Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0822(03)

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) — Случаи, в които Комисията няма възражения текст от значение за ЕИП

OJ C 280, 22.8.2014, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.8.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 280/1


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

2014/C 280/01

Дата на приемане на решението

29.4.2009

Помощ №

SA.26941 (N 570/2008)

Държава-членка

Полша

Регион

Rzeszowsko-tarnobrzeski

Член 107, параграф 3, буква в)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Utworzenie i dokapitalizowanie spólki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka“ Sp. z o.o.

Правно основание

1.

Uchwala nr VI/85/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie woli utworzenia spólki prawa handlowego;

2.

Akt notarialny dotyczacy zawiazania Spólki z ograniczona odpowiedzialnoscia Rep. A Nr-2310/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r.

3.

Zgoda Ministra Transportu z dnia 11.10.2007 r. (znak: TL-4761-46/2007 Doc: 765082) na objecie przez P.P. „Porty Lotnicze“49,78 % udzialów w Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z 50,22 % udzialem Urzedu Marszalkowskiego Województw...

Вид на мярката

Индивидуална помощ

Цел

Секторно развитие, Регионално развитие

Вид на помощта

Бюджет

Общ бюджет: PLN 439,96 (в млн.)

Интензитет

100 %

Продължителност

От 31.12.2008

Икономически сектори

Въздушен транспорт

Название и адрес на предоставящия орган

1. Marszalek Województwa Podkarpackiego 2. Przedsiebiorstwo panstwowe „Porty Lotnicze“ 1. ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

2. ul. Zwirki i Wigury 1

00-906 Warszawa

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

7.7.2009

Помощ №

SA.27959 (NN 16/2009)

Държава-членка

Нидерландия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Credit Guarantee Scheme of the State of the Netherlands

Правно основание

Rules of the Credit Guarantee Scheme of the State of the Netherlands

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

Общ бюджет: EUR 2 00  000 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

7.7.2009 — 31.12.2009

Икономически сектори

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Название и адрес на предоставящия орган

The Dutch State PO Box

20201

2500 EE The Hague

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

12.6.2014

Помощ №

SA.30962 (2014/N)

Държава-членка

Белгия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Amendment to the restructuring plan of Ethias

Правно основание

Вид на мярката

помощи ad hoc

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Други — Изменението не представлява нова помощ.

Бюджет

Интензитет

Продължителност

Икономически сектори

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

Название и адрес на предоставящия орган

The Federal State, the Flemish Region and the Walloon Region.

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

5.6.2013

Помощ №

SA.34363 (2013/N)

Държава-членка

Австрия

Регион

WIEN

Неподпомагани области

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Projekt Donauleitung Bauteil I & II im Rahmen des Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetzes

Правно основание

Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetz (Bundesgesetz, mit dem die Errichtung von Leitungen zum Transport von Nah- und Fernwärme, sowie Nah- und Fernkälte gefördert wird)

Вид на мярката

Индивидуална помощ

Fernwärme Wien GmbH

Цел

Опазване на околната среда, Спестяване на енергия

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 17,91 (в млн.)

Интензитет

35 %

Продължителност

От 5.6.2013

Икономически сектори

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Название и адрес на предоставящия орган

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Abt. IV/5

Stubenring 1, 1010 Wien

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

16.10.2013

Помощ №

SA.35166 (2013/NN)

Държава-членка

Гърция

Регион

STEREA ELLADA, ATTIKI

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Υψηλής Πίεσης Αγωγός Φυσικού Αερίου προς Αλιβέρι

Правно основание

N. 3428/2005 «Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου

Вид на мярката

Индивидуална помощ

DESFA (HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR) S.A.

Цел

Секторно развитие, Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 13 (в млн.)

Интензитет

36,03 %

Продължителност

21.10.2011 — 31.8.2012

Икономически сектори

Тръбопроводен транспорт

Название и адрес на предоставящия орган

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων — Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. „Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα“ (ΕΠΑΝ)

Μεσογείων 56

115 27, Αθήνα

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

16.10.2013

Помощ №

SA.35167 (2013/NN)

Държава-членка

Гърция

Регион

PELOPONNISOS

Член 107, параграф 3, буква в)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Υψηλής Πίεσης Αγωγός Φυσικού Αερίου Aγ. Θεόδωροι — Μεγαλόπολη

Правно основание

N. 3428/2005 «Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου

Вид на мярката

Индивидуална помощ

DESFA (HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR) S.A.

Цел

Секторно развитие, Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 34 (в млн.)

Интензитет

35,94 %

Продължителност

29.9.2008 — 31.12.2013

Икономически сектори

Тръбопроводен транспорт

Название и адрес на предоставящия орган

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων — Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. „Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα“ (ΕΠΑΝ)

Μεσογείων 56

115 27, Αθήνα

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

11.6.2014

Помощ №

SA.35177 (2014/NN)

Държава-членка

Чешка република

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Правно основание

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie; prováděcí předpisy; cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu

Вид на мярката

Схема

Цел

Опазване на околната среда, Секторно развитие

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Годишен бюджет: CZK 2  496 (в млн.)

Интензитет

%

Продължителност

1.1.2013 — 31.12.2015

Икономически сектори

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

OTE, a. s.

Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

Energetický regulační úřad

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

9.4.2014

Помощ №

SA.36392 (2014/N)

Държава-членка

Франция

Регион

CENTRE

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Aide d’État accordée par la CDC au projet de R&D „TOURS 2015“ de STMicroelectronics dans le cadre du programme d’investissement d’avenir

Правно основание

Loi no2010-937 du 9 mars 2010 de finances rectificative — article 8 relatif au Programme Investissements d'avenir

Вид на мярката

Индивидуална помощ

STMicroelectronics

Цел

Изследвания и развитие

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ, Възстановяеми аванси

Бюджет

Общ бюджет: EUR 34,212 (в млн.)

Интензитет

40 %

Продължителност

1.1.2012 — 31.12.2017

Икономически сектори

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Название и адрес на предоставящия орган

Jérôme Séquier

61 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Delphine Abramowitz

61 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

25.6.2014

Помощ №

SA.36410 (2014/N)

Държава-членка

Обединеното кралство

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Modifications to the National Employment Savings Trust — NEST– UK

Правно основание

Pension Act 2008

Вид на мярката

Индивидуална помощ

NEST

Цел

Услуги от общ икономически интерес

Вид на помощта

Заем при облекчени условия

Бюджет

Общ бюджет: GBP 230 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

Икономически сектори

Допълнително пенсионно осигуряване

Название и адрес на предоставящия орган

United Kingdom

Department for Work and Pensions Caxton House Tothill Street London SW1 9NA SW1 9NA

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

26.5.2014

Помощ №

SA.36512 (2014/NN)

Държава-членка

Франция

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Des dispositifs compensatoires des missions d'aménagement du territoire, de transport et de distribution de la presse dévolues à La Poste

Правно основание

Articles 2 et 6 de la loi no90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom

Article L4 du Code des postes et des communications électroniques

Article 1635 sexies du Code général des impôts

Article R.1-1-17 et D.18 à D.28 du code des postes et communications électroniques

Décret no2011-849, du 18 juillet 2011, précisant la méthode de calcul du coût net du maillage complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission d''aménagement du territoire

Contrat d'entreprise 2013-2017 entre l'Etat et La Poste

Protocole d'accord Etat- Presse-La Poste du 23 juillet 2008

Вид на мярката

Индивидуална помощ

La Poste

Цел

Услуги от общ икономически интерес

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ, Намаляване на данъчната основа

Бюджет

Общ бюджет: EUR 1447 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

Намаляване на данъчната основа: 1.1.2013 — 31.12.2017

Директна безвъзмездна помощ: 1.1.2013 — 31.12.2015

Икономически сектори

Други пощенски и куриерски дейности

Название и адрес на предоставящия орган

Ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique

Ministère des finances et des comptes publics

139 rue de Bercy 75572 Paris CEDEX 12

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

8.11.2013

Помощ №

SA.36655 (2013/N)

Държава-членка

Белгия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Modifications du „tax shelter“ pour soutenir des œvres audiovisuelles;

Wijzigingen van de „Tax shelter“-regeling ter ondersteuning van audiovisuele producties

Правно основание

Art 194 ter Côde des impôts sur les revenus 92; Art 194 ter Wetboek van de inkomstenbelastingen 92

Вид на мярката

Схема

Цел

Култура

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Интензитет

50 %

Продължителност

30.11.2013 — 31.12.2015

Икономически сектори

Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания

Название и адрес на предоставящия орган

Ministre des Finances et du Développement durable; Federale Overheidsdienst Financiën

rue de la Loi/Wetstraat 12

1040 Bruxelles/Brussel

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

6.1.2014

Помощ №

SA.36758 (2013/N)

Държава-членка

Дания

Регион

DANMARK

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Subsidy Scheme Rail Freight

Правно основание

Lov om jernbane jf. lovbekendtgørelse nr.: 1249 af 11. november 2010, bekendtgørelse nr. 1107 af 21. november 2012 om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane, bekendtgørelse nr. 1108 af 23. november 2012 om infrastrukturafgifter med videre for statens jernbanenet.

Вид на мярката

Схема

Цел

Секторно развитие

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: DKK 99,7 (в млн.)

Годишен бюджет: DKK 25 (в млн.)

Интензитет

50 %

Продължителност

1.1.2014 — 31.12.2017

Икономически сектори

Товарен железопътен транспорт

Название и адрес на предоставящия орган

Banedanmark

Amerika Plads 15, 2100 København Ø

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Дата на приемане на решението

11.6.2014

Помощ №

SA.37112 (2013/N)

Държава-членка

Чешка република

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

Правно основание

1.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

2.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

4.

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

5.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Вид на мярката

Схема

Цел

Други

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: CZK 700 (в млн.)

Годишен бюджет: CZK 70 (в млн.)

Интензитет

100 %

Продължителност

1.7.2014 — 30.6.2024

Икономически сектори

Рибно стопанство

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

9.4.2014

Помощ №

SA.37322 (2013/N)

Държава-членка

Германия

Регион

HAMBURG

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Alternative Stromversorgung von Kreuzfahrtschiffen

Правно основание

§ § 23, 44 Haushaltsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg (LHO)

§ 44 Bundeshaushaltsordnung und Foerderrichtlinie

Вид на мярката

Индивидуална помощ

Hamburg Port Authority (HPA)

Цел

Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 10,85 (в млн.)

Интензитет

75 %

Продължителност

1.7.2014 — 31.12.2015

Икономически сектори

Спомагателни дейности във водния транспорт, Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

Название и адрес на предоставящия орган

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

11.3.2014

Помощ №

SA.37423 (2013/N)

Държава-членка

Германия

Регион

Член 107, параграф 3, буква в)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Regionalfördergebietskarte 2014 bis 2020

Правно основание

GRW-Gesetz und GRW-Koordinierungsrahmen

Вид на мярката

Схема

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Други — Възможни са всички форми на помощ

Бюджет

Интензитет

20 %

Продължителност

1.7.2014 — 31.12.2020

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Landeswirtschaftsministerien

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Wirtschaftspolitik/Regionalpolitik/gemeinschaftsaufgabe,did=383106.html

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

11.6.2014

Помощ №

SA.37519 (2013/N)

Държава-членка

Австрия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Österr. Einzelfall, Altlast, N 12, Kapellerfeld

Правно основание

Förderungsrichtlinien 2008 für die Altlastensanierung oder –sicherung

Вид на мярката

Индивидуална помощ

PORR AG

Цел

Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 25,7 (в млн.)

Интензитет

95,19 %

Продължителност

До 31.12.2020

Икономически сектори

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

Название и адрес на предоставящия орган

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stubenbastei 5, 1010 Wien, Österreich

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

19.12.2013

Помощ №

SA.37835 (2013/N)

Държава-членка

Испания

Регион

CANARIAS

Член 107, параграф 3, буква а)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancias en las Islas Canarias (AIEM)

Правно основание

Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Decisión del Consejo 895/2011/ue, DE 19.12.2011, por la que se modifica la Decisión 2002/546/CE respecto a su periodo de aplicación.

Decisión de la Comisión Europea de 29 de junio de 2011, relativa a la prorroga del régimen de ayudas NN 22/08 AIEM.

Вид на мярката

Схема

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Друга форма на данъчно облекчение

Бюджет

Годишен бюджет: EUR 40 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

1.1.2014 — 30.6.2014

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de Tributos)

c/Alcalá, 5.1a planta. 28071 Madrid

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

17.12.2013

Помощ №

SA.37836 (2013/N)

Държава-членка

Испания

Регион

CANARIAS

Член 107, параграф 3, буква а)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Prorroga del Régimen de ayudas de la zona especial canaria (ZEC); ayuda N 376/2006 (DOUE C 30/4 10.2.2007)

Правно основание

Título V de la Ley 19/94, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Вид на мярката

Схема

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Намаляване на данъчната ставка

Бюджет

Годишен бюджет: EUR 21,919 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

1.1.2014 — 31.12.2014

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de Tributos)

calle Alcalá, 5. 1a planta. 28071 — Madrid

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

17.12.2013

Помощ №

SA.37837 (2013/N)

Държава-членка

Испания

Регион

CANARIAS

Член 107, параграф 3, буква а)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Ayudas Pública. Régimen Económico-Fiscal de Canarias (REF) (DOUE C 30/4 10.2.2007)

Правно основание

Capítulo II del Título IV de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Вид на мярката

Схема

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Намаляване на данъчната ставка

Бюджет

Годишен бюджет: EUR 1  090 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

1.1.2014 — 31.12.2014

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de Tributos)

calle Alcalá, 5. 1a planta. 28071 — Madrid

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

16.12.2013

Помощ №

SA.37848 (2013/N)

Държава-членка

Хърватия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Odluka o karti regionalnih potpora

Правно основание

Smjernice o nacionalnim regionalnim potporama za 2007.-2013. (52006XC0304(02), SL C 54, 4.3.2006., str. 13.-45.),

Uredba o državnim potporama (NN 50/06),

Zakon o državnim potporama (NN 140/05, 49/11),

Odluka o objavljivanju pravila o regionalnim potporama (NN 58/08, 117/12), Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NN 96/12)

Вид на мярката

Схема

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Други — Уведомлението се отнася до удължаването на срока на действие на съществуващата карта на регионалните помощи. Възможни са всички форми на помощ

Бюджет

Интензитет

Продължителност

1.1.2014 — 30.6.2014

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Račkoga 6, 10000 Zagreb

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

18.12.2013

Помощ №

SA.37870 (2013/N)

Държава-членка

Кипър

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Third Prolongation of Cypriot guarantee scheme for banks H1 2014

Правно основание

Draft Law that Governs the Granting of Government Guarantees for the Securing of Loans and/or the Issue of Bonds by Cred. Instit.

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

Общ бюджет: EUR 6  000 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

1.1.2014 — 30.6.2014

Икономически сектори

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

Название и адрес на предоставящия орган

Mr. Dionysios Dionysiou

Ministry of Finance, M. Karaoli & G. Afxentiou, 1439 Nicosia

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

14.1.2014

Помощ №

SA.37958 (2013/N)

Държава-членка

Гърция

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Prolongation of the Guarantee Scheme and the Bond Loan Scheme for Credit Institutions in Greece

Правно основание

Νόμος 3723/2008 „Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις“

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Гаранция, Други — bond loan scheme

Бюджет

Общ бюджет: EUR 93  000 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

До 30.6.2014

Икономически сектори

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Название и адрес на предоставящия орган

MINISTRY OF FINANCE

Nikis 5-7, Athens. Greece

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

23.7.2014

Помощ №

SA.38024 (2013/N)

Държава-членка

Полша

Регион

Slaskie

Член 107, параграф 3, буква а)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Pomoc na restrukturyzację dla Alumast S.A.

Правно основание

1.

Ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji — art. 56 ust. 1 pkt 2;

2.

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców.

Вид на мярката

помощи ad hoc

Alumast S.A.

Цел

Преструктуриране на фирми в затруднено положение

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: PLN 4,7711 (в млн.)

Интензитет

73,6 %

Продължителност

Икономически сектори

Производство на метални изделия за строителството

Название и адрес на предоставящия орган

Minister Skarbu Państwa

ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

13.3.2014

Помощ №

SA.38037 (2014/N)

Държава-членка

Румъния

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Granturi pentru investiții în rețelele de transport al energiei electrice și al gazelor naturale

Правно основание

1)

Ordinul Ministrului Economiei nr. 156/2011 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale“

2)

Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice“ (POS CCE), aprobat prin decizia Comisiei Europene C (2007) 3472/...

Вид на мярката

Схема

Цел

Регионално развитие, Опазване на околната среда

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: RON 308,118 (в млн.)

Годишен бюджет: RON 51,36 (в млн.)

Интензитет

85 %

Продължителност

1.1.2014 — 30.6.2014

Икономически сектори

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerul Economiei

Strada Dr ernest Juvara nr. 3-7, sector 6, Bucuresti

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

25.6.2014

Помощ №

SA.38048 (2014/NN)

Държава-членка

Гърция

Регион

DYTIKI ELLADA

Член 107, параграф 3, буква а)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ — 3ο ΤΜΗΜΑ

Правно основание

1.

Ν.2932/2001, ΦΕΚ Α'' 145/2001, „Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές — Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής — Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις“

2.

H Σύμβαση Παραχώρησης (ΣΥΠ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΛΠΑ ΑΕ που υπογράφηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2002

3.

Ο Νόμος 3669/2008 — ΦΕΚ 116/Α''/18.6.2008, „Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων“

4.

Η υπ. Αριθ. οικ. 774/6.2.2009 Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ, για υποβολή προτάσεων.

5.

Η με υπ. Αριθ. ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/οικ.2802/ΓΘ06/13-10-2010 αίτηση χρηματοδότησης πράξης προς την ΕΥΔ-ΕΠΕΠ για την ένταξη της πράξης στο ΕΠ. ΒΛ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ „NOTIFICATION FILE PATRA PORT“ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Вид на мярката

помощи ad hoc

Organismos Limenos Patras S.A. (OLPA S.A.)

Цел

Други

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 52,2476 (в млн.)

Интензитет

100 %

Продължителност

4.5.2012 — 31.12.2015

Икономически сектори

Пътнически морски и крайбрежен транспорт

Название и адрес на предоставящия орган

Δ.Α. ΕΠ „ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ“

ΚΟΝΙΑΡΗ 15, 11471 ΑΘΗΝΑ

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

15.5.2014

Помощ №

SA.38051 (2013/N)

Държава-членка

Италия

Регион

MARCHE

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico-produttive — Marche (N 457/2007) — Proroga

Правно основание

Bando „promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico produttive“

Вид на мярката

Схема

Цел

Изследвания и развитие

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Интензитет

Продължителност

До 30.6.2014

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Regione Marche PF Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi

Via Tiziano 44 — 60125 Ancona

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

13.5.2014

Помощ №

SA.38099 (2014/N)

Държава-членка

Нидерландия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Правно основание

Artikel 10, lid 4 Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Вид на мярката

Схема

Цел

Култура

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 120 (в млн.)

Годишен бюджет: EUR 20 (в млн.)

Интензитет

24 %

Продължителност

1.5.2014 — 30.4.2020

Икономически сектори

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Название и адрес на предоставящия орган

Nederlands Filmfonds

Pijnackerstraat 5

1072 JS Amsterdam

Nederland

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

20.6.2014

Помощ №

SA.38143 (2014/N)

Държава-членка

Испания

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Sale of NCG Banco

Правно основание

1.

Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

2.

Memorandum de entendimiento sobre condiciones de política sectorial financiera

Вид на мярката

помощи ad hoc

NCG Banco S.A.

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Бюджет

Интензитет

Продължителност

31.3.2014 — 31.12.2016

Икономически сектори

ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana, 162 Madrid 28071

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

Avda. General Perón, 38. Edificio Masters II. Plantas 16-17. 28020, Madrid

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

13.6.2014

Помощ №

SA.38152 (2014/N)

Държава-членка

Италия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Interventi per il Trasporto Ferroviario

Правно основание

Delibera di giunta n. 4 in data 7.1.2014, Regione Emilia-Romagna

Вид на мярката

Схема

Цел

Секторно развитие

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 2,7 (в млн.)

Годишен бюджет: EUR 0,9 (в млн.)

Интензитет

50 %

Продължителност

1.6.2014 — 31.12.2017

Икономически сектори

Товарен железопътен транспорт

Название и адрес на предоставящия орган

Regione Emilia-Romagna

Viale Aldo Moro 52, Bologna

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

24.6.2014

Помощ №

SA.38425 (2014/N)

Държава-членка

Унгария

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Amendment of the Hungarian film support scheme

Правно основание

Act II of 2004 on Motion Pictures

Act LXXXI of 1996 on Corporate and Dividend Tax

Decree 67/2013 (X.17.) EMMI of the Minister of Human Resources on the rules of state aid of motion picture activities other than film production

Вид на мярката

Схема

Цел

Култура

Вид на помощта

Намаляване на данъчната основа, Данъчни отстъпки, Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: HUF 1 22  000 (в млн.)

Интензитет

100 %

Продължителност

1.7.2014 — 31.12.2019

Икономически сектори

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of Human Resources

Szalay u. 10-14.

1055 Budapest

Hungary

Hungarian National Film Fund

Róna u. 174.

1145 Budapest

Hungary

Ministry of National Economics

József nádor tér 4.

1051 Budapest

Hungary

National Cultural Fund

Gyulay Pál u. 13.

1085 Budapest

Hungary

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

21.5.2014

Помощ №

SA.38510 (2014/N)

Държава-членка

Литва

Регион

Lithuania

Член 107, параграф 3, буква а)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Dėl Lietuvos Respublikos 2014-2020 m. regioninės pagalbos žemėlapio

Правно основание

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2014-2020 m. regioninės pagalbos žemėlapio“ projektas

Вид на мярката

Схема

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Други

Бюджет

Интензитет

25 %

Продължителност

1.7.2014 — 31.12.2020

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

21.5.2014

Помощ №

SA.38621 (2014/N)

Държава-членка

Естония

Регион

Estonia

Член 107, параграф 3, буква а)

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Eesti regionaalabi kaart aastateks 2014-2020

Правно основание

Vabariigi Valitsuse 10.4.2014 otsus Eesti regionaalabi kaardi aastateks 2014-2020

Вид на мярката

Схема

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Други — Възможни са всички форми на помощ

Бюджет

Интензитет

25 %

Продължителност

1.7.2014 — 31.12.2020

Икономически сектори

Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Название и адрес на предоставящия орган

Estonian Government

Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161, Tallinn

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

23.6.2014

Помощ №

SA.38631 (2014/N)

Държава-членка

Словения

Регион

Savinjska

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Rescue aid for Polzela d.d.

Правно основание

Restructuring program of Polzela d.d.

Вид на мярката

помощи ad hoc

Polzela d.d.

Цел

Оздравяване на фирми в затруднено положение, Преструктуриране на фирми в затруднено положение

Вид на помощта

Гаранция, Заем при облекчени условия

Бюджет

Общ бюджет: EUR 1 (в млн.)

Интензитет

%

Продължителност

Икономически сектори

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of Economic

Kotnikova 5,Ljubljana

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

25.6.2014

Помощ №

SA.38742 (2014/N)

Държава-членка

Нидерландия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Subsidieregeling innovatieve scheepsbouw

Правно основание

Kaderwet EZ-subsidies

Subsiedieregeling sterktes in innovaties

Вид на мярката

Схема

Цел

Иновации, Секторно развитие

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Годишен бюджет: EUR 5,2 (в млн.)

Интензитет

30 %

Продължителност

1.7.2014 — 31.12.2014

Икономически сектори

Строителство на плавателни съдове

Название и адрес на предоставящия орган

Minister van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

23.6.2014

Помощ №

SA.38798 (2014/N)

Държава-членка

Финландия

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Prolongation of innovation aid scheme for the Finnish shipbuilding industry

Правно основание

Valtionavustuslaki (688/2001)/Statsunderstödslag (688/2001);

Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta (502/2012)/Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (502/2012)

Вид на мярката

Схема

Цел

Иновации

Вид на помощта

Директна безвъзмездна помощ

Бюджет

Общ бюджет: EUR 60 (в млн.)

Интензитет

20 %

Продължителност

1.7.2014 — 31.12.2014

Икономически сектори

Строителство на плавателни съдове, без тези за отдих

Название и адрес на предоставящия орган

Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Southwest Finland

P.O. Box 236, 20100 Turku, FINLAND

Ministry of Employment and the Economy

P.O. Box 32, FI-00023 Government, FINLAND

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Дата на приемане на решението

25.6.2014

Помощ №

SA.38867 (2014/N)

Държава-членка

Кипър

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Fourth Prolongation of Cypriot guarantee scheme for banks H2 2014

Правно основание

Draft Law that Governs the Granting of Government Guarantees for the Securing of Loans and/or the Issue of Bonds by Cred. Instit.

Вид на мярката

Схема

Цел

Преодоляване на сериозно сътресение на икономиката

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

Общ бюджет: EUR 6  000 (в млн.)

Интензитет

Продължителност

1.7.2014 — 31.12.2014

Икономически сектори

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

Название и адрес на предоставящия орган

Ministry of Finance

Directorate of Finance and Investment,

M. Karaoli & G. Afxentiou, 1439 Nicosia.

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната/ите езикова/и версия/и на сайта:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


Top