EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0028

Становище на Европейската централна банка от 3 юли 2008 година по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 по отношение на въвеждането на еврото в Словакия и относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на обменния курс към еврото за Словакия (CON/2008/28)

OJ C 180, 17.7.2008, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 180/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 3 юли 2008 година

по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 по отношение на въвеждането на еврото в Словакия и относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на обменния курс към еврото за Словакия

(CON/2008/28)

(2008/C 180/01)

Въведение и правно основаниe

На 20 май 2008 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 по отношение на въвеждането на еврото в Словакия (1). На 30 юни 2008 г. ЕЦБ получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на обменния курс на еврото за Словакия (2).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 123, параграф 5 от Договора за създаване на Европейската общност. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

Забележки

1.

Предложените регламенти ще направят възможно въвеждането на еврото, като валута на Словакия, след отмяна на дерогацията на Словакия в съответствие с процедурата предвидена в член 122, параграф 2 от Договора.

2.

ЕЦБ приветства предложените регламенти.

Съставено във Франкфурт на Майн на 3 юли 2008 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 250 окончателен.

(2)  SEC(2008) 2107 окончателен.


Top