EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0077

Становище на Управителния съвет на Европейската централна банка от 6 октомври 2011 година относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (CON/2011/77)

OJ C 301, 12.10.2011, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 301/2


СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 6 октомври 2011 година

относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

(CON/2011/77)

2011/C 301/03

Въведение и правно основание

На 4 октомври 2011 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от председателя на Европейския съвет за становище относно препоръка на Съвета от 4 октомври 2011 г (1) относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка.

Управителният съвет на ЕЦБ е компетентен да даде становище на основание член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Общи забележки

1.

Препоръката на Съвета, която беше изпратена на Европейския съвет и по която се консултират Европейският парламент и Управителният съвет на ЕЦБ, препоръчва назначаването на Jörg Asmussen за член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ за мандат от осем години.

2.

Управителният съвет на ЕЦБ счита, че предложеният кандидат е лице с призната компетентност и професионален опит в областта на паричните и банковите въпроси, както се изисква в член 283, параграф 2 от Договора.

3.

Управителният съвет на ЕЦБ няма възражения спрямо препоръката на Съвета да бъде назначен Jörg Asmussen за член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 6 октомври 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.


Top