EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC0622(01)

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006) (Текст от значение за ЕИП.)

C/2018/3734

OJ C 218, 22.6.2018, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 218/6


Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 218/06)

Решения за издаване на разрешение

Референтна информация за решението (2)

Дата на решението

Наименование на веществото

Притежател на разрешението

Номер на разрешението

Разрешена употреба

Дата на изтичане на периода за преразглеждане

Мотиви за решението

С(2018) 3734

15 юни 2018 г.

Хромен триоксид

ЕО № 215-607-8, CAS № 1333-82-0

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Франция

REACH/18/6/0

Промишлена употреба на смес, съдържаща съединения на шествалентен хром (хромен триоксид, калиев дихромат или натриев дихромат) за конверсия на покрити с кадмий кръгли и правоъгълни съединители, за да получат по-добри характеристики от изискванията на международните стандарти и да са устойчиви на тежки природни условия, както и на приложения с висока степен на безопасност (например във военната промишленост, въздухоплавателната, аерокосмическата, минната, морската и ядрената промишленост, или за приложение в устройства за безопасност, предназначени за пътните превозни средства, подвижния състав и корабите).

21 септември 2029 г.

В съответствие с член 60, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 социално-икономическите ползи надхвърлят риска за здравето на човека, произтичащ от употребата на веществото, и не съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии от гледна точка на тяхната техническа и икономическа осъществимост за заявителя преди датата на забрана.

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Обединено кралство;

REACH/18/6/2

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Франция;

REACH/18/6/3

ITT Cannon, Cannonstrasse 1, 71384, Weinstadt-Beutelsbach, Германия;

REACH/18/6/4

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier - BP 117, 27091, Evreux, Франция;

REACH/18/6/5

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Обединено кралство;

REACH/18/6/7

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier - BP 117, 27091, Evreux, Франция;

REACH/18/6/6

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Обединено кралство;

REACH/18/6/8

 

 

Калиев дихромат

ЕО № 231-906-6, CAS № 7778-50-9

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Франция;

REACH/18/6/1

Промишлена употреба на смес, съдържаща съединения на шествалентен хром (хромен триоксид, калиев дихромат или натриев дихромат) в конверсионно покритие и пасивиране на кръгли и правоъгълни съединители, за да изпълнят изискванията на международните стандарти и специфичните изисквания на отраслите, работещи в тежки природни условия.

21 септември 2024 г.

 

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Обединено кралство;

REACH/18/6/9

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Франция;

REACH/18/6/10

 

 

Натриев дихромат

EC № 234-190-3, CAS № 10588-01-9 7789-12-0

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Обединено кралство;

REACH/18/6/12

 

 

 

 

 

Хромен триоксид

ЕО № 215-607-8, CAS № 1333-82-0

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Франция;

REACH/18/6/14

 

 

 

ITT Cannon, Cannonstrasse 1, 71384, Weinstadt-Beutelsbach, Германия;

REACH/18/6/16

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Обединено кралство;

REACH/18/6/18

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Франция;

REACH/18/6/11

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Обединено кралство;

REACH/18/6/13

 

 

Натриев дихромат

EC № 234-190-3, CAS № 10588-01-9 7789-12-0

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, Франция;

REACH/18/6/15

Промишлена употреба на смес, съдържаща хромен триоксид, за ецване на съставни съединители, използвани в отраслите, работещи в тежки природни уславия, предимно за гарантиране на образуването на залепващ слой, за да изпълнят изискванията на международните стандарти.

21 септември 2021 г.

 

 

 

Калиев дихромат

ЕО № 231-906-6, CAS № 7778-50-9

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier - BP 117, 27091, Evreux, Франция;

REACH/18/6/17

 

 

 

 

 

Хромен триоксид

ЕО № 215-607-8, CAS № 1333-82-0

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Франция;

REACH/18/6/19

 

 

 


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Текстът на решението може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия на следния адрес: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_bg


Top