EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0616(01)

Известие за изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

OJ C 199, 16.6.2015, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 199/2


Известие за изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки

(2015/C 199/02)

Тъй като след публикуването на известие за предстоящо изтичане на срока на действие (1) не бе подадено надлежно обосновано искане за преразглеждане, Комисията уведомява, че срокът на действие на посочената по-долу антидъмпингова мярка скоро ще изтече.

Настоящото известие се публикува в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (2).

Продукт

Държава/държави на произход или износ

Мерки

Позоваване

Дата на изтичане на срока на действие (3)

Някои видове системи за сканиране на товари

Китайска народна република

Антидъмпингово мито

Регламент за изпълнение (ЕС) № 510/2010 на Съвета (ОВ L 150, 16.6.2010 г., стр. 1).

17.6.2015 г.


(1)  ОВ C 371, 18.10.2014 г., стр. 18.

(2)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(3)  Срокът на действие на мярката изтича в полунощ на датата, посочена в тази колона.


Top