Help Print this page 

Document 52010XC0416(05)

Title and reference
Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 96/48/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно оперативната съвместимост на транс европейската високоскоростна железопътна система (Текст от значение за ЕИП) (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 97/11


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 96/48/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно оперативната съвместимост на транс европейската високоскоростна железопътна система

(текст от значение за ЕИП)

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)

2010/C 97/02

ЕОС (1)

Заглавие и номер на хармонизирания стандарт

(и референтен документ)

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

CEN

EN ISO 3095:2005

Железопътна техника. Акустика. Измерване на излъчения шум, излъчен от местата на свързване на превозните средства (ISO 3095:2005)

 

 

CEN

EN ISO 3381:2005

Железопътна техника. Акустика. Шумомери за измерване на излъчения шум, в местата на свързване на превозните средства (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12082:2007

Железопътна техника. Букси. Експлоатационно изпитване

 

 

CEN

EN 12663:2000

Железопътна техника. Конструктивни изисквания към коша на железопътни превозни средства

 

 

CEN

EN 13103:2009

Железопътна техника. Колооси и талиги. Незадвижващи оси. Методи за проектиране

 

 

CEN

EN 13104:2009

Железопътна техника. Колооси и талиги. Задвижващи оси. Метод за проектиране

 

 

CEN

EN 13129-1:2002

Железопътна техника. Климатична инсталация за подвижен състав за главни линии. Част 1: Изисквания за комфорт

 

 

CEN

EN 13129-2:2004

Железопътна техника. Климатична инсталация за подвижен състав за главни линии. Част: Типови изпитвания

 

 

CEN

EN 13232-4:2005

Железопътна техника. Железен път. Железопътни стрелки и кръстовини. Част 4: Задвижване, заключване и разпознаване

 

 

CEN

EN 13232-5:2005

Железопътна техника. Железен път. Железопътни стрелки и кръстовини. Част 5: Железопътни стрелки

 

 

CEN

EN 13232-6:2005

Железопътна техника. Железен път. Железопътни стрелки и кръстовини. Част 6: Неподвижни обикновени и двойни кръстовини

 

 

CEN

EN 13232-7:2006

Железопътна техника. Железен път. Железопътни стрелки и кръстовини. Част 7: Кръстовини и подвижни части

 

 

CEN

EN 13232-8:2007

Железопътна техника. Железен път. Железопътни стрелки и кръстовини. Част 8: Разширяващи устройства

 

 

CEN

EN 13232-9:2006

Железопътна техника. Железен път. Железопътни стрелки и кръстовини. Част 9: Планове за разположение

 

 

CEN

EN 13260:2009

Железопътна техника. Колооси и талиги. Колооси. Изисквания за продуктите

EN 13260:2003

Забележка 2.1

Просрочена дата

(30.9.2009 г.)

CEN

EN 13261:2009

Железопътна техника. Колооси и талиги. Оси. Изисквания към продуктите

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Железопътна техника. Колооси и талиги. Колела. Изисквания за продуктите

EN 13262:2004

Забележка 2.1

Просрочена дата

(31.5.2009 г.)

CEN

EN 13272:2001

Железопътна техника. Електрическо осветление за подвижен състав в обществения транспорт

 

 

CEN

EN 13481-1:2002

Железопътна техника. Железен път. Технически изисквания за скрепителни системи. Част 1: Термини и определения

 

 

 

EN 13481-1:2002/A1:2006

Забележка 3

Просрочена дата

(28.2.2007 г.)

CEN

EN 13481-2:2002

Железопътна техника. Железен път. Технически изисквания за скрепителни системи. Част 2: Скрепителни системи за бетонови траверси

 

 

 

EN 13481-2:2002/A1:2006

Забележка 3

Просрочена дата

(28.2.2007 г.)

CEN

EN 13481-5:2002

Железопътна техника. Железен път. Технически изисквания за скрепителни системи. Част 5: Скрепителни системи за безбазалтов железен път

 

 

 

EN 13481-5:2002/A1:2006

Забележка 3

Просрочена дата

(28.2.2007 г.)

CEN

EN 13674-1:2003+A1:2007

Железопътна техника. Железен път. Релси. Част 1: Vignole железопътни релси 46 kg/m и повече

EN 13674-1:2003

Забележка 2.1

Просрочена дата

(31.5.2008 г.)

CEN

EN 13674-2:2006

Железопътна техника. Железен път. Релси. Част 2: Железопътни стрелки и напречни ралси, използвани за съединяване с Vignole железопътни релси 46 kg/m и повече

 

 

CEN

EN 13674-3:2006

Железопътна техника. Железен път. Релси. Част 3: Контрол на релсите

 

 

CEN

EN 13715:2006

Железопътна техника. Колооси и талиги. Колела. Бандаж на колелата

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Железопътна техника. Железен път. Качество на геометрията на железния път. Част 1: Характеристики на геометрията на железния път

EN 13848-1:2003

Забележка 2.1

Просрочена дата

(31.1.2009 г.)

CEN

EN 13848-5:2008

Железопътна техника. Железен път. Качество на геометрията на железния път. Част 5: Нива на качеството на геометрията

 

 

CEN

EN 14067-5:2006

Железопътна техника. Аеродинамика. Част 5: Изисквания и процедури за изпитване на аеродинамиката в тунели E924

 

 

CEN

EN 14363:2005

Железопътна техника. Изпитване на подвижен състав по характеристиките за приемане и експлоатационни характеристики. Изпитване в експлоатационен режим на работа и стационарни изпитвания

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Железопътна техника. Методи за изчисляване на спирачния път, разстоянието при намаляване на скоростта със спирачка и спирачката за задържане на място. Част 1: Общи алгоритми

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Железопътна техника. Спирачни дискове за подвижен състав. Част 1: Запресовани или набити спирачни дискове на оста или задвижващия вал, размери и изисквания за качество

 

 

CEN

EN 14601:2005

Железопътна техника. Прави и ъглови крайни кранове за главния спирачен въздухопровод и главния тръбопровод на резервоара

 

 

CEN

EN 14752:2005

Железопътна техника. Странична входна система

 

 

CEN

EN 14813-1:2006

Железопътна техника. Климатична инсталация за кабината за задвижване на локомотива. Част 1: Изисквания за комфорт

 

 

CEN

EN 14813-2:2006

Железопътна техника. Климатична инсталация за кабината за задвижване на локомотива. Част 2: Типови изпитвания

 

 

CEN

EN 15020:2006

Железопътна техника. Теглително-прикачно устройство. Технически изисквания, специфична геометрия на устройството и методи за изпитване

 

 

CEN

EN 15152:2007

Железопътна техника. Предна защитна преграда срещу вятъра на кабината на локомотива

 

 

CEN

EN 15153-1:2007

Железопътна техника. Визуални и звукови предупредителни устройства за високоскоростна железница. Част 1: Предни, странични и задни светлини

 

 

CEN

EN 15153-2:2007

Железопътна техника. Визуални и звукови предупредителни устройства за високоскоростна железница. Част 2: Звукови предупредителни устройства

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Железопътна техника. Индикатори на спирачката. Част 1: Пневматични индикатори на спирачката

 

 

CEN

EN 15227:2008

Железопътна техника. Изисквания за устойчивост на удар на кошовете на вагоните на железопътното превозно средство

 

 

CEN

EN 15302:2008

Железопътна техника. Метод за определяне на еквивалентната конусност

 

 

CEN

EN 15327-1:2008

Железопътна техника. Подсистема за аварийна сигнализация, предназначена за пътници. Част 1: Общи изисквания и интерфейс на системата на аварийната спирачка за пътника

 

 

CEN

EN 15355:2008

Железопътна техника. Спирачки. Разпределителни вентили и разпределителни изключващи устройства

 

 

CEN

EN 15427:2008

Железопътна техника. Управление на триенето колело/релса. Смазване на реборда на колелото

 

 

CEN

EN 15551:2009

Железопътна техника. Железопътен подвижен състав. Буфери

 

 

CEN

EN 15566:2009

Железопътна техника. Железопътен подвижен състав. Тягово устройство и винтова стяга

 

 

CEN

EN 15595:2009

Железопътна техника. Спирачки. Предпазване на колелата от приплъзване

 

 

CEN

EN 15611:2008

Железопътна техника. Спирачки. Електронни релета

 

 

CEN

EN 15612:2008

Железопътна техника. Спирачки. Бързодействащ спирачен вентил

 

 

CEN

EN 15625:2008

Железопътна техника. Спирачки. Автоматични устройства с непрекъснато действие

 

 

Cenelec

EN 50119:2001

Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа въздушна контактна мрежа

 

 

Cenelec

EN 50122-1:1997

Железопътна техника. Стационарни инсталации. Част 1: Предписания за защита, свързани с електрическа безопасност и заземяване

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Железопътна техника. Координация на изолацията. Част 1: Основни изисквания. Изолационни разстояния през въздуха и изолационни разстояния по повърхността на изолацията за цялото електрическо и електронно обзавеждане

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Забележка 3

Просрочена дата

(1.10.2006 г.)

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Забележка 3

Просрочена дата

(1.5.2008 г.)

Cenelec

EN 50124-2:2001

Железопътна техника. Координация на изолацията Част 2: Пренапрежения и защита срещу тях

 

 

Cenelec

EN 50125-1:1999

Железопътна техника. Влияние на условията на околната среда върху обзавеждането. Част 1: Бордово обзавеждане на подвижния състав

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Железопътна техника. Влияние на условията на околната среда върху обзавеждането. Част 3: Съоръжения за сигнализация и далекосъобщения

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Железопътна техника. Определяне и доказване на надеждност, работоспособност, ремонтопригодност и безопасност (RAMS). Част 1: Основни изисквания и общи процеси

 

 

Cenelec

EN 50128:2001

Железопътна техника. Системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни. Софтуер за системи за контрол и защита

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Железопътна техника. Системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни. Безопасност свързана с електронните системи за сигнализация

 

 

Cenelec

EN 50149:2001

Железопътна техника. Стационарни инсталации. Електрическа тяга. Профилни контактни проводници от мед и медни сплави

 

 

Cenelec

EN 50155:2001

Железопътна техника. Електронни устройства, използвани в подвижния железопътен състав

 

 

 

EN 50155:2001/A1:2002

Забележка 3

Просрочена дата

(1.9.2005 г.)

Cenelec

EN 50155:2007

Железопътна техника. Електронни устройства, използвани в подвижния железопътен състав

EN 50155:2001

и неговото изменение

Забележка 2.1

Просрочена дата

(1.3.2010 г.)

Cenelec

EN 50159-1:2001

Железопътна техника. Системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни. Част 1: Сигурност на съобщенията в затворени предавателни системи

 

 

Cenelec

EN 50159-2:2001

Железопътна техника. Системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни. Част 2: Сигурност на съобщенията в отворени предавателни системи

 

 

Cenelec

EN 50163:2004

Железопътна техника. Захранващи напрежения на тягови системи

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Забележка 3

Просрочена дата

(1.3.2010 г.)

Cenelec

EN 50206-1:1998

Железопътна техника. Подвижен състав. Пантографи: Характеристики и изпитване. Част 1: Пантографи за превозни средства за нормална железопътна линия

 

 

Cenelec

EN 50238:2003

Железопътна техника. Съвместимост между подвижен железопътен състав и детекторни системи за местоположение на влака

 

 

Cenelec

EN 50317:2002

Железопътна техника. Токоснемателни системи. Изисквания за и потвърждаване на измервания на динамичното взаимодействие между токоснемател и въздушната контактна мрежа

 

 

 

EN 50317:2002/A1:2004

Забележка 3

Просрочена дата

(1.10.2007 г.)

 

EN 50317:2002/A2:2007

Забележка 3

Просрочена дата

(1.2.2010 г.)

Cenelec

EN 50367:2006

Железопътна техника. Токоснемателни системи. Технически критерии за взаимодийствие между токоснемател и въздушната контактна мрежа (за осъществяване на свободен достъп)

 

 

Cenelec

EN 50388:2005

Железопътна техника. Електрозахранване и подвижен железопътен съста. Технически критерии за координацията между електрозахранването (подстанция) и подвижния железопътен състав за постигане на оперативна съвместимост

 

 

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация по стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните изисквания на директивата за онези продукти, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните изисквания на директивата за онези продукти, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт (колона 3) се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.

БЕЛЕЖКА:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации по стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е приложен към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), изменена с Директива 98/48/ЕО (3).

Европейските организации по стандартизация приемат хармонизирани стандарти на английски език (CEN и CENELEC публикуват своите стандарти и на френски и немски език). След това националните институти по стандартизация превеждат заглавията на хармонизираните стандарти на всички останали официални езици на Европейския съюз, на които се изисква те да бъдат преведени. Европейската комисия не носи отговорност за правилността на заглавията, представени за публикуване в Официален вестник.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички езици на Общността.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията гарантира актуализирането на този списък.

Повече информация относно хармонизирани стандарти може да се намери в Интернет на адрес: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ЕOC: Европейска организация по стандартизация:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, тел. +32 2 5500811; факс +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, тел. +32 2 5196871; факс +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, тел. +33 492 944200; факс +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(3)  ОВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18.


Top