Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC1105(01)

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 95/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно асансьорите (Текст от значение за ЕИП) (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)

OJ C 263, 5.11.2009, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 263/3


Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 95/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно асансьорите

(текст от значение за ЕИП)

(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)

2009/C 263/03

ЕОС (1)

Заглавие и номер на хармонизирания стандарт

(и референтен документ)

Дата на публикуване в ОB

Номер на заменен стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Забележка 1

CEN

EN 81-1:1998

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Част 1: Електрически асансьори

31.3.1999 г.

 

 

EN 81-1:1998/A1:2005

2.8.2006 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(2.8.2006 г.)

EN 81-1:1998/A2:2004

6.8.2005 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(6.8.2005 г.)

EN 81-1:1998/AC:1999

 

 

 

Забележка 4: EN 81-28:2003 заменя отчасти клауза 14.2.3 на EN 81-1 и EN 81-2 по отношение на алармените системи, и EN 81-1 и EN 81-2 ще бъдат съответно изменени при следващото преразглеждане.

CEN

EN 81-2:1998

Правила за безопасност при конструиране и монтиране на асансьори. Част 2: Хидравлични асансьори

31.3.1999 г.

 

 

EN 81-2:1998/A1:2005

2.8.2006 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(2.8.2006 г.)

EN 81-2:1998/A2:2004

6.8.2005 г.

Забележка 3

Просрочена дата

(6.8.2005 г.)

EN 81-2:1998/AC:1999

 

 

 

Забележка 4: EN 81-28:2003 заменя отчасти клауза 14.2.3 на EN 81-1 и EN 81-2 по отношение на алармените системи, и EN 81-1 и EN 81-2 ще бъдат съответно изменени при следващото преразглеждане.

CEN

EN 81-21:2009

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Асансьори за превозване на пътници и товари. Част 21: Нови пътнически и товарни асансьори в съществуващи сгради

Настоящата е първата публикация

 

 

CEN

EN 81-28:2003

Правила за безопасност при конструиране и монтиране на асансьори. Асансьори за транспортиране на хора и товари. Част 28: Сигнал за авария на пътнически и товарни асансьори, на далечно разстояние

10.2.2004 г.

 

 

Забележка 4: EN 81-28:2003 заменя отчасти клауза 14.2.3 на EN 81-1 и EN 81-2 по отношение на алармените системи, и EN 81-1 и EN 81-2 ще бъдат съответно изменени при следващото преразглеждане.

CEN

EN 81-58:2003

Правила за безопасност при конструиране и монтиране на асансьори. Изследване и изпитване. Част 58: Изпитване за устойчивост на огън на шахтни врати

1.2.2004 г.

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Правила за безопасност при конструиране и монтиране на асансьори. Специално приложение за пътнически и товарни асансьори. Част 70: Достъпност до асансьори за пътници, включително за инвалиди

6.8.2005 г.

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

6.8.2005 г.

Забележка 3

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специално приложение на пътнически и товарни асансьори. Част 71: Устойчивост на злонамерено разрушаване

11.10.2007 г.

EN 81-71:2005

Забележка 2.1

Просрочена дата

(11.10.2007 г.)

CEN

EN 81-72:2003

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специални приложения за пътнически и товарни асансьори. Част 72: Асансьори за пожарникари

10.2.2004 г.

 

 

CEN

EN 81-73:2005

Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Специално приложение на пътнически и товарни асансьори. Част 73: Поведение на асансьори в случай на пожар

2.8.2006 г.

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти. Асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчивост

28.10.2008 г.

EN 12016:2004

Забележка 2.1

28.12.2009 г.

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 3: Информация за използването и поддържането

28.10.2008 г.

EN 12385-3:2004

Забележка 2.1

28.12.2009 г.

CEN

EN 12385-5:2002

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5: Въжета от усукани снопчета (дилки) за асансьори

6.8.2005 г.

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Поддържане на асансьори и ескалатори. Правила за инструкции за поддържане

28.10.2008 г.

EN 13015:2001

Забележка 2.1

28.12.2009 г.

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Накрайници за стоманени телени въжета. Безопасност Част 6: Съединителна скоба със симетричен клин

8.9.2009 г.

EN 13411-7:2006

Забележка 2.1

28.12.2009 г.

Забележка 1:

По принцип датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация по стандартизация; Обръща се внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати не съвпадат.

Забележка 2.1:

Новият (или измененият) стандарт има същото приложно поле както замененият стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.

Забележка 2.2:

Новият стандарт има по-широко приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.

Забележка 2.3:

Новият стандарт има по-тясно приложно поле от заменения стандарт. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на (частично) заменения стандарт с основните изисквания на директивата за онези продукти, които попадат в приложното поле на новия стандарт. Не се засяга презумпцията за съответствие с основните изисквания на директивата за онези продукти, които все още попадат в приложното поле на (частично) заменения стандарт, но не са в приложното поле на новия стандарт.

Забележка 3:

В случай на изменения, съответният стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY, неговите предходни изменения, ако има такива, и въпросното ново изменение. Замененият стандарт (колона 3) се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предходни изменения, ако има такива, но без въпросното ново изменение. На посочената дата спира действието на презумпцията за съответствие на заменения стандарт с основните изисквания на директивата.

Бележка:

Информация относно наличието на стандартите може да се получи или от европейските организации по стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е приложен към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 98/48/ЕО.

Публикуването на номерата в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички езици на Общността.

Този списък замества всички предходни списъци, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията гарантира актуализирането на този списък. (тази бележка да бъде включена само в случай на консолидиран списък)

Повече информация относно хармонизирани стандарти може да се намери в Интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ЕOC: Европейска организация по стандартизация:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM; Тел. +32 25500811; Факс +32 25500819 (http://www.cen.eu),

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000, Brussels, BELGIUM; Тел. +32 25196871; Факс +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE; Тел. +33 492944200; Факс +33 493654716 (http://www.etsi.eu).


Top