водят до по-високото съдържание на киселина в плодовете на дивата круша, което се изразява в ароматичните съставки на дестилата: това придава свежест и цитрусов аромат, както и известна тръпчивост на дестилата.

Тъй като дивата круша има много по-ниско съдържание на захар от останалите плодове, за производството на единица pálinka е необходимо по-голямо количество диви круши, отколкото за производството на pálinka от обикновени круши. Големият процент диви плодове, използвани за производството на „Vasi vadkörte pálinka“, е осезаем от нейните ароматични съставки. Дивата круша придава на „Vasi vadkörte pálinka“ не само характерната ѝ тръпчивост, но и нейната острота, по-скоро грапавата, отколкото гладка консистенция и пикантните, медени нотки.

Тъй като „Vasi vadkörte pálinka“ има леко тръпчив вкус заради големия процент използвани диви круши, е необходимо голямо умение, за да се определи кога да се отдели дестилатът от първака, така че в него да не навлязат аромати, които може да развалят вкуса.

Свидетелство за репутацията на „Vasi vadkörte pálinka“ са следните спечелени награди:

златен медал на второто открито състезание за Pálinka и спиртни напитки в област Vas през 2011 г.;

сребърен медал на четвъртото открито състезание за Pálinka и спиртни напитки в област Vas през 2013 г.;

сребърен медал на шестото открито състезание за Pálinka и спиртни напитки в област Vas през 2015 г.;

златен медал на състезанието за Pálinka и спиртни напитки от семкови плодове в област Vas през 2015 г.;

сребърен медал на седмото открито състезание за Pálinka и спиртни напитки в област Vas през 2016 г.;

бронзов медал на състезанието за Pálinka и спиртни напитки от семкови плодове в област Vas през 2017 г.;

„Vasi vadkörte pálinka“ участва в няколко мащабни национални събития за представяне и дегустация от 2006 г. насам. Тези събития включват ежегодния фестивал на Pálinka в Gyula, фестивала на Pálinka в Будапеща, фестивала на бирата и свинския джолан в Békéscsaba, карнавала Savária в Szombathely, гастрономическия фестивал в Sopron (Ízutazás), както и провеждащите се в Будапеща международни панаири Sirha, FeHoVa и OMÉK — националното изложение за земеделие и храни.

7.   Разпоредби на Европейския съюз или национални/регионални разпоредби

Закон XI от 1997 г. за защита на търговските марки и географските указания,

Закон LXXIII от 2008 г. относно pálinka, pálinka от гроздови джибри и Националния съвет за Pálinka,

Правителствено постановление № 158/2009 от 30 юли 2009 г. за определяне на подробни правила за защита на географските указания на земеделските продукти и храните и за проверка на продуктите,

Правителствено постановление № 22/2012 от 29 февруари 2012 г. относно Националната служба по безопасност на хранителните вериги,

Постановление № 49/2013 от 29 април 2013 г. на министъра на развитието на селските райони за пределно допустимите стойности за някои замърсители и вредни материали от естествен произход в храните и за изискванията за определени материали и изделия, предназначени за контакт с храни.

8.   Данни на заявителя

8.1.   Държава членка, трета страна или юридическо/физическо лице:

Име: Birkás Pálinka Kft.

8.2.   Пълен адрес (улица и номер, град/населено място и пощенски код, държава):

Адрес: Győrvár, 9821 Győrvár, Hrsz. 435, 9821 Hungary

Електронна поща: birkas@birkaspalinka.hu

Тел. +36 32563066

9.   Допълнение към географското указание

10.   Специфични правила за етикетиране

Освен елементите, посочени в законодателството, означението съдържа и следното:

„földrajzi árujelző“ [географско указание] (отделно от наименованието),

Наименованието „Vasi vadkörte pálinka“ трябва да е включено в лицевия етикет и в контраетикета.


(1)  OВ L 130, 17.5.2019 г., стp. 1.


Top