EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0019

Становище на Европейската централна банка от 5 юли 2007 година по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EO) № 974/98 по отношение на въвеждането на еурото в Кипър, относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламант (ЕО) № 974/98 по отношение на въвеждането на еурото в Малта, относно предложение на регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на обменния курс към еурото за Кипър и предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на обменния курс към еурото за Малта (CON/2007/19)

OJ C 160, 13.7.2007, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 160/1


СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 5 юли 2007 година

по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EO) № 974/98 по отношение на въвеждането на еурото в Кипър, относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламант (ЕО) № 974/98 по отношение на въвеждането на еурото в Малта, относно предложение на регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на обменния курс към еурото за Кипър и предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на обменния курс към еурото за Малта

(CON/2007/19)

(2007/C 160/01)

Въведение и правно основаниe

На 25 май 2007 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 по отношение на въвеждането на еурото в Кипър (1), и относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EO) № 974/98 по отношение на въвеждането на еурото в Малта (2). На 4 юли 2007 г. ЕЦБ получи искане от Съвета на Европейския съюз за становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на обменния курс към еурото за Кипър (3), и относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EO) № 2866/98 по отношение на обменния курс към еурото за Малта (4) (наричани по-долу „предложените регламенти“).

ЕЦБ е компетентна да даде становище на основание член 123, параграф 5, тире първо от Договора за създаване на Европейската общност. Управителният съвет прие настоящото становище съгласно изречение първо на член 17.5 от Процедурния правилник на Европейската централна банка.

1.   Забележки

1.1.

Предложените регламенти ще направят възможно въвеждането на еурото в Кипър и Малта, след отмяната на дерогациите на Кипър и Малта в съответствие с процедурата предвидена в член 122, параграф 2 от Договора.

1.2.

ЕЦБ приветства предложените регламенти.

Съставено във Франкфурт на Майн на 5 юли 2007 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 257 окончателен.

(2)  COM(2007) 260 окончателен.

(3)  SEC(2007) 836 окончателен.

(4)  SEC(2007) 837 окончателен.


Top