Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0616(03)

Публикация на заявление за одобрение на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

OJ C 199, 16.6.2015, p. 6–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 199/6


Публикация на заявление за одобрение на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

(2015/C 199/06)

Европейската комисия е одобрила съответното несъществено изменение в съответствие с член 6, параграф 2, трета алинея от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 г. (1).

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА НЕСЪЩЕСТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ

Заявление за одобрение на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012  (2)

„CORNISH PASTY“

ЕС №: UK-PGI-0105-01256 – 12.8.2014 г.

ЗНП ( ) ЗГУ ( X ) ХТСХ ( )

1.   Група заявител и законен интерес

Наименование:

Cornish Pasty Association

Адрес:

Chapel View Farm

Coombe Lane

Bissoe

Truro

TR4 8RE

UNITED KINGDOM

Тел.

+44 1872865101

Ел. поща:

info@cornishpastyassociation.co.uk

Обосновка на законния интерес на групата заявител:

Cornish Pasty Association (асоциацията) е единствената организация, представляваща колективните интереси на производителите на автентичния продукт Cornish Pasty, който на 11 август 2011 г. получи статут на ЗГУ. Тя е и заявителят, посочен в спецификацията на ЗГУ. Асоциацията активно насърчава всички производители на автентичния продукт Cornish Pasty да се присъединят към нея. В момента тя има 24 членове, които плащат членски внос — те представляват около 50 % от известните производители, произвеждащи над 90 % от всички продукти Cornish Pasty в Корнуол. Съгласно учредителния устав на асоциацията нейната цел е:

а)

да осигурява единно представителство и подкрепа за производителите и търговците на дребно на автентичния продукт Cornish Pasty;

б)

да направлява и отразява тенденциите в сектора, а при необходимост да бъде и говорител на своите членове;

в)

да разработва и изпълнява текущи стратегии за закрила и администриране на статута на ЗГУ на Европейския съюз, включително процедури за регулиране на схемата за ЗГУ, популяризиране на автентичния продукт Cornish Pasty и всички други действия, изисквани от асоциацията при изпълнение на нейните цели;

г)

да поддържа тясно сътрудничество с работни групи, предприятия и други организации в полза на своите членове.

След предоставянето на статута на ЗГУ стана ясно, че наличието на множество незначителни проблеми затруднява процеса на одит и изпълнението на изискванията, тъй като някои производители приготвят продукта според рецепти и методи, които съдържат минимални отклонения от спецификацията, без да водят до материална разлика по отношение на неговата автентичност. Асоциацията е на мнение, че тези незначителни отклонения не следва да са пречка за съобразеността на продукта с изискванията на регламента.

Предложените изменения:

а)

не са свързани със съществените характеристики на продукта;

б)

не променят връзката, посочена в член 7, параграф 1, буква е), подточка i) или подточка ii);

в)

не включват промяна в наименованието или в някоя част от наименованието на продукта;

г)

не засягат определения географски район; и

д)

не представляват увеличение на ограниченията върху търговията с продукта или със суровините за него.

Поради това целта на предложените изменения е да способстват за постигането на следните цели на групата производители:

1.

Да се гарантира, че в обхвата на спецификацията са включени съвременните методи на производство на Cornish Pasty.

2.

Да се даде възможност на всички производители на автентичния продукт Cornish Pasty да предлагат законно на пазара своите изделия с наименованието и логото на ЗГУ.

Да се установи ясна и недвусмислена спецификация, чрез която да се извършват ефективни и основани на доказателства одит и оценка на спазването на изискванията.

2.   Държава членка или трета държава

Обединено кралство

3.   Рубрика от спецификацията на продукта, която подлежи на изменение/изменения

    Описание на продукта

    Доказателство за произход

    Метод на производство

    Връзка

    Етикетиране

    Друго [да се посочи]

4.   Вид на изменението/измененията

    Изменение в продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, което следва да се квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012, за което не се изисква изменение на публикувания единен документ

    Изменение в продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, което следва да се квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012, за което се изисква изменение на публикувания единен документ

    Изменение в продуктовата спецификация на регистрирано ЗНП или ЗГУ, което следва да се квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012, за което не е публикуван единен (или равностоен на него) документ

    Изменение в продуктовата спецификация на регистрирана ХТСХ, което следва да се квалифицира като несъществено в съответствие с член 53, параграф 2, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

5.   Изменение/изменения

Изменение 1:

Описание на продукта

С това изменение се внасят подробности относно глазурата на сладкиша, която може да се използва преди печенето на Cornish Pasty.

Основание за изменението:

Формулировката с досегашната спецификация е неясна. Въпреки че съгласно първоначалната спецификация се разрешава използване на яйца и мляко, патентована глазура на основата на яйца и мляко, както и яйца и мляко съгласно традиционната практика, бе установено, че липсва ясно определение.

Формулировката в досегашната спецификация гласи следното:

„В зависимост от конкретната рецепта може да се използва маслено тесто, еднократно разточено многолистно тесто (rough puff) или многократно разточено многолистно тесто (puff). След поставянето на плънката продуктът може да бъде маркиран с цел идентификация — може например да се пробие дупка с нож, да се направи резка или да се добави тестен орнамент; може също да се глазира с мляко, яйце или млечно-яйчена смес, за да добие златист цвят. Тестената обвивка е солена на вкус и достатъчно плътна, за да запази формата си при печене, охлаждане и обработка, и за да гарантира, че изделието няма да се разчупи или напука.“

След изменението текстът ще гласи следното:

„В зависимост от конкретната рецепта може да се използва маслено тесто, еднократно разточено многолистно тесто (rough puff) или многократно разточено многолистно тесто (puff). След поставянето на плънката продуктът може да бъде маркиран с цел идентификация — може например да се пробие дупка с нож, да се направи резка или да се добави тестен орнамент; може също да се използва глазура на основата на мляко, яйца или млечно-яйчена смес, за да добие златист цвят. Тестената обвивка е солена на вкус и достатъчно плътна, за да запази формата си при печене, охлаждане и обработка, и за да гарантира, че изделието няма да се разчупи или напука.“

Изменение 2:

Описание на продукта

С това изменение се предвижда използването на минимални количества незадължителни съставки за плънката на Cornish Pasty с цел тя да стане по-сочна или под формата на технологични добавки, но те не оказват влияние върху нейния цялостен вкусов профил. С изменението също така се изяснява текстът относно запечатването на продукта.

Основания за изменението:

Въпреки необходимостта от силна защита за вкусовия профил на автентичните продукти Cornish Pasty, обусловен от основните съставки, бяха установени множество минимални отклонения от тези съставки, като немалко от тях са се предавали от поколение на поколение. Тези отклонения водят до леки разлики в крайните продукти, които са запазен знак на отделни пекарни и които са част от традицията. С настоящото заявление за изменение в никакъв случай не се цели използването на основни съставки, които са различни от посочените в спецификацията, нито на допълнителни съставки, които могат да променят цялостния вкусов профил на Cornish Pasty.

Прилагането на съвременни методи на производство означава също така, че някои хлебари използват технологични добавки, които не оказват влияние върху цялостния вкусов профил на продукта, като например царевично брашно, чиято употреба улеснява поставянето на пълнежа. Макар че използваните количества са много малки, това не е отразено в първоначалния текст на спецификацията.

В преработения текст изрично се запазва изискването Cornish Pasty да не съдържа изкуствени добавки.

В резултат на традиционните методи на надипляне на тестото видът на крайния продукт може да се различава. Така например при някои изделия надипленият ръб е под ъгъл от 45 градуса, докато при други ръбът е плосък и им придава полукръгла форма. След поставянето на пълнежа Cornish Pasty се оформят като полукръг, но при надиплянето на ръба е възможно формата на крайния продукт да не е съвършен полукръг. Тази манипулация е различна от притискането на ръбовете в горната част на продукта — то не представлява специфичен за производството метод и не е обхванато от спецификацията.

Формулировката в досегашната спецификация гласи следното:

„Плънката на Cornish Pasty се състои от следните продукти:

картофи, нарязани на резени или кубчета,

брюква,

лук,

(зеленчуковото съдържание на Cornish Pasty не трябва да бъде по-ниско от 25 %),

кълцано или мляно говеждо месо (съдържанието на месо трябва да е най-малко 12,5 % от цялото изделие),

подправки на вкус, най-вече сол и пипер.

За плънката не могат да се използват друг вид месо или зеленчуци (например моркови) или други изкуствени добавки, а при запечатването на продукта всички съставки на плънката трябва да бъдат в сурово състояние.

Забележка: Традиционното наименование за „брюква“ (swede) в Корнуол е „турнепс“ (turnip), така че двете понятия са взаимнозаменяеми, но в действителност става дума за „брюква“ (swede). При изработването на Cornish Pasty тестената обвивка се оформя като полукръг, а ръбовете на тестото никога не се подгъват нагоре, а на една страна — това се прави на ръка или по механичен начин.

Цялото изделие се пече на бавен огън, за да се извлече в максимална степен вкусът на суровите съставки. Друга особеност на Cornish Pasty е, че макар използваните съставки да са ясно различими по вид, вкус и текстура, комбинацията от ароматите на суровото говеждо месо и зеленчуците създава балансиран и естествен солен вкус, който характеризира целия продукт. Тестото също придобива лек пикантен привкус.

Cornish Pasty не трябва да съдържа изкуствени оцветители, овкусители и консерванти. Продуктът се предлага с различни размери и тегло в широка гама от търговски обекти, включително в месарски магазини, пекарни, супермаркети, магазини за деликатесни продукти и заведения за хранене.“

След изменението текстът ще гласи следното:

„Задължителните съставки на плънката на Cornish Pasty са:

картофи, нарязани на резени или кубчета,

брюква,

лук,

(съдържанието на зеленчуци трябва да е най-малко 25 % от цялото изделие),

кълцано или мляно говеждо месо (съдържанието на месо трябва да е най-малко 12,5 % от цялото изделие),

подправки на вкус, най-вече сол и пипер.

Изброените задължителни съставки на плънката трябва да бъдат в сурово състояние при запечатването на продукта.

В плънката не може да се използва месо, различно от говеждо, нито зеленчуци, различни от изброените в списъка на задължителните съставки. Разрешава се обаче употребата на минимално количество незадължителни допълнителни съставки, благодарение на които продуктът става по-сочен или се улеснява неговата обработка. Те не трябва да променят цялостния вкусов профил, обусловен от задължителните съставки. Общият обем на технологичните добавки и другите допълнителни съставки не трябва да надвишава 5 % от масата на пълнежа в сурово състояние.

В плънката на изпечения продукт не трябва да присъстват изкуствени добавки.

Забележка: Традиционното наименование за „брюква“ (swede) в Корнуол е „турнепс“ (turnip), така че двете понятия са взаимнозаменяеми, но в действителност става дума за „брюква“ (swede).

Продуктите Cornish Pasty се оформят като полукръг, като ръбовете на тестото се надиплят ръчно или машинно. Това „надипляне“ представлява традиционният процес, чрез който се запечатват ръбовете на Cornish Pasty. Полученият надиплен ръб се намира от едната страна на продукта, като видът му е различен от обикновеното притискане на ръба в горната част.

Цялото изделие се пече на бавен огън, за да се извлече в максимална степен вкусът на суровите съставки. Друга особеност на Cornish Pasty е, че макар използваните съставки да са ясно различими по вид, вкус и текстура, комбинацията от ароматите на суровото говеждо месо и зеленчуците при тяхната топлинна обработка създава балансиран и естествен солен вкус, който характеризира целия продукт. Тестото също придобива лек пикантен привкус.

Продуктите Cornish Pasty се предлагат с различни размери и тегло в широка гама от търговски обекти, включително в месарски магазини, пекарни, супермаркети, магазини за деликатесни продукти и заведения за хранене.“

Изменение 3:

Доказателство за произход

Цел: изясняване на методите за проследяване.

Основание за изменението:

С изменението се премахва двусмислието и се установява единен метод, чрез който може да се проследи произходът на продукта за всички размери и видове производители. Така например здравната маркировка, посочена в досегашната формулировка, се отнася само до субектите, които произвеждат опаковани продукти.

Формулировката в досегашната спецификация гласи следното:

„Като доказателство за това, че продуктът е бил произвеждан в посочената област, могат да се приведат водените от производителите регистри, както и справка с въведените системи за проследяване на продукта. Определеният контролен орган провежда годишни проверки на всеки производител, за да гарантира, че спецификациите се спазват.

Всеки член получава собствен сертификационен номер, предоставен от контролния орган, който се поставя на опаковката, както и върху рекламните материали в пунктовете за продажба при продажбата на Cornish Pasty. Този уникален номер спомага за проследяването на всяко продадено изделие директно до неговия производител. Когато става въпрос за малки производители, част от техните продукти се продават единствено в собствените им пунктове за продажба, докато други по-големи производители продават продуктите си в големите магазини за продажби на дребно.

На производителите се издава здравна маркировка от агенцията за стандарти при храните и това, в съчетание с ползването на код с дата, позволява пълно проследяване на продукта от мястото на продажба през партидата готова продукция до одобрения доставчик на всяка от съставките.

Cornish Pasty Association контролира употребата на издавания от нея печат за автентичност, предоставен на всеки от членовете ѝ. Печатът се използва и върху всички опаковки и рекламни материали в пунктовете за продажба.“

След изменението текстът ще гласи следното:

„Като доказателство за това, че продуктът е бил произвеждан в посочената област, могат да се приведат водените от производителите регистри, както и справка с въведените системи за проследяване на продукта.

Всеки производител получава собствен сертификационен номер, предоставен от Cornish Pasty Association, който трябва да е на видно място върху опаковката и в пунктовете за продажба. Този уникален номер спомага за проследяването на всяко продадено изделие директно до неговия производител. Чрез комуникация с номинираните органи за контрол Cornish Pasty Association ще поддържа регистър на сертификационните номера.

Cornish Pasty Association контролира употребата на издавания от нея знак за автентичност, предоставен на всеки от членовете ѝ.“

Изменение 4:

Метод на производство

Добавя се думата „мляно“, за да се поясни видът на плънката и да се съкрати описанието на метода на производство.

Основание за измененията:

Тези изменения са по-точно съобразени с други раздели на спецификацията и с тях се отстраняват излишните повторения.

Досегашен вид на текста:

„Специално подбраните разфасовки от говеждо месо, картофите, лукът и брюквата/турнепсът се приготвят чрез нарязване на едри парчета. Приготвя се тестото, което се разточва в желаната форма.

Суровите съставки на плънката се овкусяват леко със сол и черен пипер и се поставят върху тестената обвивка. Тестото се прегъва на две и ръбът се надипля, за да се образува полукръгла форма. След това изделието се глазира и се пече на бавен огън, за да се разгърнат вкусовете на суровите съставки. Продължителността на печенето зависи от размера на продукта, който може да варира.

Cornish Pasty се предлагат в широка гама от търговски обекти за продажба на дребно — от големите супермаркети до магазините на самите производители.“

След изменението текстът ще гласи следното:

„Специално подбраните разфасовки от говеждо месо, картофите, лукът и брюквата/турнепсът се приготвят чрез нарязване на едри парчета. Приготвя се тестото, което се разточва в желаната форма.

Суровите съставки на плънката се овкусяват леко и се поставят върху тестената обвивка. Тестото се прегъва на две във формата на полукръг. След това ръбът се надипля, изделието се глазира и се пече на бавен огън, за да се разгърнат вкусовете на суровите съставки. Продължителността на печенето зависи от размера на продукта, който може да варира.“

Изменение 5:

Друго — етикетиране

Заличава се изискването, според което логото на Cornish Pasty Association трябва да се използва върху всички опаковки.

Основание за изменението:

Макар първоначалната формулировка да гласи, че логото на Cornish Pasty Association трябва да се поставя върху всички продукти, налагането на това изискване е невъзможно, тъй като не съществува задължение всички производители на продукта да членуват в асоциацията, чието лого се използва само от нейните членове.

Остава в сила изискването за използване на символа за ЗГУ, като не е необходимо то да бъде включено в настоящия документ, тъй като е обхванато от общото законодателство относно защитените наименования на храните.

Досегашен вид на текста:

„Одобреният символ за ЗГУ ще се използва в пунктовете за продажба или върху всички опаковки с продукта и с логото, което е разработено като доказателство за автентичност. Той ще бъде подкрепен от рекламни материали в пунктовете за продажба.“

След изменението текстът ще гласи следното:

„—“

(текстът се заличава).

Изменение 6:

Друго — актуализиране на данните на номинирания орган за контрол

Основание за измененията:

Актуализират се данните на съществуващите органи за контрол. Заличават се данните на Connaught Compliance Services Ltd, тъй като дружеството е преустановило дейността си. Добавянето на Cornwall Council като контролен орган позволява на производителите да избират измежду няколко контролни органа.

Досегашен вид на текста:

„Инспекционен орган:

Наименование:

Product Authentication Inspectorate Limited

Адрес:

Rowland House

65 High Street

Worthing

W. Sussex

BN11 1DN

UNITED KINGDOM

Тел.

+44 1903237799

Факс

+44 1903204445

Ел. поща:

paul.wright@thepaigroup.com

Наименование:

Connaught Compliance Services Ltd

Адрес

Connaught House

Caerphilly Business Park

Caerphilly

CF83 3GG

UNITED KINGDOM

Тел.

+44 2920856505

Ел. поща:

 

Наименование

:

SAI Global

Адрес

:

PO Box 44

Winterhill House

Snowdon Drive

Milton Keynes

MK6 1AX

UNITED KINGDOM“

След изменението текстът ще гласи следното:

„Инспекционен орган:

Product Authentication Inspectorate Limited

Адрес:

The Inspire

Hornbeam Park

Harrogate

North Yorkshire

HG2 8PA

UNITED KINGDOM

Тел.

+44 1423878878

Ел. поща:

food@thepaigroup.com

Наименование:

SAI Global

Адрес:

42 The Square

Kenilworth

CV8 1EB

UNITED KINGDOM

Тел.

+44 1926854111

Ел. поща:

info.emea@saiglobal.com

Наименование:

Cornwall Council

Адрес:

Public Health & Protection Service

Unit 6 Threemilestone Industrial Estate

Truro

Cornwall

TR4 9LD

UNITED KINGDOM

Тел.

+44 3001234191

Ел. поща:

tradingstandards@cornwall.gov.uk

Контролният орган спазва принципите на стандарт EN45011.“

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

„CORNISH PASTY“

ЕС №: UK-PGI-0105-01256 – 12.8.2014 г.

ЗНП ( ) ЗГУ ( X )

1.   Наименование/наименования (на ЗНП или ЗГУ)

„Cornish Pasty“

2.   Държава членка или трета държава

Обединено кралство

3.   Описание на земеделския продукт или храната

3.1.   Вид продукт (посочен в приложение ХI)

Клас 2.3 Хляб, сладкиши, кексове, сладкарски изделия, бисквити и други тестени изделия

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1

Cornish Pasty е солено тестено изделие във формата на полукръг с плънка от говеждо месо, зеленчуци и подправки.

Тесто:

В зависимост от конкретната рецепта може да се използва маслено тесто, еднократно разточено многолистно тесто (rough puff) или многократно разточено многолистно тесто (puff). След поставянето на плънката продуктът може да бъде маркиран с цел идентификация — може например да се пробие дупка с нож, да се направи резка или да се добави тестен орнамент; може също да се използва глазура на основата на мляко, яйца или млечно-яйчена смес, за да добие златист цвят. Тестената обвивка е солена на вкус и достатъчно плътна, за да запази формата си при печене, охлаждане и обработка, и за да гарантира, че изделието няма да се разчупи или напука.

Плънка:

Задължителните съставки на плънката на Cornish Pasty са:

картофи, нарязани на резени или кубчета,

брюква,

лук,

(съдържанието на зеленчуци трябва да е най-малко 25 % от цялото изделие),

кълцано или мляно говеждо месо (съдържанието на месо трябва да е най-малко 12,5 % от цялото изделие),

подправки на вкус, най-вече сол и пипер.

Изброените задължителни съставки на плънката трябва да бъдат в сурово състояние при запечатването на продукта.

В плънката не може да се използва месо, различно от говеждо, нито зеленчуци, различни от изброените в списъка на задължителните съставки. Разрешава се обаче употребата на минимално количество незадължителни допълнителни съставки, благодарение на които продуктът става по-сочен или се улеснява неговата обработка. Те не трябва да променят цялостния вкусов профил, обусловен от задължителните съставки. Общият обем на технологичните добавки и другите допълнителни съставки не трябва да надвишава 5 % от масата на пълнежа в сурово състояние.

Някои от незадължителните съставки, които са разрешени, при условие че използването им не е пречка крайният продукт да е съобразен с всички други изисквания на настоящата спецификация, са:

за повишаване на сочността: мазнини (например масло, гъста сметана или говежда лой);

за подчертаване на вкусовете на плънката: съставки като говежди или зеленчуков бульон;

технологични добавки: царевично брашно, картофено нишесте и сулфити.

В плънката на изпечения продукт не трябва да присъстват изкуствени добавки.

Забележка: Традиционното наименование за „брюква“ (swede) в Корнуол е „турнепс“ (turnip), така че двете понятия са взаимнозаменяеми, но в действителност става дума за „брюква“ (swede).

Продуктите Cornish Pasty се оформят като полукръг, като ръбовете на тестото се надиплят ръчно или машинно. Това „надипляне“ представлява традиционният процес, чрез който се запечатват ръбовете на Cornish Pasty. Полученият надиплен ръб се намира от едната страна на продукта, като видът му е различен от обикновеното притискане на ръба в горната част.

Цялото изделие се пече на бавен огън, за да се извлече в максимална степен вкусът на суровите съставки. Друга особеност на Cornish Pasty е, че макар използваните съставки да са ясно различими по вид, вкус и текстура, комбинацията от ароматите на суровото говеждо месо и зеленчуците при тяхната топлинна обработка създава балансиран и естествен солен вкус, който характеризира целия продукт. Тестото също придобива лек пикантен привкус.

Продуктите Cornish Pasty се предлагат с различни размери и тегло в широка гама от търговски обекти, включително в месарски магазини, пекарни, супермаркети, магазини за деликатесни продукти и заведения за хранене.

3.3.   Фуражи (само за продукти от животински произход) и суровини (само за преработени продукти)

Маслено тесто, еднократно разточено многолистно тесто (rough puff) или многократно разточено многолистно тесто (puff)

Говеждо месо

Картофи

Лук

Брюква

Подправки

Незадължителните съставки и технологичните добавки трябва да са съобразени с условията, посочени в точка 3.2.

3.4.   Специфични етапи на производство, които трябва да бъдат извършени в определения географски район

Подготовката на изделието преди печене трябва да се извършва на определеното за целта място.

Не е необходимо самото печене да се извършва в географския район, като вместо това е възможно готовите неизпечени и/или замразени изделия да се изпращат до пекарни или други търговски обекти извън района, където могат да бъдат изпечени в пещ с цел консумация.

3.5.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др. на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

3.6.   Специфични правила за етикетиране на продукта, за който се отнася регистрираното наименование

Уникалният идентификационен номер на производителя трябва да бъде посочен върху опаковката (когато продуктът се продава предварително опакован) или в пунктовете за продажба (когато продуктът не е опакован).

4.   Кратко определение на географския район

Административен район Корнуол

5.   Връзка с географския район

Влажният и мек климат на Корнуол и физическата география на района създават идеални предпоставки за производството на говеждо месо и за отглеждането на зеленчуци. Както в миналото, така и сега картофите и брюквата/турнепсът са сред основните земеделски култури, добивани в района. Макар да няма изискване, според което съставките трябва да произхождат от Корнуол, значителна част от тях все още се доставят от местни земеделски производители, което допринася за продължаването на дългогодишните взаимноизгодни отношения между земеделските производители и хлебарите в Корнуол.

Въпреки че минното дело в Корнуол съществува от столетия, то достига своя разцвет през XVIII и XIX век. Неговото значение за района е толкова голямо, че макар секторът вече да не съществува, през 2006 г. няколко минни обекта на територията на Корнуол получиха статут на световно наследство.

Миньорите и земеделските производители вземали за работа тази лесна за пренасяне и консумиране готова храна, тъй като е била напълно подходяща за целта. Поради своя размер и форма Cornish Pasty се пренасяли лесно (обикновено в джоб), тестената обвивка защитавала съдържанието и била достатъчно издръжлива, а здравословните и питателни съставки осигурявали необходимата енергия за дългите усилни дни на миньорите. Съществуват многобройни хипотези относно формата на тези изделия, като според най-разпространената от тях полукръглата форма позволявала на мъжете, работещи в калаените мини, да ги претоплят под земята и да ги консумират без опасност за здравето. Коричката (надипленият ръб) била използвана като дръжка, която след това се изхвърляла заради високите нива на арсеник в много калаени мини.

Налице са множество исторически доказателства, потвърждаващи значението на Cornish Pasty като част от кулинарното наследство на района. През XVI и XVII век изделието добива широко разпространение, а истинската му корнуолска идентичност успява да се запази и през последните 200 години.

Проучванията показват, че днес връзката между Cornish Pasty и Корнуол е точно толкова силна, колкото е била преди 200 години — както в пределите на района, така и извън него. След построяването на железопътните връзки към Корнуол туристическият интерес към него нараства, при което продуктите Cornish Pasty стават обект на постоянен интерес от страна на посетителите. При проучване на интереса към местните храни в Корнуол бе установено, че най-често опитваните от посетителите продукти са гъстата сметана Cornish Clotted Cream (която вече е със статут на ЗНП) и Cornish Pasty. Интервюираните описват тестените изделия, които са опитали при посещението си в района, като „истински Cornish Pasty“, посочвайки значителната разлика между Cornish Pasty от Корнуол и по-масовата, фабрично произвеждана разновидност, която в момента има право да използва същото наименование. Също така Cornish Pasty и Cornish Clotted Cream са продуктите, за които има най-голяма вероятност да бъдат закупени от посетителите и отнесени по родните им места — както чрез поръчка по пощата, така и от местни търговци (източник: „Consumer Attitudes to Cornish Produce“, Ruth Huxley, 2002 г.).

На външен вид Cornish Pasty се различава по полукръглата си форма и надипления ръб. Тази форма има за цел да направи изделието лесно за пренасяне (обикновено в джоб), което позволявало на работниците в калаените мини да го претоплят под земята, както и да го консумират без опасност за здравето. Коричката (надипленият ръб) била използвана като дръжка, която след това се изхвърляла заради високите нива на арсеник в много калаени мини. Тестената обвивка защитавала съдържанието и била достатъчно устойчива, а нейните здравословни и питателни съставки осигурявали необходимата енергия за дългите усилни дни на миньорите.

Cornish Pasty се ползва със солидна репутация в кулинарното наследство на Корнуол и за този продукт се пише от много столетия. През XVI и XVII век изделието добива широко разпространение, а неподправената му корнуолска идентичност успява да се запази и през последните 200 години.

Към края на XVIII век Cornish Pasty вече били част от обичайната прехрана както на работниците в Корнуол, така и на техните семейства. Миньорите и земеделските производители вземали за работа тази лесна за пренасяне и консумиране готова храна, тъй като била напълно подходяща за целта.

Доказателство, че Cornish Pasty е традиционна храна в Корнуол, може да се открие в „Agricultural Survey of Cornwall“ на Worgan от 1808 г., където се разказва как „работниците обикновено ядат парче говеждо с хляба си“. Според източници от 1860 г. децата, наети в мините, също носели тестени изделия като част от своя crib или croust (местни диалектни думи, означаващи „закуска“ или „обяд“).

В началото на XX век производството на Cornish Pasty в района добива все по-значителни мащаби като основна храна за земеделските производители и миньорите. Пощенски картички, датиращи от периода на управление на крал Едуард VII (1901—1910 г.), съдържат изображения на Cornish Pasty и откъси от готварските книги „Good Things in England“ (1922 г.) и „Cornish Recipes, Ancient and Modern“ (1929 г.) с традиционни рецепти за това изделие.

Проучванията показват, че днес връзката между Cornish Pasty и Корнуол е точно толкова силна, колкото е била преди 200 години — както в пределите на района, така и извън него. След построяването на железопътните връзки към Корнуол туристическият интерес към него нараства, при което продуктите Cornish Pasty стават обект на постоянен интерес от страна на посетителите.

Препратка към публикуваната спецификация

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/386027/cornish-pasty-pgi-amendment-spec.pdf


(1)  ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 17.

(2)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.


Top