EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XX0213(02)

Окончателен доклад на служителя по изслушването по дела COMP/39.388 — Германски електроенергиен пазар на едро и COMP/39.389 — Германски балансиращ електроенергиен пазар

OJ C 36, 13.2.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 36/7


Окончателен доклад на служителя по изслушването по дела COMP/39.388 — Германски електроенергиен пазар на едро и COMP/39.389 — Германски балансиращ електроенергиен пазар (1)

(2009/C 36/07)

Проектът на решение, представен на Комисията съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003, се отнася до някои практики на E.ON. Обвиненията са свързани със задържане на мощности с цел повишаване на цените на електроенергията и възпиране на трети страни от инвестиции в производството на електроенергия на германския електроенергиен пазар на едро, облагодетелстване на дружества филиали и прехвърляне на разходите на крайния потребител на германския балансиращ пазар, както и възпрепятстване на производители на електроенергия от други държави-членки да продават балансираща електроенергия на балансиращите пазари на E.ON.

Комисията откри производство с оглед на вземане на решение по глава III от Регламент (ЕО) № 1/2003 и на 7 май 2008 г. прие предварителна оценка, както е посочено в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003. След обсъждания със службите на Комисията на 27 май 2008 г. E.ON пое определени ангажименти.

На 12 юни 2008 г. Комисията публикува уведомление в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003, в което бяха накратко представени опасенията и ангажиментите и заинтересованите трети страни бяха приканени да представят съображенията си по това уведомление в срок до един месец от публикуването му. В основната си част съображенията, получени в отговор на тази покана, потвърдиха, че ангажиментите са задоволителни, за да се отговори на опасенията, изразени в предварителната оценка.

Комисията стигна до извода, че с оглед на предложените от E.ON ангажименти и без да се засягат разпоредбите на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003, производството следва да бъде приключено.

В решение съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003 не е установено нарушение на правилата за конкуренция, но засегнатото предприятие е съгласно да отговори на опасенията, изразени от Комисията в предварителната оценка. В този процес и двете страни изявяват желание за опростяване на административните и правни изисквания, свързани с пълното разследване на предполагаемо нарушение. По тази причина в редица предишни решения (2) Колегията приема, че условията за справедлив процес са удовлетворени, когато засегнатото предприятие уведоми Комисията, че е получило достатъчен достъп до информацията, която счита за необходима, за да предложи ангажименти с цел намиране на отговор на опасенията, изразени от Комисията.

Настоящото дело беше разгледано по същия начин, като за тази цел на 29 октомври 2008 г. E.ON представи декларация на Комисията.

В контекста на горепосоченото считам, че в това дело правото на страните да бъдат изслушани е спазено.

Брюксел, 10 ноември 2008 г.

Michael ALBERS


(1)  Съгласно членове 15 и 16 от Решение 2001/462/EО, EОВС на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция (ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21).

(2)  Ср. решение от 22 юни 2005 г. по дело COMP/39.116 — Coca-Cola; решение от 19 януари 2005 г. по дело COMP/37.214 — DFB; решение от 14 септември 2007 г. по дело COMP/39.142 — Toyota.


Top