EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0016

Становище на Управителния съвет на Европейската централна банка от 3 март 2011 година относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (CON/2011/16)

OJ C 74, 8.3.2011, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 74/1


СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 3 март 2011 година

относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

(CON/2011/16)

2011/C 74/01

Въведение и правно основание

На 18 февруари 2011 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от председателя на Европейския съвет за становище относно препоръка на Съвета от 15 февруари 2011 г. (1) относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка.

Управителният съвет на ЕЦБ е компетентен да даде становище на основание член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Общи забележки

1.

Препоръката на Съвета, която беше изпратена на Европейския съвет и по която се консултират Европейския парламент и Управителния съвет на ЕЦБ, препоръчва назначаването на Peter Praet за член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ за мандат от осем години започващ на 1 юни 2011 г.

2.

Управителният съвет на ЕЦБ счита, че предложеният кандидат е лице с призната компетентност и професионален опит в областта на паричните и банковите въпроси, както се изисква в член 283, параграф 2 от Договора.

3.

Управителният съвет на ЕЦБ няма възражения спрямо препоръката на Съвета да бъде назначен Peter Praet за член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Съставено във Франкфурт на Майн на 3 март 2011 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ C 56, 22.2.2011 г., стр. 1.


Top