Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0122(01)

Извлечение от решението относно Glitnir banki hf. в съответствие с Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

OJ C 22, 22.1.2011, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 22/4


Извлечение от решението относно Glitnir banki hf. в съответствие с Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оздравяването и ликвидацията на кредитни институции

2011/C 22/03

На 22 ноември 2010 г. Районният съд на Рейкявик постанови, че Glitnir banki hf., рег. № 550500-3530, Sóltún 26, Рейкявик, („банката“) подлежи на процедура по ликвидация в съответствие с общите правила на раздел Б от Глава XII от Законодателен акт № 161/2002, при условията на точки 3 и 4 от Временна наредба V от същия закон и с правно действие, предвидено в точка 2 от същата наредба, изменена с член 2 от Законодателен акт № 132/2010. На 8 октомври 2008 г. Органът за финансов надзор (ОФН) на Исландия пое правата на събранието на акционерите и назначи Комитет за преобразуване на банката. С решение на съда от 24 ноември 2008 г. на банката бе разрешено да обяви мораториум върху своите дългове в съответствие със Законодателен акт № 129/2008 (вж. Законодателен акт № 21/1991). Този мораториум досега е удължаван общо три пъти, като последният път беше на 13 август 2010 г. — до 24 ноември 2010 г. Законът не позволява по-нататъшно удължаване.

С влезлия в сила на 22 април 2009 г. Законодателен акт № 44/2009 бяха изменени характерът и същността на правото на мораториума върху дълговете, предоставени на финансови предприятия. Съгласно точка 2 от Временна наредба II от Законодателен акт № 44/2009 (Временна наредба V от Законодателен акт № 161/2002), разпоредбите на член 101, параграф 1, членове 102 и 103 и член 103а от Законодателен акт № 161/2002, изменен с първия самостоятелен параграф от член 5, членове 6—8 от Законодателен акт № 44/2009 са приложими относно мораториума върху дълговете, все едно че към датата на влизане в сила на акта предприятието вече е било подложено на процедура по ликвидация по силата на съдебно решение. В него обаче се предвижда, че процедурата по ликвидация следва да се възприема като мораториум за периода на валидност на разрешението. В Законодателен акт № 44/2009 също бе предвидено, че след изтичане на мораториума върху предприятието и без изрично решение на съда ще започне автоматична процедура по ликвидация съгласно общите правила. С решение на районния съд на Рейкявик на 12 май 2009 г. бе назначен Ликвидационен съвет за банката.

Беше публикувана покана към кредиторите да предявят вземанията си, като крайният срок за това бе 26 ноември 2009 г. В допълнение към поканата в съобщението бяха посочени сроковете, които трябва да бъдат спазени. Бяха свикани три заседания във връзка с предявените вземания, а още едно е насрочено за 14 април 2011 г. На това заседание се очаква да бъде одобрено представяне на решенията на Ликвидационния съвет за признаване на състоятелността на предявените към банката вземания.

Влезлият в сила на 17 ноември 2010 г. Законодателен акт № 132/2010 измени допълнително Законодателен акт № 161/2002, за да се гарантира, че преди да изтече срокът на мораториума, разрешен на предприятието, Комитетът за преобразуване и Ликвидационният съвет на банката могат съвместно да поискат банката да бъде ликвидирана по общите правила съгласно решение на съда, при условие че са изпълнени основните разпоредби на член 101, параграф 2, точка 3 от въпросния закон. Ако молбата бъде удовлетворена, мерките, предприети в рамките на мораториума след влизането в сила на Законодателен акт № 44/2009, не трябва да бъдат променяни.

Молба за подобно решение бе представена от Комитета за преобразуване и Ликвидационния съвет, а самото решение бе произнесено на 22 ноември 2010 г. въз основа на законодателния акт, изменен със Законодателен акт № 132/2010. Съдът установи, че са удовлетворени условията на Законодателния акт за решение за започване на съдебна процедура по ликвидация

Активите на банката възлизат на приблизително 783 млрд. ISK (според актуалните прогнози за събиране на вземанията и валутен курс на ISK към 30 септември 2010 г.), а пасивите — на приблизително 2,838 млрд. ISK. Следователно банката е била неплатежоспособна съгласно оценката на съда, а затрудненията при плащанията най-вероятно не са с временен характер (вж. член 101, параграф 2, точка 3 от Законодателен акт 161/2002 г.).

Освен това решението на съда потвърждава, че в съответствие със законодателството мерките, взети по време на мораториума върху предприятието след влизането в сила на Законодателен акт 44/2009, остават в сила, което означава например, че назначаването на Комитет за преобразуване и Ликвидационен съвет остава валидно, заедно с всички мерки, взети въз основа на членове 101—103 и 103а от Законодателен акт 161/2002 (вж. точка 2 от Временна разпоредба V на акта). Решението също така потвърждава, че ще продължи използването на датата на влизане в сила на Законодателен акт 44/2009, която е 22 април 2009 г., като референтна дата за определяне на приоритетните вземания към банката и другите правни последици, които се определят в зависимост от датата на постановяване на решение за ликвидация.

Рейкявик, 30 ноември 2010 г.

Ликвидационен съвет на Glitnir banki hf.

Steinunn H. GUðBJARTSDÓTTIR, адвокат от Върховния съд

Páll EIRÍKSSON, адвокат от Районния съд

Комитет за преобразуване на Glitnir banki hf.

Árni TÓMASSON

Heimir HARALDSSON

Thórdís BJARNADÓTTIR, адвокат от Върховния съд


Top