EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AB0028

Становище на Управителния съвет на Европейската централна банка от 25 юли 2019 година относно препоръка на Съвета относно назначаването на председателя на Европейската централна банка (CON/2019/28)

OJ C 258, 1.8.2019, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 258/2


СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 25 юли 2019 година

относно препоръка на Съвета относно назначаването на председателя на Европейската централна банка

(CON/2019/28)

(2019/C 258/02)

Въведение и правно основание

На 16 юли 2019 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от председателя на Европейския съвет за становище относно препоръка на Съвета от 9 юли 2019 г. относно назначаването на председателя на Европейската централна банка (1).

Управителният съвет на ЕЦБ е компетентен да даде становище на основание член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Общи забележки

1.

С препоръката на Съвета, която е изпратена на Европейския съвет и по която се провеждат консултации с Европейския парламент и с Управителния съвет на ЕЦБ, се препоръчва назначаването на Christine LAGARDE за председател на ЕЦБ с осемгодишен мандат, който започва от 1 ноември 2019 г.

2.

Управителният съвет на ЕЦБ счита, че предложеният кандидат е лице с призната компетентност и професионален опит в областта на паричните и банковите въпроси, както се изисква съгласно член 283, параграф 2 от Договора.

3.

Управителният съвет на ЕЦБ няма възражения спрямо препоръката на Съвета Christine LAGARDE да бъде назначена за председател на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 25 юли 2019 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ C 235, 12.7.2019 г., стр. 1.


Top