Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M8907

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8907 — Aperam/VDM) (Текст от значение за ЕИП.)

OJ C 395, 31.10.2018, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 395/22


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8907 — Aperam/VDM)

(текст от значение за ЕИП)

(2018/C 395/06)

1.   

На 23 октомври 2018 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1).

Настоящото уведомление засяга следните предприятия:

Aperam S.A. (Aperam, Люксембург); и

VDM Metals Holding GmbH (VDM, Германия).

Aperam придобива по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията контрол над цялото предприятие VDM. Концентрацията се извършва посредством покупка на дялове (акции).

2.   

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Aperam е дружество от световен мащаб за неръждаеми стомани, електротехнически стомани и специални стомани, занимаващо се също така с производството и продажбата на никелни сплави и материали за устойчивост на корозия;

VDM е световен производител на високоефективни материали, изработени от никел, никелни сплави, специални неръждаеми стомани и сплави на основата на цирконий и кобалт.

3.   

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.   

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната сделка.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Моля, винаги посочвайте следния референтен номер:

M.8907 — Aperam/VDM

Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс, по електронна поща или по пощата. Моля, използвайте координатите за връзка по-долу:

Електронна поща: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Факс +32 22964301

Пощенски адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 („Регламент за сливанията“).


Top