Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC1007(02)

Публикация на заявление за регистриране на наименование съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни2019/C 336/04

C/2019/7095

OJ C 336, 7.10.2019, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 336/7


Публикация на заявление за регистриране на наименование съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

(2019/C 336/04)

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявлението в съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1) в срок от три месеца от датата на публикацията.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

„MIÓD SPADZIOWY Z BESKIDU WYSPOWEGO“

ЕС №: PDO-PL-02316 - 30.6.2017

ЗНП (X) ЗГУ ()

1.   Наименование/наименования

„Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“

2.   Държава членка или трета държава

Полша

3.   Описание на селскостопанския продукт или храната

3.1.   Вид продукт

Клас 1.4. Други продукти от животински произход (яйца, мед, различни млечни продукти с изключение на масло, и др.)

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1

„Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“ е течен или кристализирал манов мед, получаван от елова мана. Суровината за производството на „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“ е еловата мана от планинските елови гори в Бескид Виспови и неголяма част от Бескид Маковски, наричан Бескид Мишленицки. Тя се образува върху обикновената ела (Abies alba) от въшките, спадащи към вида зелена елова въшка (Cinara pectinata Nórdl).

Въшките смучат от еловите клони растителен сок, от който използват белтъчните съставки, а отделят остатъчна лепкава течност, състояща се основно от въглехидрати, тоест мана. Пчелите събират маната от иглите и клонките на елата, а също и от иглолистната покривка непосредствено под елите. Маната първоначално има светъл цвят, но бързо към нея се добавят различни примеси като цветен прашец или зародиши на гъби и водорасли. Тези примеси придават на „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“ характерен черно-зелен цвят.

„Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“ се произвежда единствено от пчелни семейства от местната порода (Apis mellifera carnica) от линията Добра или от тяхната кръстоска с други пчели от местната порода (Apis mellifera carnica). В кръстоските женската пчела трябва да произлиза от линията Добра, а мъжката пчела да бъде от местната порода. На терена за охранявано отглеждане и неговите околности могат да се отглеждат само пчели от местната порода от линията Добра.

Маната, образуваща се върху обикновената ела, представлява най-малко 95 % от общото съдържание на маната в „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“. Най-много 5 % от маната може да произхожда от широколистни дървета.

Органолептични характеристики

Консистенцията на „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“ е гъста и лепкава. Некристализиралият мед има черно-зелен цвят с тъмнокафяви отсенки. След като кристализира, приема по-ясен цвят, зелено-сив до кафяв. Цветът на меда е най-малко 86 mm по скалата на Пфунд. Кристализира бавно около 4 месеца след центрофугиране и медът придобива фина или средна текстура. „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“ има интензивен аромат със специфичен дъх на смола и деликатен, сладък вкус.

Под защитеното наименование „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“ не може да се продава мед с признаци на разслояване или ферментация.

Физикохимични характеристики:

Съдържание на вода — не повече от 17,5 %

Характерна проводимост в [mS/cm] — не по-малко от 1,20

(в [10-4 S.cm-1] — не по-малко от 12,00)

Диастазно число LD по скалата на Шаде — не по-малко от 15

Съдържание на 5-хидроксиметилофурфурал (HMF) — не повече от 15 mg/kg.

Микробиологични характеристики

В „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“ са видими следните индикатори на мана: спори на гъби и водорасли. При гъбите преобладават тези от рода Atichia: Hormisciumi, Triposporium, Capnophialophorapinophila и Triposporiumpinophilum. Това са типичните видове за този мед, които се срещат както в маната, така и в меда. Сред водораслите преобладават клетки на Pleurococcussp, Chlorococcus и Cystococcus. Срещат се също синьо-зеленото водорасло Cyanophyceae и диатомеи Diatomeae. Черно-зеленият цвят на меда е резултат от появата в него именно на индикаторите на маната.

3.3.   Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)

След завършването на производството на „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“ пчелите може да се подхранват със захарен сироп. Недопустимо е подхранване на пчелите по време на събирането на меда. В неактивните периоди, когато е застрашено правилното развитие на пчелните семейства, пчелите могат да се подхранват стимулиращо с медено-захарно тесто. Стимулиращото подхранване през неактивните периоди трябва да завърши не по-късно от 10 дни преди началото на появата на маната.

3.4.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район

Всички етапи на производството и събирането на „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“ трябва да бъдат осъществени в определения географски район, описан в точка 4. По време на производството на меда не се разрешават никакви операции с използване на лечебни средства. Допуска се използването на биологични методи, които не водят до евентуално замърсяване на меда.

Недопустимо е филтриране на меда, смесване с други видове мед, пастьоризиране или загряване до над 40 градуса по Целзий.

След кристализирането на меда в съдовете за търговия на едро се допуска декристализацията му в специално предназначени за това устройства (декристализационни камери) с регулирана вътрешна температура. По време на декристализацията на никой от етапите на се допуска повишаване на температурата над 40 градуса по Целзий. Вътрешната температура в камерата трябва да се регистрира в дневника на декристализацията поне веднъж дневно.

3.5.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

Опаковането на „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“ трябва да бъде осъществено в определения географски район, описан в точка 4.

Това изискване е свързано с традиционната практика и е необходимо за улесняване на мониторинг и контрол на произхода на меда, като се намалява рискът от смесването му в други видове мед, за предотвратяване на злоупотреби с наименованието при продажба на мед от други региони и за гарантиране на това, че се спазват правилата за етикетиране, посочени в точка 3.6.

Освен това с това изискване се цели гарантиране на необходимото качество на продукта, както и предотвратяване на риска от промяна на физикохимичните (HMF, коефициент на диастаза) и органолептичните характеристики. Ако не са спазени необходимите условия при транспортирането на меда, той, като хигроскопично вещество, може да поеме вода или бързо да кристализира. Възможно е също поемане на странични миризми, които могат напълно да променят вкуса на меда. Поради това за транспортирането на меда трябва да се използват специално пригодени превозни средства.

3.6.   Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

Пчеларите, произвеждащи и опаковащи „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“, както и субектите, занимаващи се с изкупуването и опаковането на меда, трябва да използват един вид етикет. Системата на еднородните етикети цели да гарантира качеството и да даде възможност за лесно идентифициране на продукта. Етикетите се разпространяват от Дружеството на производителите на меда (Stowarzyszenie Producentów Miodu Spadziowego z Beskidu Wyspowego). Дружеството предава на контролния орган принципите за дистрибуция и регистрите на издадените и използваните етикети. Принципите за дистрибуция не могат по никакъв начин да дискриминират производителите, нечленуващи в дружеството.

4.   Кратко определение на географския район

„Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“ се добива на територията на Малополско воеводство в областите Лимановска и Мишленицка.

5.   Връзка с географския район

„Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“ дължи своето качество не само на изключителните характеристики на природната среда, но и на уменията на местните пчелари. Единствено взаимодействието на изброените фактори позволява да се получи манов мед, с описаните характерни качества.

Около 40 % от площта на Бескид Виспови са планински гори. Там преобладават нископланинските гори: буково-елови, елови и смесени елово-смърчови. Гъстотата на обикновената ела тук е най-голяма в цяла Полша.

Във веригата на Бескид Виспови, на терените, обрасли с елови гори, първоначално е съществувала пчелата от местната порода (Apis mellifera carnica), която се е приспособила към трудните климатични и хранителни условия. В хода на еволюцията се е получила местна популация, наречена по-късно „Добра“, която чрез естествен подбор се е приспособила към трудните условия и е създала редица ценни качества, например устойчивост на болести, на студ, приспособеност към презимуване с мана, прекъсване на снасянето на ларвите през септември, внимателно възобновяване на снасянето през пролетта и бързо развитие след стабилизиране на времето. Местните пчели от линията Добра са се научили да се хранят много пестеливо през зимата. Благодарение на това пчелата е населявала тези терени по естествен начин и въпреки че мановият мед не е подходящ за храна на зимуващите пчели, тези пчели са презимували нормално. Други породи и видове пчели не биха били в състояние да презимуват със запасите от мана, налични на терена на Бескид Виспови.

Характерните качества на „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“, например силното участие на еловата мана, се дължат на географския район, а имено планински елови гори на Бескид Виспови, Елите, черпейки от почвата вода, минерални соли и микроелементи, ги внасят в растителния сок, който е суровина за производството на мана. Специфичният състав и специфичните характеристики на „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“ са също така неразривно свързани с наличието на зелената елова въшка в планинските елови гори на Бескид Виспови и с химичния състав на произвежданата от нея мана. На практика „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“ се характеризира с високата проводимост и химичния състав на продукта, който отразява високото съдържание на минерални соли в почвата на планината Бескид Виспови.

Друго характерно качество на „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“ е по-големият примес на прашец от опрашвани от вятъра растения. Прашецът от опрашвани от насекоми растения е значително по-малко, отколкото при нектаровите видове мед. Това качество се дължи на факта, че в периода на появата на маната по обикновената ела в Бескид Виспови, освен от липите, не се намира друг нектар. По-високо съдържание на прашец от опрашвани от вятъра растения свидетелства, между другото, за липса или много малко количество нектар от нектароносните растения и е характерен белег на мановия мед от иглолистни дървета, особено на този от елова мана.

Характерна за района на Бескид Виспови е и дългата история на използването от пчелите на еловата мана, довело до създаването на пчелата от местната линия Добра. Този факт показва огромната връзка на „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“ с района, от който произхожда. Пчелата от линията Добра с течение на векове е изработила механизми, позволяващи развитието ѝ в тази област, характеризираща се с преобладаващо присъствие на маната като главно полезно вещество, където пчелите от други породи или линии не са били в състояние да съществуват самостоятелно. Благодарение на своите уникални характеристики пчелата от линията Добра е могла да обитава в диво състояние терените, покрити с елови гори. Характерните белези на пчелите от линията Добра, формирали се в продължение на векове, са довели до това, че понастоящем пчелата от линията Добра е най-способна за събиране на „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“, защото най-бързо го намира, най-добре го преработва и произвежда най-ценния мед. За значението на изключителните механизми, формирани на терена на Бескид Виспови от пчелата от линията Добра, свидетелства също така високият коефициент на диастаза на „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“. Този параметър свидетелства за високото съдържание на ценни ензими в меда, произхождащи тъкмо от организма на пчелата от местната линия Добра, намираща с в региона на Бескид Виспови.

Дългата история на пчеларството в този регион е допринесла за усъвършенстването на уменията на местните пчелари. Те не се прилагали внос и кръстоски на пчели, неприспособени към местните климатични и хранителни условия, а благодарение на правилното отглеждане им се е удало да запазят линията Добра в непроменен вид до наши дни. Местните пчелари са създали принципите за действие при производството и получаването на „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“, а също и при отглеждането на пчелите. Благодарение на старанието на местните пчелари местната пчела от линията Добра от 2014 г. е включена в защитата на генетичните ресурси, а на територията на две общини в Лимановска област е създаден за нея район за развъждане. Тази инициатива допринася за съхраняването на изключителните характеристики на пчелата от линията Добра, което пряко допринася за запазването на специфичните качества на „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“.

„Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“ се отличава с ниско съдържание на вода и 5-хидроксиметилфурфурал (HMF). Ниското съдържание на вода свидетелства за добро изпаряване на водата по време на узряването на меда и за умелото определяне от пчеларя на периода на медосъбиране. HMF се образува в меда от простите захари в резултат на високата температура на затопляне и дългото съхраняване. Ниското съдържание на HMF в „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“ потвърждава че той е пресен и затоплян при ниска температура, благодарение на което се запазват неговите ценни елементи. Именно знанията и опитът на местните пчелари, а също и старанието, което полагат, за да го запазят пресен, влияят на химичния състав, а оттам и на особените качества на „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“.

Съвкупността от всички споменати по-горе елементи, както и широкото разпространение на гори от обикновена ела, отглеждането на пчелата от местната порода на линията Добра, чистотата на околната среда и благоприятният микроклимат на Бескид Виспови, традиционният модел на пчеларството и уменията на местните пчелари намират пряко отражение в специфичните качества на „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego“.

Препратка към публикуваната спецификация на продукта

(член 6, параграф 1, втора алинея от настоящия регламент)

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-przekazane-komisji-europejskiej


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.


Top