Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1213(04)

Известие съгласно член 10, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета — Държави, които се ползват от специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление от 1 януари 2012 г.

OJ C 363, 13.12.2011, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 363/34


Известие съгласно член 10, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета

Държави, които се ползват от специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление от 1 януари 2012 г.

2011/C 363/06

С Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. (1) (наричан по-нататък „Регламентът“), чийто срок на прилагане беше удължен с Регламент (ЕС) № 512/2011 (2), е създаден специалният насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление (наричан по-нататък „ОСП+“). В член 9, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламента е предвидена възможността да се предоставя ОСП+ от 1 януари 2012 г. на развиващи се държави, които са подали искане за целта до 31 октомври 2011 г.

До 31 октомври 2011 г. Комисията получи искане от Република Кабо Верде за ползване на специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление от 1 януари 2012 г. Комисията разгледа искането в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламента и на 9 декември 2011 г. прие Решение за изпълнение 2011/830 на Комисията относно държавите бенефициери, отговарящи на изискванията за предоставяне на специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление от 1 януари 2012 г., който е предвиден в Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (3), за предоставяне на режима ОСП+ на Република Кабо Верде от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2013 г. или до определената със следващия регламент дата, като се взема по-рано настъпилата от двете дати.

В съответствие с член 9, параграф 3 от Регламента от държавите, на които е бил предоставен ОСП+ съгласно Решение 2008/938/ЕО на Комисията от 9 декември 2008 г. относно списъка на държавите бенефициери, които отговарят на изискванията за предоставяне на специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. (4), изменено с Решение 2009/454/ЕО на Комисията (5), и съгласно Решение 2010/318/ЕС на Комисията от 9 юни 2010 г. относно държавите бенефициери, отговарящи на изискванията за предоставяне на специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление за периода от 1 юли 2010 г. до 31 декември 2011 г. (6), не се изискваше да представят отново искане за ОСП+ в съответствие с член 9, параграф 1, буква а), подточка iii) и тези държави продължават да се ползват от същия режим.


(1)  ОВ L 211, 6.8.2008 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 512/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г., (ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 28).

(3)  ОВ L 329, 13.12.2011 г., стр. 19.

(4)  ОВ L 334, 12.12.2008 г., стр. 90.

(5)  ОВ L 149, 12.6.2009 г., стр. 78.

(6)  ОВ L 142, 10.6.2010 г., стр. 10.


Top