Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013DP0238

Решение на Европейския парламент от 11 юни 2013 г. относно искане за снемане на имунитета на Александър Алваро (2013/2106(IMM))

OJ C 65, 19.2.2016, p. 182–183 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 65/182


P7_TA(2013)0238

Искане за снемане на парламентарния имунитет на Александър Алваро

Решение на Европейския парламент от 11 юни 2013 г. относно искане за снемане на имунитета на Александър Алваро (2013/2106(IMM))

(2016/C 065/28)

Европейският парламент,

като взе предвид искането за снемането на имунитета на Александър Алваро, изпратено на 8 май 2013 г. от германското федерално Министерство на правосъдието, във връзка с висящо разследване пред главния прокурор на Кьолн (Германия), и обявено в пленарно заседание на 23 май 2013 г.,

като предостави на Александър Алваро възможността да бъде изслушан в съответствие с член 7, параграф 3 от своя правилник,

като взе предвид член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от приетия на 20 септември 1976 г. Акт относно избора на членове на Европейския парламент чрез преки всеобщи избори,

като взе предвид член 46 от германския Основен закон (Grundgesetz),

взе предвид член 6, параграф 2 и член 7 от своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0188/2013),

A.

като има предвид, че главният прокурор на Кьолн (Германия) е поискал снемането на парламентарния имунитет на Александър Алваро, член и заместник-председател на Европейския парламент, във връзка със започването на разследване относно предполагаемо правонарушение;

Б.

като има предвид, че искането на главния прокурор се отнася до разследването на сериозно пътнотранспортно произшествие, в което е участвал Александър Алваро;

В.

като има предвид, че съгласно член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на ЕП притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Г.

като има предвид, че съгласно член 46, параграф 2 от германския Основен закон (Grundgesetz) член на парламента не може да бъде подвеждан под отговорност за наказуемо деяние без разрешението на парламента, освен ако не е бил задържан на местопрестъплението или в рамките на следващия ден;

Д.

като има предвид, че, следователно, Европейският парламент трябва да свали парламентарния имунитет на Александър Алваро, ако производството срещу него трябва да продължи;

Е.

като има предвид, че член 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 46, параграф 2 от германския Основен закон не изключват снемането на имунитета на Александър Алваро;

Ж.

като има предвид, че поради тази причина е препоръчително парламентарният имунитет да бъде снет във въпросния случай;

1.

Реши да снеме имунитета на Александър Алваро;

2.

Възлага на своя председател да предаде незабавно настоящото решение и доклада на компетентната комисия на съответните органи на Федерална република Германия и на Александър Алваро.


Top