EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AB0043

Становище на Управителния съвет на Европейската централна банка от 11 декември 2019 година относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (CON/2019/43)2019/C 425/02

OJ C 425, 18.12.2019, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 425/2


СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 11 декември 2019 година

относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

(CON/2019/43)

(2019/C 425/02)

Въведение и правно основание

На 15 ноември 2019 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от председателя на Европейския съвет за становище относно препоръка на Съвета от 8 ноември 2019 г. (1) относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка.

Управителният съвет на ЕЦБ е компетентен да даде становище на основание член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Общи забележки

1.

С препоръката на Съвета, която е изпратена на Европейския съвет и по която се провеждат консултации с Европейския парламент и с Управителния съвет на ЕЦБ, се препоръчва назначаването на Isabel SCHNABEL за член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ за мандат от осем години, който започва от 1 януари 2020 г.

2.

Управителният съвет на ЕЦБ счита, че предложеният кандидат е лице с призната компетентност и професионален опит в областта на паричните и банковите въпроси, както се изисква съгласно член 283, параграф 2 от Договора.

3.

Управителният съвет на ЕЦБ няма възражения срещу препоръката на Съвета Isabel Schnabel да бъде назначена за член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 11 декември 2019 година.

Председател на ЕЦБ

Christine LAGARDE


(1)  ОВ C 385, 13.11.2019 г., стр. 1.


Top