EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0625(03)

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

OJ C 185, 25.6.2011, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 185/10


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2011/C 185/05

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„SUSINA DI DRO“

EO №: IT-PDO-0005-0779-30.06.2009

IGP ( ) ЗНП ( X )

1.   Наименование:

„Susina di Dro“

2.   Държава-членка или трета страна:

Италия

3.   Описание на земеделския или хранителния продукт:

3.1.   Вид продукт:

Клас 1.6.

Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

Със защитеното наименование за произход „Susina di Dro“ се обозначава пресният плод от местния култивар „Prugna di Dro“, наричан обикновено „Susina di Dro“.

При пускането им за консумация пресните плодове трябва да бъдат цели, да изглеждат пресни и здрави, да са чисти, по тях да няма необичайни вещества и да не миришат непривично, да са овални, умерено дълги, с плътна месеста част и покрити с характерния белезникав восъчен налеп.

Типичният цвят на плодовете е следният:

кожицата е от виолетово-червена до тъмно синьо-лилава, покрита с восъчен налеп, на места със зеленикави петънца,

месестата част е жълта или жълто-зелена.

Химични свойства:

 

Захари — минимална стойност по време на брането 9,0 °Brix

 

Полифеноли — минимална стойност 900 mg/кg

От гледна точка на органолептичните характеристики ЗНП „Susina di Dro“ се отличава с мек и ароматен сладко-кисел вкус и приятна сипкава консистенция.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти):

3.4.   Фуражи (само за продукти от животински произход):

3.5.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район:

Етапите на производство, почистване и опаковане трябва да се извършват в определения географски район, посочен в точка 4, за да се избегнат нараняването и гниенето на плодовете; освен това бързото приключване на производствения процес е важен фактор за съхраняването на характерния восъчен налеп, който покрива плодовете.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

ЗНП „Susina di Dro“ се опакова в съответствие с действащите правила. Всички видове опаковки се покриват с мрежа, фолио или капак.

3.7.   Специфични правила за етикетиране:

Върху опаковките за продажба на продукта трябва да има надпис ЗНП „Susina di Dro“ и да фигурира логото, описано по-долу. Логото представлява стилизирана виолетова слива със зелени листа, върху която има бял надпис „SUSINA DI DRO DOP“ в средата и бял надпис „DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA“ по края.

Лого:

Image

При обозначаването е забранено да се добавят всякакви указания за произход, които не са изрично предвидени, или допълнителни указания, които биха могли да въведат потребителя в заблуждение.

4.   Кратко определение на географския район:

Производственият район на ЗНП „Susina di Dro“ обхваща територията на следните общини в автономна провинция Trento: Arco, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Calavino, Cavedine, Fiavè, Dorsino, Drena, Dro, Lasino, Lomaso, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, San Lorenzo in Banale, Stenico, Tenno, Terlago, Vezzano и Trento, като в последната влизат само населените места Cadine, Sopramonte, Sant’Anna, Vigolo Baselga и Baselga del Bondone.

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

Производственият район на ЗНП „Susina di Dro“ се отличава със своя специфичен климат, който се дължи и на езерото Garda. Действително, макар и разположен в центъра на алпийската планинска верига, този район се характеризира с особено меки температури със средна годишна стойност 12,4° C. Освен това са налице дълги периоди на светлина благодарение на почти постоянно ясното небе: средно дневната светлина достига 10 часа, което прави общо 36 000 секунди слънчево греене (средна стойност към 21 юни всяка година). Дори през зимните месеци, когато както в Централна и Западна Европа и в предалпийска Италия се наблюдава засилена облачност, месечно слънчево греене достига 100—120 часа, което означава средно 3—4 часа на ден. Този феномен се дължи преди всичко на периодичността на ветровете, а именно на редуването на теченията, които се спускат от долините и тези, които се издигат („Òra del Garda“) от езерото. Òra del Garda е хладен вятър, който освен че разчиства облаците от небето, през зимата се противопоставя на студените северни ветрове, а през лятото смекчава ползотворно максималните следобедни температури, които в противен случай биха се отразили отрицателно върху феноловото съдържание в плода и неговата захарност. Това прави зимите в района на производство на ЗНП „Susina di Dro “ изключително меки, а по време на летния сезон се случва рядко да има периоди на суша и свръхвисоки температури. Към тези особености се добавят ценните почвени характеристики на терените, формирани геологически от морски седименти. На практика в целия район почвата е умерено алкална и това благоприятства наличието и динамиката на минералните елементи, и най-вече абсорбирането на фосфор, калций и магнезий.

5.2.   Специфични характеристики на продукта:

„Susina di Dro“ е местен култивар, който традиционно се отглежда и формира генетично по долините на река Sarca от дълги години.

ЗНП „Susina di Dro“ е особено ценно заради съдържанието на полифеноли, които дават значително отражение върху органолептичните характеристики, цвета и вкуса на плода и представляват голям фармакологичен интерес.

Плодовете съдържат също така минимално количество захари, което е от решаващо значение за типичния сладко-кисел вкус на този местен екотип.

Характерното съдържание на полифеноли и захари в плода са предмет на научни изследвания, публикувани през 1975 г. Заедно с по-съвременните изследвания на характеристиките на плода, така събраните данни свидетелстват за това, че характерните за „Susina di Dro“ качества са твърдо признати от години и днес се потвърждават.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ):

Местният култивар „Prugna di Dro“ е селекциониран през вековете благодарение на земеделския опит на жителите от района на производство, които са стигнали до получаването на новите растения, използвайки най-вече семена или коренови издънки, като са упражнявали постоянен контрол и натиск за масово подобряване на генотипа на база на наблюденията върху характеристиките на фенотипа, свързани най-вече с производствените особености на растенията и с органолептичните свойства на плодовете.

Образуването и натрупването на полифеноли и захари в ЗНП „Susina di Dro“ зависят изключително много от климата в района на производство и по-специално от количеството слънчева светлина, което попада върху растенията и се отразява на температурата в околната среда. Тези климатични фактори са от първостепенно значение за нивото и ритъма на действие на ензимите, участващи в метаболизма на фенолите и механизмите на фотосинтезата, които обуславят натрупването на въглехидрати и съответно на захари.

Тези биологични явления са свързани с условията в околната среда, които са особено благоприятни в района на производство заради смекчаващото въздействие на езерото Гарда, най-голямото езеро в Италия, и неговия бриз. Особено важен е типичният бриз Òra del Garda, който се появява в следобедните часове, като разчиства облаците от небето и смекчава максималните летни температури.

Натрупването на пигменти по кожицата — антицианините, които определят синьо-лилавия цвят, зависи изключително много от количеството слънчеви лъчи, което попада върху плодовете, докато съдържанието на захари се определя от температурата в околната среда, която способства за избягването на стресови ситуации при култивирането на растенията благодарение на смекчаващия ефект от бриза.

От гледна точка на социално-икономическите условия отглеждането на ЗНП „Susina di Dro“ в района на производство е от фундаментално значение, сравнимо с това на лозарството и отглеждането на ябълки.

Действително от векове сливите са сред културите, които са силно застъпени в този район, за което свидетелства споменаването им в 42 спецификации от правилника за долината на река Sarca (Carte di Regola del „Piano del Sarca”), датиращ от 1284 г.

В последно време цялата общност от долината на река Sarca, която винаги е била чувствителна по отношение на престижа на качеството на ЗНП „Susina di Dro“, се активизира в културен план в контекстa на синергия между територията, туризма и хранително-вкусовата промишленост. От важните инициативи може да бъде спомената седмицата на цъфналите сливи („Settimana del Prugno Fiorito di Dro“), която се провежда за първи път през 70-те години и след това дава началото на по-модерно мероприятие, което се провежда през август и се нарича „Dro: il tempo delle prugne“ (Дро — сезонът на сливите).

Препратка към публикуваната спецификация:

(член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

Настоящата администрация е започнала националната процедура за възражение, като е публикувала предложението за признаване на защитеното наименование за произход „Susina di Dro” в Държавен вестник на Република Италия, № 100 от 2 май 2009 г.

Справка с консолидирания текст на продуктовата спецификация може да бъде направена: на:

http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

или

като се отвори директно началната страница на уебсайта на Министерството на земеделието, продоволствието и горите (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) (http://www.politicheagricole.it) и се кликне върху „Prodotti di Qualità“ (отляво на екрана) и след това върху „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]“.


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.


Top