EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0430(01)

Съобщение в приложение на член 34, параграф 7, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно решения, отнасящи се до обвързваща информация, взети от данъчните органи на държавите членки, относно класирането на стоките в митническата номенклатура 2020/C 142/01

PUB/2020/339

OJ C 142, 30.4.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 142/1


Съобщение в приложение на член 34, параграф 7, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно решения, отнасящи се до обвързваща информация, взети от данъчните органи на държавите членки, относно класирането на стоките в митническата номенклатура

(2020/C 142/01)

Митническите органи отменят решенията, отнасящи се до обвързваща информация, считано от този ден, ако те вече не са съвместими с тълкуването на митническата номенклатура в резултат на следните международни тарифни мерки:

решения относно класирането, становища за класиране или обяснителни бележки към Номенклатурата на Хармонизираната система (ХС) за описание и кодиране на стоките, приети от Съвета по митническо сътрудничество (документ СМС № CN2692 — доклад от 64-та сесия на Комитета по ХС):

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЯСНИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЖКИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЪГЛАСНО ПРОЦЕДУРАТА ПО ЧЛЕН 8 ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА И СТАНОВИЩАТА И РЕШЕНИЯТА ЗА КЛАСИРАНЕ, ИЗГОТВЕНИ ОТ КОМИТЕТА ПО ХС НА СВЕТОВНАТА МИТНИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

(64-ТА СЕСИЯ НА КОМИТЕТА ПО ХАРМОНИЗИРАНАТА СИСТЕМА — СЕПТЕМВРИ 2019 г.)

ДОК. CN2692

Изменения в Обяснителните бележки към Номенклатурата, приложена към Конвенцията по ХС

21.06

P/10

Глава 29 — Приложение — 48

P/1

30.03

P/10

30.04

P/10

39.23

P/11

39.24

P/11

39.26

P/11

72.04

P/7

73.23

P/11

73.26

P/11

87.16

P/11

Мнения за класиране, приети от Комитета по Хармонизираната система

2106.90/38

 

P/2

2309.90/8

 

P/2

2936.23/1

 

P/2

2936.28/2-3

 

P/2

2936.29/3

 

P/2

3003.20/1-2

 

P/3

3822.00/2

 

P/4

3921.90/4

 

P/5

3924.90/7

 

P/6

7323.99/1

 

P/6

9022.90/1

 

P/8

9403.90/1

 

P/9

Информация за съдържанието на тези мерки може да бъде получена от Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Brussels, Belgium) или да бъде изтеглена от нейната интернет страница:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/harmonized-system-general-information_en


Top