EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010XC1209(02)

Известие относно искане по член 30 от Директива 2004/17/ЕО — Удължаване на срока — Искане, отправено от държава-членка

OJ C 332, 9.12.2010, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 332/11


Известие относно искане по член 30 от Директива 2004/17/ЕО — Удължаване на срока

Искане, отправено от държава-членка

2010/C 332/08

На 26 октомври 2010 г. Комисията получи молба по член 30, параграф 4 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (1).

Това искане, подадено от Кралство Дания, се отнася до проучването и добива на нефт и газ в посочената държава. Искането е публикувано в ОВ C 300, 6.11.2010 г., стр. 37. Първоначалният срок изтича на 27 януари 2011 г.

Като се има предвид, че службите на Комисията трябва да получат и да проучат допълнителна информация и в съответствие с разпоредбите на член 30, параграф 6, трето изречение, срокът, с който разполага Комисията, за да вземе решение относно тази молба, е удължен с един месец.

Следователно крайният срок изтича на 27 февруари 2011 г.


(1)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.


Top