EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0914

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/914 на Комисията от 10 юни 2022 година за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Канада, Обединеното кралство и Съединените щати в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч (текст от значение за ЕИП)

C/2022/4071

OJ L 158, 13.6.2022, p. 27–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/914/oj

13.6.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 158/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/914 НА КОМИСИЯТА

от 10 юни 2022 година

за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Канада, Обединеното кралство и Съединените щати в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 230, параграф 1, член 232, параграф 1 и член 232, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2016/429 се изисква пратките с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, които се въвеждат в Съюза, да идват от трета държава или територия, или зона или компартмент от нея, които са включени в списъка в съответствие с член 230, параграф 1 от същия регламент.

(2)

В Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията (2) са установени ветеринарно-здравните изисквания, които трябва да се спазват при въвеждане в Съюза на определени видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход от трети държави или територии или зони от тях, или, когато става въпрос за аквакултурни животни, компартменти от тях.

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 на Комисията (3) се установяват списъците на трети държави, територии или зони или компартменти от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на видовете и категориите животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, които попадат в приложното поле на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

(4)

По-специално в приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 се съдържат списъци на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза съответно на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч.

(5)

Канада уведоми Комисията за едно огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици, разположени в провинция Британска Колумбия, Канада, потвърдено на 3 май 2022 г. с лабораторен анализ (RT-PCR).

(6)

Канада уведоми Комисията за едно огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици, разположени в провинция Онтарио, Канада, потвърдено на 4 май 2022 г. с лабораторен анализ (RT-PCR).

(7)

Канада уведоми Комисията за появата на три огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици: едно огнище е разположено в провинция Алберта, Канада, едно — в провинция Онтарио, Канада, и едно — в провинция Саскачеуан, Канада, и те са били потвърдени на 5 май 2022 г. чрез лабораторен анализ (RT-PCR).

(8)

Канада уведоми Комисията за едно огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици, разположени в провинция Британска Колумбия, Канада, потвърдено на 10 май 2022 г. с лабораторен анализ (RT-PCR).

(9)

Канада уведоми Комисията за появата на две огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици: едното огнище е разположено в провинция Алберта, Канада, а другото — в провинция Саскачеуан, Канада, и те са били потвърдени на 12 май 2022 г. чрез лабораторен анализ (RT-PCR).

(10)

Канада уведоми Комисията за едно огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици, разположени в провинция Саскачеуан, Канада, потвърдено на 13 май 2022 г. с лабораторен анализ (RT-PCR).

(11)

Обединеното кралство уведоми Комисията за едно огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици, разположени на остров Whalsay, Шетландски острови, Шотландия, Обединено кралство) потвърдено на 30 май 2022 г. с лабораторен анализ (RT-PCR).

(12)

Съединените щати уведомиха Комисията за появата на шест огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици: три огнища са разположени в щата Айдахо, Съединени щати, едно — в щата Ню Джързи, Съединени щати, едно — в щата Орегон, Съединени щати, и едно — в щата Пенсилвания, Съединени щати, и са били потвърдени на 17 май 2022 г. с лабораторен анализ (RT-PCR).

(13)

Съединените щати уведомиха Комисията за появата на още четири огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици: две огнища са разположени в щата Айдахо, Съединени щати, едно огнище — в щата Минесота, Съединени щати, и едно — в щата Пенсилвания, Съединени щати, и те са били потвърдени на 18 май 2022 г. чрез лабораторен анализ (RT-PCR).

(14)

Също така Съединените щати уведомиха Комисията за появата на две огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици: едно огнище е разположено в щата Айдахо, Съединени щати, а едно е в щата Южна Дакота, Съединени щати; и двете огнища са били потвърдени на 19 май 2022 г. с лабораторен анализ (RT-PCR).

(15)

Съединените щати уведомиха Комисията за появата на още едно огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици. Огнището се намира в щата Минесота, Съединени щати, и е било потвърдено на 21 май 2022 г. с лабораторен анализ (RT-PCR).

(16)

Съединените щати уведомиха Комисията за появата на още едно огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици. Огнището се намира в щата Пенсилвания, Съединени щати, и е било потвърдено на 23 май 2022 г. с лабораторен анализ (RT-PCR).

(17)

Ветеринарните органи на Канада, Обединеното кралство и Съединените щати създадоха 10-километрова контролна зона около засегнатите стопанства и проведоха политика за унищожаване на птиците с цел контрол на наличието на високопатогенна инфлуенца по птиците и ограничаване на разпространението на тази болест.

(18)

Канада, Обединеното кралство и Съединените щати представиха на Комисията информация във връзка с епидемиологичната обстановка на своята територия и с предприетите мерки за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на високопатогенната инфлуенца по птиците. Комисията направи оценка на тази информация. Въз основа на тази оценка и с цел да се запази здравният статус на животните в Съюза, въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч от областите, обхванати от ограниченията, наложени от ветеринарните органи на Канада, Обединеното кралство и Съединените щати поради неотдавнашните огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците, следва да не бъде вече разрешено.

(19)

Освен това Обединеното кралство представи актуализирана информация за епидемиологичната обстановка на своята територия във връзка с десет огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI) в птицевъдни обекти: осем огнища близо до Alford, East Lindsey, Lincolnshire, Англия, Обединено кралство, потвърдени на 11, 12, 13, 14 и 18 декември 2021 г., едно огнище близо до Grimsby, North East Lincolnshire, Lincolnshire, Англия, Обединено кралство, потвърдено на 21 февруари 2022 г. и едно огнище близо до Newtown, Montgomeryshire, Powys, Уелс, Обединено кралство, потвърдено на 21 февруари 2022 г. Обединеното кралство също така представи информация за предприетите мерки за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на тази болест. По-специално след появата на тези огнища на HPAI Обединеното кралство въведе политика за унищожаване на птиците с цел контрол на наличието и ограничаване на разпространението на тази болест. Освен това, след прилагането на политиката за унищожаване на птиците, Обединеното кралство изпълни необходимите мерки за почистване и дезинфекция по отношение на заразените преди това птицевъдни обекти на неговата територия.

(20)

Комисията направи оценка на представената от Обединеното кралство информация и стигна до заключението, че огнищата на HPAI в птицевъдните обекти близо до Alford, East Lindsey, Lincolnshire, Англия, Обединено кралство, близо до Grimsby, North East Lincolnshire, Lincolnshire, Англия, Обединено кралство, и близо до Newtown, Montgomeryshire, Powys, Уелс, Обединено кралство са елиминирани и вече няма риск, свързан с въвеждането в Съюза на стоки от домашни птици от зоните в Обединеното кралство, от които въвеждането в Съюза на стоки от домашни птици е било преустановено поради появата на тези огнища.

(21)

Поради това приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 следва да бъдат съответно изменени.

(22)

Предвид настоящата епидемиологична обстановка в Канада, Обединеното кралство и Съединените щати по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците и сериозния риск от въвеждането ѝ в Съюза, измененията, които трябва да бъдат направени с настоящия регламент в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404, следва да породят действие по спешност.

(23)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 юни 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията от 30 януари 2020 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за въвеждането в Съюза на пратки с някои животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и за движението им и боравенето с тях след въвеждане (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 379).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 на Комисията от 24 март 2021 г. за установяване на списъци на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 114, 31.3.2021 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 се изменят, както следва:

1)

Приложение V се изменя, както следва:

а)

част 1 се изменя, както следва:

i)

във вписването за Канада след редовете за зона CA-2.54 се добавят следните редове за зони CA-2.55 до CA-2.63:

CA

Канада

CA-2.55

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

3.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

3.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

3.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

3.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

3.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

3.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

3.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

3.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

3.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

3.5.2022 г.

 

CA-2.56

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

4.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

4.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

4.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

4.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

4.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

4.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

4.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

4.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

4.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

4.5.2022 г.

 

CA-2.57

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

CA-2.58

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

CA-2.59

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

CA-2.60

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

10.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

10.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

10.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

10.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

10.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

10.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

10.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

10.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022 г.

 

CA-2.61

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

CA-2.62

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

CA-2.63

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

13.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

13.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

13.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

13.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

13.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

13.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

13.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

13.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

13.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

13.5.2022 г.“;

 

ii)

във вписването за Обединеното кралство редовете за зони GB-2.59 и GB-2.60 се заменят със следното:

GB

Обединено кралство

GB-2.59

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

12.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

12.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

12.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

12.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

12.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

12.12.2021 г.

31.5.2022 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

12.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

12.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

12.12.2021 г.

31.5.2022 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

12.12.2021 г.

31.5.2022 г.

GB-2.60

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

13.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

13.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

13.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

13.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

13.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

13.12.2021 г.

31.5.2022 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

13.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

13.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

13.12.2021 г.

31.5.2022 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

13.12.2021 г.

31.5.2022 г.“;

iii)

във вписването за Обединеното кралство редовете за зона GB-2.62 се заменят със следното:

GB

Обединено кралство

GB-2.62

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

11.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

11.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

11.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

11.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

11.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

11.12.2021 г.

31.5.2022 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

11.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

11.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

11.12.2021 г.

31.5.2022 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

11.12.2021 г.

31.5.2022 г.“;

iv)

във вписването за Обединеното кралство редовете за зони GB-2.65 и GB-2.66 се заменят със следното:

GB

Обединено кралство

GB-2.65

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

GB-2.66

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.“;

v)

във вписването за Обединеното кралство редовете за зони GB-2.71 — GB-2.73 се заменят със следното:

GB

Обединено кралство

GB-2.71

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

GB-2.72

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

GB-2.73

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.“;

vi)

във вписването за Обединеното кралство редовете за зони GB-2.98 и GB-2.99 се заменят със следното:

GB

Обединено кралство

GB-2.98

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

GB-2.99

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.“;

vii)

във вписването за Обединеното кралство след редовете за зона GB-2.121 се добавят следните редове за зона GB-2.122:

GB

Обединено кралство

GB-2.122

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

30.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

30.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

30.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

30.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

30.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

30.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

30.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

30.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

30.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

30.5.2022 г.“;

 

viii)

във вписването за Съединените щати след редовете за зона US-2.209 се добавят следните редове за зони US-2.210 до US-2.223:

САЩ

Съединени щати

US-2.210

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

US-2.211

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

US-2.212

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

US-2.213

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

US-2.214

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

US-2.215

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

US-2.216

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

US-2.217

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

US-2.218

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

US-2.219

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

US-2.220

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

19.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

19.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

19.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

19.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

19.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

19.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

19.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

19.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

19.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

19.5.2022 г.

 

US-2.221

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

19.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

19.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

19.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

19.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

19.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

19.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

19.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

19.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

19.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

19.5.2022 г.

 

US-2.222

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

21.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

21.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

21.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

21.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

21.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

21.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

21.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

21.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

21.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

21.5.2022 г.

 

US-2.223

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

23.5.2022 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

23.5.2022 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

23.5.2022 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

23.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

23.5.2022 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

23.5.2022 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

23.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

23.5.2022 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

23.5.2022 г.

 

По-малко от 20 яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

23.5.2022 г.“;

 

б)

част 2 се изменя, както следва:

i)

във вписването за Канада след описанието на зона CA-2.54 се добавят следните описания на зони CA-2.55 до CA-2.63:

„Канада

CA-2.55

British Columbia - Latitude 49.17 Longitude -123.1

The municipalities involved are:

3km PZ: Richmond

10km SZ: Vancouver, Westham Island, Tilbury Island and Delta

CA-2.56

Ontario - Latitude 44.13 Longitude -79.31

The municipalities involved are:

3km PZ: Mt Albert and Holt

10km SZ: Alder, Zephyr, Sandford, Cedar Valley, Pleasantville, Vivian, Siloam, Roseville and Ballantrae

CA-2.57

Alberta - Latitude 50.56 Longitude -111.97

The municipalities involved are:

3km PZ: Brooks

10km SZ: Cassils

CA-2.58

British Columbia - Latitude 49.87 Longitude -119.43

The municipalities involved are:

3km PZ: Kelowna

10km SZ: South Kelowna and Myra

CA-2.59

Ontario - Latitude 44.12 Longitude -79.33

The municipalities involved are:

3km PZ: Holt

10km SZ: Maple Hill, Ravenshoe, Alder, Mt Albert, East Gwillimbury, Newmarket, Pleasantville, Cedar Valley, Vivian and Ballantrae

CA-2.60

British Columbia - Coordinates: Latitude 49.72 Longitude -124.92

The municipalities involved are:

3km PZ: Comox

10km SZ: Grantham, Courtenay and Royston

CA-2.61

Alberta - Latitude 53.76 Longitude -112.02

The municipalities involved are:

3km PZ: Hairy Hill and Norma

10km SZ: Boian and Warwick

CA-2.62

Saskatchewan - Latitude 49.47 Longitude -103.58

The municipalities involved are:

3km PZ: Halbrite

10km SZ: Weyburn

CA-2.63

Saskatchewan - Latitude 50.0 Longitude -102.98

The municipalities involved are:

3km PZ: Glenavon

10km SZ: Huronville.“;

ii)

във вписването за Обединеното кралство след описанието на зона GB-2.121 се добавя следното описание на зона GB-2.122:

„Обединено кралство

GB-2.122

On the Island of Whalsay, Shetland Islands, Scotland, United Kingdom:

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N60.34 and W1.01.“;

iii)

in the entry for the United States, the following descriptions of the zones US-2.210 to US-2.223 are added after the description of the zone US-2.209:

„United States

US-2.210

State of Idaho - Ada 06

Ada County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.2942052°W 43.7596877°N

US-2.211

State of Idaho - Canyon 03

Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.5601572°W 43.6373214°N).

US-2.212

State of Idaho - Canyon 05

Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.5252876°W 43.7007781°N).

US-2.213

State of New Jersey

Monmouth County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 74.4899182°W 40.1937298°N).

US-2.214

State of Oregon

Lane County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 123.1040971°W 44.2377266°N).

US-2.215

State of Pennsylvania - Berks 07

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.2189347°W 40.4722983°N).

US-2.216

State of Idaho - Canyon 06

Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 117.0345763°W 43.8710421°N).

US-2.217

State of Idaho - Canyon 07

Canyon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.5738993°W 43.6703578°N).

US-2.218

State of Minnesota - Kandiyohi 09

Kandiyohi County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.1435678°W 45.1627774°N).

US-2.219

State of Pennsylvania - Berks 08

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0252129°W 40.5701955°N).

US-2.220

State of Idaho - Ada 08

Ada County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.4369480°W 43.5751494°N).

US-2.221

State of South Dakota

Codington County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.4206029°W 45.0104929°N).

US-2.222

State of Minnesota

Dakota County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.1415862°W 44.5914563°N).

US-2.223

State of Pennsylvania - Berks 09

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0276477°W 40.5655261°N).“;

2)

В приложение ХIV част 1 се изменя, както следва:

i)

във вписването за Канада след редовете за зона CA-2.54 се добавят следните редове за зони CA-2.55 до CA-2.63:

CA

Канада

CA-2.55

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

3.5.2022 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

3.5.2022 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

3.5.2022 г.

 

CA-2.56

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

4.5.2022 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

4.5.2022 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

4.5.2022 г.

 

CA-2.57

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

5.5.2022 г.

 

CA-2.58

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

5.5.2022 г.

 

CA-2.59

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

5.5.2022 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

5.5.2022 г.

 

CA-2.60

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

10.5.2022 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

10.5.2022 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

10.5.2022 г.

 

CA-2.61

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

12.5.2022 г.

 

CA-2.62

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

12.5.2022 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

12.5.2022 г.

 

CA-2.63

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

13.5.2022 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

13.5.2022 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

13.5.2022 г.“;

 

ii)

във вписването за Обединеното кралство редовете за зони GB-2.59 и 2.60 се заменят със следното:

GB

Обединено кралство

GB-2.59

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

12.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

12.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

12.12.2021 г.

31.5.2022 г.

GB-2.60

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

13.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

13.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

13.12.2021 г.

31.5.2022 г.“;

iii)

във вписването за Обединеното кралство редовете за зона GB-2.62 се заменят със следното:

GB

Обединено кралство

GB-2.62

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

11.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

11.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

11.12.2021 г.

31.5.2022 г.“;

iv)

във вписването за Обединеното кралство редовете за зони GB-2.65 и GB-2.66 се заменят със следното:

GB

Обединено кралство

GB-2.65

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

GB-2.66

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

14.12.2021 г.

31.5.2022 г.“;

v)

във вписването за Обединеното кралство редовете за зони GB-2.71 — GB-2.73 се заменят със следното:

GB

Обединено кралство

GB-2.71

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

GB-2.72

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

GB-2.73

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

18.12.2021 г.

31.5.2022 г.“;

vi)

във вписването за Обединеното кралство редовете за зони GB-2.98 и GB-2.99 се заменят със следното:

GB

Обединено кралство

GB-2.98

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

GB-2.99

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

21.2.2022 г.

31.5.2022 г.“;

vii)

във вписването за Обединеното кралство след редовете за зона GB-2.121 се добавят следните редове за зона GB-2.122:

GB

Обединено кралство

GB-2.122

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

30.5.2022 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

30.5.2022 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

30.5.2022 г.“;

 

viii)

във вписването за Съединените щати след редовете за зона US-2.209 се добавят следните редове за зони US-2.210 до US-2.223:

САЩ

Съединени щати

US-2.210

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

17.5.2022 г.

 

US-2.211

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

17.5.2022 г.

 

US-2.212

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

17.5.2022 г.

 

US-2.213

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

17.5.2022 г.

 

US-2.214

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

17.5.2022 г.

 

US-2.215

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

17.5.2022 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

17.5.2022 г.

 

US-2.216

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

18.5.2022 г.

 

US-2.217

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

18.5.2022 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

P1

 

18.5.2022 г.