EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1790

Решение (ОВППС) 2023/1790 на Комитета по политика и сигурност от 14 септември 2023 година за назначаване на командващ силите на мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз за обучение в Мозамбик (EUTM Mozambique) и за отмяна на Решение (ОВППС) 2022/1482 (EUTM Mozambique/2/2023)

ST/12747/2023/INIT

OJ L 230, 19.9.2023, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1790/oj

19.9.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 230/14


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2023/1790 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 14 септември 2023 година

за назначаване на командващ силите на мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз за обучение в Мозамбик (EUTM Mozambique) и за отмяна на Решение (ОВППС) 2022/1482 (EUTM Mozambique/2/2023)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2021/1143 на Съвета от 12 юли 2021 г. за военна мисия на Европейския съюз за обучение в Мозамбик (EUTM Mozambique) (1), и по-специално член 5, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 5, параграф 1 от Решение (ОВППС) 2021/1143, Съветът оправомощи Комитета по политика и сигурност (КПС) да взема решения във връзка с политическия контрол и стратегическото ръководство на EUTM Mozambique, включително съответните решения относно назначаването на командващите силите на мисията на ЕС за EUTM Mozambique.

(2)

С Решение (ОВППС) 2022/1482 (2) КПС назначи комодор Rogério Paulo FIGUEIRA MARTINS de BRITO за командващ силите на мисията на ЕС за военната мисия на ЕС за обучение в Мозамбик (EUTM Mozambique).

(3)

На 14 юли 2023 г. португалските власти предложиха бригаден генерал João Carlos de BASTOS JORGE GONÇALVES да замени комодор Rogério Paulo FIGUEIRA MARTINS de BRITO като командващ силите на мисията на ЕС за EUTM Mozambique, считано от 15 септември 2023 г.

(4)

На 27 юли 2023 г. командващият мисията на ЕС подкрепи това предложение.

(5)

На 31 юли 2023 г. Военният комитет на ЕС препоръча бригаден генерал João Carlos de BASTOS JORGE GONÇALVES да бъде назначен за командващ силите на мисията на ЕС за EUTM Mozambique, считано от 15 септември 2023 г.

(6)

Следва да се вземе решение за назначаването на бригаден генерал João Carlos de BASTOS JORGE GONÇALVES за командващ силите на мисията на ЕС за EUTM Mozambique от 15 септември 2023 г., като Решение (ОВППС) 2022/1482 следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Бригаден генерал João Carlos de BASTOS JORGE GONÇALVES се назначава за командващ силите на мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз за обучение в Мозамбик (EUTM Mozambique), считано от 15 септември 2023 г.

Член 2

Решение (ОВППС) 2022/1482 се отменя.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 15 септември 2023 г.

Съставено в Брюксел на 14 септември 2023 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

D. PRONK


(1)   ОВ L 247, 13.7.2021 г., стр. 93.

(2)  Решение (ОВППС) 2022/1482 на Комитета по политика и сигурност от 25 август 2022 г. относно назначаването на командващ силите на мисията на ЕС за военната мисия на Европейския съюз за обучение в Мозамбик (EUTM Mozambique) (EUTM Mozambique/1/2022) (ОВ L 233, 8.9.2022 г., стр. 50).


Top