EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XG0528(01)

Известие на вниманието на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2010/413/ОВППС на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2019/870 на Съвета, както и в Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/855 на Съвета, относно ограничителни мерки срещу Иран

ST/9475/2019/INIT

OJ C 183, 28.5.2019, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 183/1


Известие на вниманието на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2010/413/ОВППС на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2019/870 на Съвета, както и в Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/855 на Съвета, относно ограничителни мерки срещу Иран

(2019/C 183/01)

На вниманието на лицата и образуванията, посочени понастоящем в приложение II към Решение 2010/413/ОВППС на Съвета (1), изменено с Решение (ОВППС) 2019/870 на Съвета (2), и в приложение IX към Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета (3), изпълняван с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/855 на Съвета (4), относно ограничителни мерки срещу Иран, се представя следната информация.

След като преразгледа списъка на лицата и образуванията, посочени понастоящем в изброените по-горе приложения, Съветът на Европейския съюз реши, че ограничителните мерки, предвидени в Решение 2010/413/ОВППС и в Регламент (ЕС) № 267/2012, следва да продължат да се прилагат спрямо тези лица и образувания.

На засегнатите лица и образувания се обръща внимание, че могат да подадат заявление до компетентните органи на съответната(ите) държава(и) членка(и), посочени на уебсайтовете в приложение X към Регламент (ЕС) № 267/2012, за да получат разрешение за използване на замразени финансови средства за основни нужди или за конкретни плащания (вж. член 26 от регламента).

Заинтересованите лица и образувания могат да отправят искане до Съвета преди 31 декември 2019 г., придружено от удостоверителни документи, за преразглеждане на решението за включването им в посочения по-горе списък, на следния адрес:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 39.

(2)  OВ L 140, 28.5.2019 г., стр. 90.

(3)  ОВ L 88, 24.3.2012 г., стр. 1.

(4)  OВ L 140, 28.5.2019 г., стр. 1.


Top