Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017M8575

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8575 — OTPP / AIMCo / Borealis / KIA / LCY) — Дело — кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП. )

OJ C 234, 20.7.2017, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 234/13


Предварително уведомление за концентрация

(Дело M.8575 — OTPP / AIMCo / Borealis / KIA / LCY)

Дело — кандидат за опростена процедура

(текст от значение за ЕИП)

(2017/C 234/05)

1.

На 13 юли 2017 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия Ontario Teachers’Pension Plan Board (OTPP, Канада) и Alberta Investment Management Corporation (AIMCo, Канада), Borealis European Holdings (Borealis, Нидерландия) и Kuwait Investment Authority (KIA, Кувейт), придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламента за сливанията, всяко придобиване на съвместен контрол над London City Airport (LCY, Обединеното кралство), посредством изменение на споразумението между акционерите относно LCY.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

—   за предприятие OTPP: управление на пенсионни обезщетения и инвестиции в пенсионни схеми от името на приблизително 318 000 работещи и пенсионирани учители от провинция Онтарио.

—   за предприятие AIMCo: управител на институционални инвестиции.

—   за предприятие Borealis: изключителен управител на инфраструктура за зелена енергия за Ontario Municipal Employees Retirement System Administration Corporation (OMERS) на която принадлежи и която управлява разнообразен глобален портфейл от акции и облигации, както и недвижимо имущество, инфраструктура и частни дялови инвестиции за повече от 470 000 членове и пенсионери от името на около 1 000 работодатели в Онтарио, Канада.

—   за предприятие KIA: инвеститор в световен мащаб с инвестиции във всички основни географски области и класове активи, обхващащи акции, инструменти с фиксиран доход, държавни облигации, частни дялови инвестиции и имущество.

—   за предприятие LCY: търговско летище в Лондон.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че сделката, за която е уведомена, би могла да попадне в приложното поле на Регламента за сливанията. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка. В съответствие с Известието на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои концентрации съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2) следва да се отбележи, че това дело би могло да бъде разгледано по процедурата, посочена в Известието.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301), по електронна поща на адрес: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, или по пощата с позоваване на M.8575 — OTPP / AIMCo / Borealis / KIA / LCY на следния адрес:

European Commission

Directorate-General Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1 (Регламент за сливанията).

(2)  ОВ C 366, 14.12.2013 г., стр. 5.


Top