EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0907(05)

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията 2020/C 295/08

PUB/2020/287

OB C 295, 7.9.2020, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 295/25


Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктовата спецификация на наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

(2020/C 295/08)

Настоящото съобщение се публикува в съответствие с член 17, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията (1).

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕТО НА СТАНДАРТНО ИЗМЕНЕНИЕ

„Wagram“

Референтен номер: PDO-AT-A0233-AM01

Дата на съобщението: 21.2.2020 г.

ОПИСАНИЕ И ОСНОВАНИЯ ЗА ОДОБРЕНОТО ИЗМЕНЕНИЕ

Описание и основания

Тъй като регистърът на лозарските площи вече се управлява съгласно интегрираната система за администриране и контрол е необходимо максималният добив от хектар да бъде адаптиран.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

1.   Наименование на продукта

Wagram

2.   Вид на географското означение

ЗНП — защитено наименование за произход

3.   Категории на лозаро-винарския продукт

1.

Вино

5.

Качествени пенливи вина

4.   Описание на виното или вината

Наименованието за произход Wagram може да се използва за вина и качествени пенливи вина, но на практика използването му за качествени пенливи вина има само много малко значение. „Wagram“ се произвежда главно като „качествено вино“; аналитичните характеристики са посочени в продуктовата спецификация. Освен това вина с наименование „Wagram“ се произвеждат и под други форми (например „Kabinett“, „Spätlese“, „Eiswein“ и др.). Около 75 % от вината, които се произвеждат в лозаро-винарския регион Ваграм, са бели вина. Главните винени сортове грозде са Grüner Veltliner за белите и Zweigelt за червените вина. Следва да се спомене и Frühroter Veltliner — типичен за района сорт. Органолептичните характеристики на вината могат да бъдат описани така — с аромат на подправки и с богато съдържание.

Общи аналитични характеристики

Максимално общо алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимално действително алкохолно съдържание (% об.)

 

Минимална обща киселинност

 

Максимално съдържание на летливи киселини (в милиеквиваленти на литър)

 

Максимално съдържание на общ серен диоксид (в милиграми на литър)

 

5.   Винопроизводствени практики

а)   Основни енологични практики

Приложими ограничения при производството на вината

За наименованието за произход „Wagram“ са разрешени всички енологични практики, споменати в регламенти (ЕС) 2019/934 и (ЕС) 2019/935, които са предвидени за вината със защитено наименование за произход, с изключение на третирането с калиев сорбат и диметил дикарбонат. Киселинното съдържание на вината може да се намалява в съответствие с регламенти (ЕС) 2019/934 и (ЕС) 2019/935. Решение за възможно повишаване на киселинното съдържание се взема от федералния министър на земеделието, регионите и туризма в зависимост от метеорологичните условия по време на вегетационния сезон. Условията за възможно повишаване на киселинното съдържание се уреждат от регламенти (ЕС) 2019/934 и (ЕС) 2019/935.

Специфичните енологични практики (включително обогатяване) произтичат от съответния избран традиционен метод за производство и са описани в продуктовата спецификация.

б)   Максимални добиви

10 000 килограма грозде от хектар

6.   Определен географски район

Географският район на наименованието за произход „Wagram“ обхваща окръга със самостоятелен статут Tulln (с изключение на община Sitzenberg-Reidling), общината Stetteldorf am Wagram и съдебния район Klosterneuburg в Долна Австрия.

7.   Основни винени сортове грозде

 

Zweigelt - Rotburger

 

Grüner Veltliner - Weißgipfler

 

Zweigelt - Blauer Zweigelt

8.   Описание на връзката или връзките

Лозаро-винарският регион Ваграм е разделен на две различни зони. Първо, на север от р. Дунав и на изток от долината Kamptal се простира самата зона Wagram с изменящ се наклон на 30 km в източна посока. В тази зона лозовите насаждения растат на дебели слоеве льосови почви и от тях се произвеждат вина с аромат на подправки. В другата зона, която се намира в района на Klosterneuburg (северозападно от Виена), почвата е по-варовикова, в резултат на което отличаващите се с качеството си вина са с добра структура и плодов аромат.

Климатът се определя от влиянието на р. Дунав и близостта до Панонския регион. Нощите са по-скоро хладни, което е благоприятно за образуването на аромата. Около 75 % от вината, които се произвеждат в лозаро-винарския регион Ваграм, са бели вина. Главните винени сортове грозде са Grüner Veltliner за белите и Zweigelt за червените вина. Следва да се спомене и Frühroter Veltliner — типичен за района сорт. Органолептичните характеристики на вината могат да бъдат описани така — с аромат на подправки и с богато съдържание. Дебелият льосов слой в зона Ваграм е идеален за производството на силни вина от сорта Grüner Veltliner с аромат на подправки. От по-варовиковите почви в района около Klosterneuburg се получават вина с добра структура и плодов аромат.

Освен това поради факта, че в структурата на винарския район преобладават семейните лозарски стопанства, традиционният метод на винификацията се предава между поколенията, което допълнително допринася за отличителния характер на вината от Ваграм.

9.   Други основни условия (опаковане, етикетиране, други изисквания)

Правна уредба:

Национално законодателство

Вид допълнително условие:

Дерогация относно производството в определения географски район

Описание на условието:

Съгласно австрийския Закон за виното вино с наименование за произход „Wagram“ може да се пуска на пазара само с контролен номер за качествено вино, с изключение на видовете качествено пенливо вино „Sekt“, „Qualitätsschaumwein“ и „Hauersekt“. За да получи виното контролен номер за качествено вино, трябва да бъде анализирана проба от всяко вино, което ще се предлага на пазара с наименованието за произход „Wagram“ (систематична проверка), вж. продуктовата спецификация. В рамките на сензорния анализ вината се оценяват от официална дегустационна комисия. Официалната дегустационна комисия се състои от шестима дегустатори и един председател на комисията. Пробите се поставят пред дегустаторите анонимно. Формулярът за анализа съдържа само необходимата за оценка информация, например се посочват традиционното наименование (Qualitätswein, Kabinett, Spätlese, Auslese и т.н.), сортът и годината на реколтата. Дегустаторите оценяват виното въз основа на опита си и използват еталонни вина, за да оценят дали представените им вина са типични по отношение на сорта, годината на реколтата и традиционното наименование и дали са годни за пускане на пазара (без отклонения по отношение на качеството). На въпроса за вкуса се отговаря с ДА или НЕ. Ако оценката е отрицателна, отказът се обосновава в писмен вид. Пробата отговаря на органолептичните изисквания, ако мнозинството от дегустаторите са формулирали положителна оценка. Когато има 3 положителни и 3 отрицателни оценки, пробата се представя на друга дегустационна комисия. Ако н втори път мненията са в съотношение 3:3, резултатът от дегустацията се счита за отрицателен.

Връзка към продуктовата спецификация

https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html


(1)  OВ L 9, 11.1.2019 г., стp. 2.


Top