Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0626(03)

Публикация на заявка за изменение съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

OJ C 186, 26.6.2012, p. 18–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 186/18


Публикация на заявка за изменение съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2012/C 186/10

С настоящата публикация се предоставя право на възражение срещу заявката за промени в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Възраженията трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЗАЯВКА ЗА ПРОМЕНИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

ЗАЯВКА ЗА ПРОМЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 9

„ΚΑΛΑΜΑΤΑ“ (KALAMATA)

ЕО №: EL-PDO-0117-0037-21.12.2009

ЗГУ ( ) ЗНП ( Х )

1.   Рубрика от спецификацията на продукта, която подлежи на промяна:

Наименование на продукта

Описание на продукта

Географска област

Доказателство за произход

Метод на производство

Връзка с географския район

Етикетиране

Национални изисквания

Друго (посочва се)

2.   Вид на промяната/промените:

Промяна в единния документ или в резюмето

Промяна в спецификациите на регистрирано ЗНП или ЗГУ, за които не са публикувани нито единен документ, нито резюме

Промяна в спецификацията, за която не се изисква промяна в публикувания единен документ (член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

Временна промяна в спецификацията като последица от приемането на задължителни санитарни или фитосанитарни мерки от страна на публичните органи (член 9, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

3.   Промяна/промени:

3.1.   Описание на продукта:

В тази заявка произведеното маслиново масло се описва по-подробно, отколкото в първоначалното регистрационно досие. Възприети са по-строги стандарти за качество с цел защитеното наименование да може да бъде използвано само за най-висококачественото маслиново място от района.

3.2.   Географски район:

Географският район за производство на маслиновото масло със ЗНП „Καλαμάτα — Kalamata“ съвпада с окръг Месиния, определен от административните си граници, който представлява териториална единица от област Пелопонес и следователно включва всички региони, в които се отглеждат маслинови дървета и се произвежда маслиново масло „Kalamata“. Важно е да се отбележи, че отглежданите сортове маслинови дървета, селскостопанските практики, практиките на преработване на маслините, историята на производството на маслиновото масло и неговата връзка с народните обичаи, както и почвените и климатичните условия, са еднакви във всички региони на Месиния, където се отглеждат маслинови дървета. Поради това студено пресованото маслиново масло екстра качество (от първото пресоване — extra virgin), произвеждано в останалата част на Месиния, извън границите на областта Kalamata, не се отличава от маслиновото масло със ЗНП „Καλαμάτα — Kalamata“ нито по своите естествени и химически характеристики, нито по органолептичните си свойства.

Органолептичните анализи на мострите от студено пресовано маслиново масло екстра качество от района на Месиния, извършени в химическата лаборатория на Министерството на развитието, Генерален секретариат за потреблението, одобрена от Международния съвет на маслиновите продукти, показват, че маслиновите масла, произхождащи от целия район на Месиния, имат едни и същи органолептични характеристики. В групата на маслиновите масла, произхождащи от съществуващия район на ЗНП, медианната стойност на признака „плодов аромат“ е Mf = 3,4, а медианната стойност на дефектите е Md = 0. В групата на маслиновите масла, произхождащи от останалата част на Месиния, медианната стойност на признака „плодов аромат“ е Mf = 3,9, а медианната стойност на дефектите е Md = 0. В групата на маслиновите масла, произхождащи от съществуващия район на ЗНП, медианната стойност на признака „горчивина“ е Mb = 2,37, а медианната стойност на признака „пикантност“ е Mp = 3,33. В групата на маслиновите масла, произхождащи от останалата част на Месиния, медианната стойност на признака „горчивина“ е Mb = 2,51, а медианната стойност на признака „пикантност“ е Мр = 3,21.

Химическите анализи, извършени през периода 2000—2010 г. в химическата лаборатория на Министерството на развитието, Генерален секретариат за потреблението, показват, че маслиновото масло „Kalamata“, произведено на цялата територия на окръг Месиния, има едни и същи характеристики, както се вижда от следната таблица:

 

Средна стойност във въпросния географски район

Средна стойност в останалата част от окръг Месиния

Киселинност

0,49

0,49

Пероксидно число

8,35

8,05

Κ270

0,14

0,13

Κ232

1,73

1,53

Общо стероли

1 310

1 267

Рицинова киселина (%)

11,82

11,75

Палмитолеинова киселина (%)

0,86

0,86

Стеаринова киселина (%)

2,78

2,61

Олеинова киселина (%)

75,63

76,79

Линолова киселина (%)

7,07

6,1

С оглед на гореизложеното се налага да бъде определен нов географски район, все така при стриктно спазване на спецификацията на настоящата заявка.

3.3.   Метод на производство:

Към метода на производство в случая се добавя използването на механични средства (машини за брулене) за събиране на маслините, когато релефът позволява това. Използването на машини за брулене дава определен брой предимства, чиято цел е да се повиши качеството на събраните маслини и, разбира се, на произведеното маслиново масло.

По-специално, използването на машини за брулене има следните предимства в сравнение с ръчното брулене:

намаление на разходите и на продължителността на брането, което дава възможност да се получат маслини, които не са претърпели промени през времето, предвидено за бране,

увеличение на добива от маслиновите дървета благодарение на незабавното събиране на маслините и резитба на дърветата,

образцово бране, избягващо нараняванията на клоните и плодовете.

Освен това при обработването на маслините в мелниците, на етапа на разбъркване на маслиновата паста, изискването е температурата да не надвишава 27 °C, за да се гарантира качеството на маслиновото масло и да се запазят летливите му характеристики, цветът му и неговите свойства на антиоксидант.

Възможно е следователно на етикетите на стандартните маслинови масла да се отбележи незадължителното означение „студено пресовано“, което е посочено в стандартите за търговия с маслиново масло, определени от Регламент (ЕО) № 1019/2002.

3.4.   Връзка с географския район:

Маслиновото масло „Kalamata“ поддържа непосредствена връзка с историята, традицията и културата на целия окръг Месиния и производството му представлява основната дейност на местното население през зимата. Отглеждането на маслинови дървета и производството на маслиново масло в Месиния датират от дълбока древност, както свидетелстват историческите източници и редовно провежданите археологически разкопки. Маслиновото масло е и винаги е било много важен икономически и социален фактор за развитието и благосъстоянието на местното население.

Почвените и климатичните условия на бившата област Каламата са характерни и едни и същи за целия окръг Месиния: наклонени и хълмисти терени, умерени годишни валежи (около 750—800 mm), мека зима, продължително и топло лято, силно слънцегреене, средна интензивност на ветровете и хълмист релеф (благоприятен за доброто осветление и проветряване на маслиновите насаждения), слабо варовикови, неутрални до алкални почви и задоволителни концентрации на фосфор, калий, бор и др. В географския район са въведени освен това едни и същи селскостопански практики и практики на преработване на маслините. Маслиновото масло, произведено в целия окръг Месиния, както и произведеното в бившата област Каламата, имат едни и същи специфични качествени характеристики: силно изразено оцветяване, приятен вкус, естествено бистро и богато на ароматизиращи вещества, киселинност, сравнително по-ниска от разрешената горна граница, специфичен профил на мастни киселини, средно изразен плодов вкус с аромат на зелени маслини, леко горчив и леко до средно пикантен.

Факторите, които определят специфичните характеристики на суровината, предаващи се на произведеното маслиново масло „Kalamata“, са следните:

съчетанието от елементите на отличния климат на района (дълъг период на слънцегреене, оптимално количество на валежите и т.н.),

меката зима и дългото, топло и сухо лято,

ветровете със средна интензивност и хълмистият релеф на района, заедно с подрязването на дърветата във формата на чаша, което производителите на маслини практикуват. Хълмистият релеф на Месиния невинаги позволява механичното събиране на плода или механизацията на отглеждане, като в този случаи маслиновите насаждения се подлагат на традиционното обработване (резитба, оформяне, бране),

леките варовикови, неутрални до алкални почви,

задоволителните концентрации на фосфор, магнезий, манган, бор и др.,

ограничената площ на парцелите дава възможност на производителите на маслини от Месиния да полагат добри грижи за своите дървета и да произвеждат качествено маслиново масло, с което изкарват цялата година,

внимателно подбраната процедура на бране на маслините в оптималния стадий на зрялост и отличните условия на тяхното преработване. Наличието на хомогенен географски район между планината Тайгет и Йонийско море със специфичен микроклимат, който придава общите характеристики на всички маслинови масла „Kalamata“, произведени в Месиния.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„ΚΑΛΑΜΑΤΑ“ (KALAMATA)

ЕО №: EL-PDO-0117-0037-21.12.2009

ЗГУ ( ) ЗНП ( Х )

1.   Наименование:

„Καλαμάτα“ (Kalamata)

2.   Държава-членка или трета държава:

Гърция

3.   Описание на земеделския продукт или храна:

3.1.   Вид продукт:

Клас 1.5.

Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и пр.)

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

Студено пресовано маслиново масло екстра качество, получено от маслини от сортовете „Koronéïki“ и „Mastoïdis“. Маслиновото масло със ЗНП „Kalamata“ се произвежда главно от маслини от сорта „Koronéïki“ с примес не повече от 5 % маслини от сорта „Mastoïdis“. Неговите характеристики са, както следва:

Общата киселинност, изразена в грамове олеинова киселина, не надвишава 0,50 g на 100 g масло.

Константите за показателите за наличието на различни видове окислени вещества в маслиновото масло трябва да имат следните стойности при опаковането на маслиновото масло:

Κ232: не повече от 2,20

Κ270: не повече от 0,20

Пероксидно число: ≤ 14 MeqO2/kg

Общо стероли: > 1 100 mg/kg

Съдържание на мастни киселини (%):

Олеинова киселина: 70—80

Линолова киселина: 4,0—11,0

Стеаринова киселина: 2,0—4,0

Палмитолеинова киселина: 0,6—1,2

Палмитинова киселина: 10,0—15,0

Органолептични характеристики:

Описание

Средна стойност

Признак „плодов аромат“ на маслините

3—5

Признак „горчивина“

2—3

Признак „пикантност“

2—4

Дефекти

0

Маслиновото масло със ЗНП „Kalamata“ е със средно изразен плодов вкус и аромат на зелени маслини, лека горчивина и лека до средна пикантност.

Цвят: зелен до зелено-жълт.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти):

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход):

3.5.   Специфични етапи, през които трябва да премине производството в определения географски район:

Операциите на отглеждане, производство и пресоване, имащи за цел производството на студено пресовано маслиново масло екстра качество със ЗНП „Kalamata“, трябва да се извършват само в определения географски район на производство, посочен в точка 4. Производството на маслиновото масло и първоначалното му складиране се извършва в стопанства, разположени в определения географски район, в които се спазват всички национални и съюзни правила за производството на храни и които разполагат с неръждаемо механично оборудване и неръждаеми резервоари за складиране на маслиновото масло.

Бране, превоз и складиране на маслините

Маслините се берат чрез брулене на повечето места, ръчно или с гребло, както и с механични средства (машини за брулене), когато цветът на плода става от зелен на зелено-жълт и докато цветът стане възчерен на около 50 % от маслините, от края на октомври през период от около четири до шест седмици в зависимост от метеорологичните условия и винаги при използване на мрежи, опънати под маслиновите дървета. Зрелите маслини, паднали на земята, в никакъв случай не се събират, за да бъдат преработени в мелниците.

Маслините се отправят към мелниците в твърди пластмасови щайги или в чували, произведени само от естествени материали с капацитет от 30 до 50 kg. Превозът към мелниците и пресоването се извършват в рамките на 24 часа и при възможно най-добрите условия за запазване на плода (складиране на тъмно, на палети, даващи възможност на въздуха да циркулира и избягващи прекия допир с почвата), за да се избегне увреждането му. До пресоването маслините трябва да се съхраняват на хладно място. За производството на студено пресовано маслиново масло екстра качество със ЗНП „Kalamata“ трябва да са изминали не повече от 24 часа от брането на маслините до производството на маслиново масло. Забранено е складирането на маслините при маслиновите насаждения, където те са изложени на различни природни и микробиологични опасности.

Обработка на маслините

Маслините се обработват в класически или центробежни мелници, които осигуряват температури на маслиновата паста, не по-високи от 27 °C при разбъркването, както и на всички останали етапи на обработване. В мелницата плодът се отделя от листата и клоните, измива се и се подава в смилащото устройство. Следва, в течение на 20 до 30 минути, смесване на маслиновата паста и извличане на маслото чрез пресоване или центрофугиране, като се добавя малко вода, ако маслините не съдържат достатъчно растителни течности.

Мелниците са разположени задължително в границите на окръг Месиния.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

Маслиновото масло със ЗНП „Kalamata“ се складира задължително в неръждаеми резервоари, поставени на подходящи места за съхранение, при максимална температура 24 °C. Първоначалното складиране може да се извърши в самите мелници, където се произвежда маслото.

Превозът на маслиновото масло между мелниците и складовите площи на предприятията опаковчици се извършва само в специални неръждаеми резервоари, които се почистват грижливо.

Маслиновото масло може да бъде опаковано както в определения географски район, така и извън него, при условие че е налице надеждна система за проследяване и че маслиновото масло е правилно етикетирано.

За продажба на едро е разрешено маслиновото масло да бъде превозвано в неръждаеми резервоари, които се запечатват веднага след напълването им, етикетирани са правилно и отговарят на надеждна система за проследяване. По отношение на опаковките за продажба на дребно се разрешава използването на всички опаковки с обем не повече от пет литра, които отговарят на стандартите, определени от гръцкото и съюзното законодателство.

3.7.   Специфични правила за етикетиране:

Етикетирането на продукта включва код, съставен от букви и цифри, посочващи поредния номер на етикета и двете последни цифри на годината на производство, изписани по следния начин:

КА/пореден номер на етикета/двете последни цифри на годината на производство.

4.   Кратко определение на географския район:

Маслиновото масло „Kalamata“ се произвежда в административните граници на окръг Месиния, разположен в област Пелопонес, граничещ на север с река Неда и Аркадските планини, на изток с планината Тайгет, на юг с Месинския залив и на запад с Йонийско море.

Маслиновите насаждения се отглеждат на площ от около сто хиляди хектара.

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

Определеният географски район се намира в югозападния край на Пелопонес и има площ от 2 991 km2. Източната част на Месиния е доминирана от планинската верига Тайгет, която е естествена граница с район Лакония. Тайгет се простира на 115 km с най-висок връх от 2 400 m, като по този начин създава микроклимата на района. Най-обширната и най-плодородната равнина е равнината на Месиния, следвана от други, по-малки, като тези на Κυπαρισσία, Γαργαλιάνα, Πύλος, Μεθώνη, Κορώνη, Λογγά и Πεταλίδι.

Климатът и почвата на определения географски район имат особености, които са благоприятни за отглеждането на маслинови дървета, така че операциите, които се извършват по време на отглеждането, се ограничават до абсолютно необходимите за нормалното развитие на маслиновите дървета. Микроклиматът на района се характеризира с умерен до субтропичен средиземноморски климат. Зимите са меки, а летата са дълги и топли. Студеният сезон е от ноември до април, а топлият — от май до октомври. Количеството на средните годишни валежи е около 750—800 mm/година, като най-обилните валежи са през зимата (около 330 mm дъждове). След това се нареждат есента с около 250 mm дъждове, пролетта със 146 mm и накрая лятото с 23 mm. Най-сухият месец е юли (5,2 mm), а най-дъждовният — ноември (138,2 mm).

Средногодишната относителна влажност достига до 67,7 %, като най-сухият месец е юли (58 %) а най-влажният ноември (74 %).

Що се отнася до средната месечна температура в течение на годината, минималната температура е през месеците декември и януари със стойност 10 °C, а максималната температура е през юли и август със стойност 28 °C. Продължителността на слънцегреенето надвишава 3 000 часа годишно.

С оглед на тези данни микроклиматът е идеален за отглеждане на маслини. Липсата на резки промени на температурата, количеството и равномерното разпределение на валежите са оптималните условия, изисквани от годишния цикъл на маслиновото дърво.

Почвата е песъчливо-глинеста, неутрална до алкална. Почвите на определения географски район отговарят на предимно хълмист релеф. Те са сравнително пропускливи, осигуряват добро филтриране и дават възможност на водата и разтворите в почвата да циркулират, благодарение на което същите не задържат водата и не създават пукнатини в почвата. Съдържанието в почвите на фосфор, бор, манган и магнезий е задоволително. Що се отнася до съдържанието на азот и калий, то е леко недостатъчно, което обуславя употребата на неорганични торове. От механична гледна точка структурата на почвите се определя като рохкава до средна. Маслиновите насаждения са разположени главно на наклонени хълмисти площи, които дават възможност за добро проветряване на дърветата и за производството на качествен продукт.

5.2.   Специфична характеристика на продукта:

Маслиновото масло „Kalamata“ се произвежда от превъзходните сортове „Koronéïki“ и „Mastoïdis“, като цялото произведено количество е класифицирано в категорията на студено пресованото маслиново масло екстра качество, тъй като има киселинност, сравнително по-малка от разрешената максимална стойност, а и останалите параметри на пероксидното число и на коефициента на екстинкция (К232) са под разрешените гранични стойности, приложими съгласно законодателството на Европейския съюз. Наред с това профилът на мастните киселини е много специфичен и характерен за маслиновото масло със ЗНП „Kalamata“. По-точно, съдържанието на олеинова киселина е на много високи равнища, докато съдържанията на линолова, стеаринова, палмитинова и палмитолеинова киселина са в много тесни граници и се намират в специфично съотношение, което отличава продукта от останалите маслинови масла. Този специфичен профил на мастни киселини, заедно със средно изразения плодов вкус и аромат на зелени маслини, леката горчивина и леката пикантност, придават специфичен и единствен по рода си характер на маслиновото масло „Kalamata“.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ):

Историческа връзка

Историята на отглеждане на маслинови дървета в определения географски район датира от дълбока древност. Това се доказва от археологическите открития и запазените писмени свидетелства, които удостоверяват, че маслините и маслиновото масло са били част от храната, в основата на парфюми, както и художествен елемент. При разкопките в двореца на Нестор в региона на град Хора са намерени 1 200 глинени плочки с текстове на древна гръцка писменост (линеар Б), които предоставят ценни данни за ролята на маслиновото дърво и неговото влияние върху населението през 14-ти—13-ти век пр.н.е.

В региона на Καρποφόρα са открити маслинени костилки от 1900 г. пр.н.е. Методът на поленовата диаграма, основаващ се на датирането с радиоактивни изотопи, даде възможност да се направи оценка на отглеждането на маслинови дървета в региона на Πύλος. Така бе установено, че те се отглеждат от 1100 г. пр.н.е. и че става въпрос главно за обикновената маслина.

Сортът „Koronéïki“ се е появил по земите на Месиния, както показва името му, което означава, че произхожда от Κορώνη — крайбрежно градче, разположено н югоизточната част на определения географски район.

Търговията с маслиново масло се извършвала от пристанищата на Μεθώνη и Наварин (днешният град Πύλος). Що се отнася до гръцките търговци, те товарели маслиново масло от околностите на Κυπαρισσία.

Маслиновите насаждения на обществените площи произхождали от турските имения, иззети от венецианските победители и отдадени под аренда на производителите на маслини. За да се задоволят нуждите от маслиново масло, вземали такова и от региони извън Κορώνη, но също така от Μάνη и изобщо от целия окръг Месиния.

Природна връзка

Факторите, които определят специфичните характеристики на суровината и които се предават на маслиновото масло „Kalamata“, са следните:

съчетанието на елементите на отличния климат на района: дълъг период на слънцегреене, оптимално количество на валежите (около 750—800 mm), меко зима и дълго, топло и сухо лято,

ветровете със средна интензивност и хълмистият релеф на района, заедно с подрязването на дърветата във форма на чаша (3—4 стъбла на дърво и подрязване на част от листата отвътре), което производителите на маслини извършват, са благоприятни за доброто осветление и проветряване на маслиновите насаждения и водят до правилно зреене на маслините — елементи, които определят специфичните характеристики на произведеното маслиново масло и осигуряват то да бъде богато на пигменти и да има силно изразено оцветяване и приятен вкус. Хълмистият релеф на Месиния невинаги позволява механичното събиране на плода или механизацията на отглеждане, като в този случаи маслиновите насаждения се подлагат на традиционното обработване (резитба, оформяне, бране),

леките варовикови, неутрални до алкални почви; варовиковата почва въздейства по такъв начин върху маслиновите дървета, че възпрепятства в по-голяма степен поемането на желязо от растенията и задържа много по-добре водата, което позволява на маслиновите дървета, отглеждани на въпросния вид почви, да запазват повече влажност през периоди на суша. Органолептичните свойства на маслиновото масло със ЗНП „Kalamata“ се дължат до голяма степен на ароматизиращите вещества, образуващи се поради специфичните характеристики на почвата (леки варовикови почви) и поради намаленото поемане на вода от дърветата, което се обяснява със слабите валежи през периода на зреене на маслините и с ограниченото напояване на маслиновите дървета за производството на маслиново масло в определения географски район,

задоволителното съдържание на фосфор, магнезий, манган, бор и др. По-специално наличието на манган (катализатор на голям брой ензимни и биохимични процеси, който има решаваща роля и за образуването на хлорофил) и магнезий (елемент с решаваща роля за образуването на хлорофилната молекула) оказва основно въздействие за характерното зелено-жълто оцветяване на маслиновото масло и богатото съдържание на ароматизиращи вещества в него,

опитът на производителите при избора на най-подходящия период за бране на маслините; маслините, които не са достигнали до зрялост, дават масло с наситен зелен цвят и вкус, клонящ към горчив и беден на ароматизиращи елементи; напротив, брането на маслините след естественото им узряване води до намаляване на ароматизиращите съставки, увеличаване на киселинността и промяна на цвета на маслото,

отличните условия на обработка на плода, които имат за резултат производството на студено пресовано маслиново масло екстра качество със средно интензивен плодов аромат, лека горчивина и лека до средна пикантност, както и до повишено общо съдържание на стероли. Разбъркването на маслиновата паста се извършва при температури до 27 °C през кратък период от време и при използване на малко вода с оглед да се избегне въздействието на атмосферния въздух, окислението и загубата на ароматизиращи съставки, така че в резултат се получава маслиново масло с най-високо качество, устойчиво на окисляване,

ограничената площ на парцелите дава възможност на производителите на маслини от Месиния да полагат добри грижи за своите дървета и да произвеждат качествено маслиново масло.

Препратка към публикуваната спецификация:

http://www.minagric.gr/greek/data/prod_elaioladou_kalamata_291211.pdf


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.


Top