EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0048

Становище на Европейската централна банка от 5 юли 2013 година относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Латвия и относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Латвия (CON/2013/48)

OJ C 204, 18.7.2013, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 204/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 5 юли 2013 година

относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Латвия и относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Латвия

(CON/2013/48)

2013/C 204/01

Въведение и правно основание

На 18 юни 2013 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Латвия (1). На 3 юли 2013 г. ЕЦБ получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Латвия (2).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 140, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Забележки

1.

Предложените регламенти ще направят възможно въвеждането на еврото като валута на Латвия след отмяната на дерогацията на Латвия в съответствие с процедурата, предвидена в член 140, параграф 2 от Договора.

2.

ЕЦБ приветства предложените регламенти.

Съставено във Франкфурт на Майн на 5 юли 2013 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 337 final.

(2)  COM(2013) 492 final.


Top