Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0812(06)

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьорите и предпазните устройства за асансьори (Публикуване на заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)Текст от значение за ЕИП

OJ C 293, 12.8.2016, p. 64–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 293/64


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьорите и предпазните устройства за асансьори

(Публикуване на заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 293/05)

ЕОС (1)

Номер и заглавие на стандарта

(и съответния документ)

Дата на публикуване в ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 81-20:2014

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Асансьори за превозване на пътници и товари. Част 20: Пътнически и товарни асансьори

20.4.2016 г.

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

Забележка 2.1

31.8.2017 г.

CEN

EN 81-21:2009+A1:2012

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Асансьори за превозване на пътници и товари. Част 21: Нови пътнически и товарни асансьори в съществуващи сгради

20.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 81-22:2014

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Асансьори за превозване на пътници и товари. Част 22: Електрически асансьори, движещи се по наклонен път

20.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 81-28:2003

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Асансьори за транспортиране на хора и товари. Част 28: Сигнал за авария на пътнически и товарни асансьори, на далечно разстояние

20.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 81-50:2014

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Изследване и изпитване. Част 50: Правила за проектиране, изчисляване, изследване и изпитване на елементите на асансьор

20.4.2016 г.

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

Забележка 2.1

31.8.2017 г.

CEN

EN 81-58:2003

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Изследване и изпитване. Част 58: Изпитване за устойчивост на огън на шахтни врати

20.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специално приложение за пътнически и товарни асансьори. Част 70: Достъпност до асансьори за пътници, включително за инвалиди

20.4.2016 г.

 

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

20.4.2016 г.

Забележка 3

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специално приложение на пътнически и товарни асансьори. Част 71: Устойчивост на злонамерено разрушаване

20.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 81-72:2015

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специално приложение за пътнически и товарни асансьори. Част 72: Асансьори за пожарникари

20.4.2016 г.

EN 81-72:2003

Забележка 2.1

31.8.2017 г.

CEN

EN 81-73:2016

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специално приложение на пътнически и товарни асансьори. Част 73: Поведение на асансьори в случай на пожар

Настоящата е първата публикация

EN 81-73:2005

Забележка 2.1

31.8.2018 г.

CEN

EN 81-77:2013

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специално приложение за пътнически и товарни асансьори. Част 77: Асансьорите, като обект на сеизмични условия

20.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 12016:2013

Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчивост

20.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Информация за използването и поддържането

20.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 12385-5:2002

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5: Въжета от усукани снопчета (дилки) за асансьори

20.4.2016 г.

 

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

20.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Поддържане на асансьори и ескалатори. Правила за инструкции за поддържане

20.4.2016 г.

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност. Част 6: Съединителна скоба със симетричен клин

20.4.2016 г.

 

 

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация за стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза за онези продукти или услуги, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации за стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) № 1025/2012 (2).

Европейските организации за стандартизация приемат стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните органи за стандартизация превеждат заглавията на стандартите на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Препратки към поправки с формат „…/AC:YYYY“ се публикуват единствено за информация. Чрез поправката се отстраняват печатни, езикови и други подобни грешки в текста на един стандарт и тя може да се отнася за една или повече езикови версии (на английски, френски и/или немски) на даден стандарт, приет от европейска организация за стандартизация.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Европейската комисия гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти и други европейски стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ЕOC: Европейска организация за стандартизация:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5500811; факс + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел. + 32 2 5196871; факс + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, тел. +33 492 944200; факс +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  ОВ C 338, 27.9.2014 г., стр. 31.


Top