EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0337

Решение (ОВППС) 2022/337 на Съвета от 28 февруари 2022 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

OJ L 59, 28.2.2022, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/337/oj

28.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 59/1


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/337 НА СЪВЕТА

от 28 февруари 2022 година

за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Решение 2014/145/ОВППС (1).

(2)

Съюзът остава непоколебим в подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

(3)

В заключенията си от 24 и 25 юни 2021 г. Европейският съвет призова Русия да поеме в пълна степен отговорността си за гарантирането на цялостното изпълнение на споразуменията от Минск като основно условие за всякаква съществена промяна в позицията на Съюза. Той изтъкна необходимостта от твърд и координиран отговор от страна на Съюза и неговите държави членки на всякакви евентуални по-нататъшни злонамерени, незаконни и дестабилизиращи действия на Русия, като се използват пълноценно всички инструменти, с които разполага Съюзът, и се гарантира координация с партньорите. За тази цел Европейският съвет прикани Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-нататък „върховният представител“) да представят и варианти за допълнителни ограничителни мерки, включително икономически санкции.

(4)

В заключенията си от 16 декември 2021 г. Европейският съвет подчерта неотложната необходимост Русия да намали напрежението, породено от нарастващото руско военно присъствие по границата с Украйна и агресивната реторика. Той заяви отново пълната си подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Като насърчава дипломатическите усилия и подкрепя нормандския формат за постигането на пълно прилагане на споразуменията от Минск, Европейският съвет заяви, че всяка по-нататъшна военна агресия срещу Украйна ще има в отговор огромни последици и висока цена, включително съгласувани с партньорите ограничителни мерки.

(5)

На 24 януари 2022 г. Съветът одобри заключения, в които осъди продължаващите агресивни действия и заплахи на Русия срещу Украйна и призова Русия към деескалация, спазване на международното право и конструктивно участие в диалог чрез установените международни механизми. Съветът заяви отново пълния ангажимент на Съюза с основните принципи, на които се гради европейската сигурност и които са залегнали в Устава на Организацията на обединените нации (ООН) и в учредителните документи на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, включително Заключителния акт от Хелзинки и Парижката харта. Сред тези основополагащи принципи са по-специално суверенното равенство и териториалната цялост на държавите, ненарушимостта на границите, въздържането от заплахи или от употреба на сила и свободата на държавите да избират или да променят своите договорености в областта на сигурността. Съветът заяви, че тези принципи не подлежат на преговори, нито на преразглеждане или ново тълкуване, и че нарушаването им от страна на Русия е пречка за общо и неделимо пространство на сигурност в Европа и застрашава мира и стабилността на европейския континент. Като припомня заключенията на Европейския съвет от 16 декември 2021 г., Съветът изтъкна отново, че всяка по-нататъшна военна агресия от страна на Русия срещу Украйна ще има огромни последици и висока цена, включително широк набор от секторни и индивидуални ограничителни мерки, които ще бъдат приети съгласувано с партньорите.

(6)

На 19 февруари 2022 г. върховният представител излезе с декларация от името на Съюза, в която изрази загриженост във връзка с масовото натрупване на руски въоръжени сили във и около Украйна и настойчиво прикани Русия да пристъпи към съдържателен диалог и дипломация, да прояви сдържаност и да намали напрежението чрез значително изтегляне на военните сили от близостта на границите на Украйна.

(7)

На 21 февруари 2022 г. президентът на Руската федерация подписа указ, с който признава „независимостта и суверенитета“ на неконтролираните от правителството зони на Донецка и Луганска област в Украйна и разпореди разполагането на руски въоръжени сили в тези зони.

(8)

На 22 февруари 2022 г. върховният представител направи декларация от името на Съюза, в която осъди този незаконен акт, който допълнително подкопава суверенитета и независимостта на Украйна и представлява тежко нарушение на международното право и международните споразумения, включително Устава на ООН, Заключителния акт от Хелзинки, Парижката харта и Меморандума от Будапеща, както и на споразуменията от Минск и Резолюция 2202 (2015) на Съвета за сигурност на ООН. Върховният представител настоятелно призова Русия, като страна в конфликта, да оттегли признаването, да изпълни ангажиментите си, да спазва международното право и да се върне към обсъжданията в рамките на нормандския формат и тристранната контактна група за Украйна. Той обяви, че Съюзът ще отговори на тези най-нови нарушения от страна на Русия, като приеме спешно допълнителни ограничителни мерки.

(9)

На 24 февруари 2022 г. президентът на Руската федерация обяви военна операция в Украйна и руските въоръжени сили нападнаха Украйна. Това нападение е грубо нарушение на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

(10)

На 24 февруари 2022 г. върховният представител направи декларация от името на Съюза, в която заклейми най-категорично непровокираното нашествие в Украйна на въоръжените сили на Руската федерация и участието на Беларус в тази агресия срещу Украйна. Върховният представител посочи, че отговорът на Съюза ще включва както секторни, така и индивидуални ограничителни мерки.

(11)

На 24 февруари 2022 г. Европейският съвет осъди по възможно най-категоричен начин непровокираната и неоправдана военна агресия на Руската федерация срещу Украйна. Чрез своите незаконни военни действия Русия грубо нарушава международното право и принципите на Устава на ООН и подкопава европейската и световната сигурност и стабилност. Европейският съвет постигна съгласие по допълнителни ограничителни мерки, които ще предизвикат огромни и тежки последици за Русия заради нейните действия, в тясно сътрудничество с нашите партньори и съюзници.

(12)

Предвид сериозната обстановка Съветът смята, че в съдържащия се в приложението към Решение 2014/145/ОВППС списък на лица, образувания и органи, за които се прилагат ограничителни мерки, следва да бъдат добавени 26 лица и едно образувание.

(13)

Поради това Решение 2014/145/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Лицата и образуванието, посочени в приложението към настоящото решение, се добавят в списъка, поместен в приложението към Решение 2014/145/ОВППС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 февруари 2022 година.

За Съвета

Председател

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Решение 2014/145/ОВППС на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните лица и образувания се добавят в списъка на лицата, образуванията и органите, който се съдържа в приложението към Решение 2014/145/ОВППС:

1.

Лица

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„671.

Igor Ivanovich SECHIN

(Игорь Иванович СЕЧИН)

Дата на раждане: 7.9.1960 г.

Място на раждане: Ленинград, СССР (понастоящем Руска федерация)

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Игорь Сечин е главен изпълнителен директор на Rosneft, руско държавно петролно дружество и един от най-големите производители на суров нефт в света. Той е един от най-доверените и близки съветници на Владимир Путин, а също и негов личен приятел. Той е в ежедневен контакт с руския президент. Той е считан за един от най-влиятелните членове на руския политически елит. Връзките му с Владимир Путин са дълбоки и датират отдавна. Той работи с президента в кметството на Санкт Петербург през 90-те години на XX век и оттогава доказва лоялността си. През 1999 г. г-н Сечин става заместник-началник на администрацията на Владимир Путин, през 2008 г. – заместник министър-председател, а през 2012 г. – главен изпълнителен директор на Rosneft. Той е един от руските олигарси, които действат в партньорство с руската държава.

28.2.2022 г.

 

 

 

Той е сред онези лица от обкръжението на Путин, които получават финансови облаги и важни назначения в замяна на своето подчинение и лоялност. Той получава важни и трудни задачи от президента и е възнаграден с ръководството на Rosneft и огромно благосъстояние. Дружеството Rosneft на Игорь Сечин участва във финансирането на лозята на дворцовия комплекс до Геленджик, който се счита, че се използва лично от президента Путин.

Следователно той активно подкрепя материално или финансово и извлича облаги от вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим и за дестабилизирането на Украйна.

Освен това Rosneft Aero, дъщерно дружество на Rosneft, на което г-н Сечин е главен изпълнителен директор, доставя авиационно гориво за летището на Симферопол, което осигурява въздушни връзки между територията на незаконно анексираните Крим и Севастопол и Русия. Следователно той подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което на свой ред подкопава допълнително териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

 

672.

Nikolay Petrovich TOKAREV

(Николай Петрович ТОКАРЕВ)

Дата на раждане: 20.12.1950 г.

Място на раждане: Караганда, Казахска ССР (понастоящем Казахстан)

Николай Токарев е главен изпълнителен директор на Transneft, голямо руско петролно дружество за нефт и газ. Той е дългогодишен познат на Владимир Путин и негов приближен. Той служи заедно с Путин в КГБ през 80-те години на XX век. Г-н Токарев е един от руските държавни олигарси, които контролират големи държавни активи през първото десетилетие на XXI век с консолидирането на властта на президента Путин и които действат в тясно партньорство с руската държава. Г-н Токарев е начело на Transneft, едно от най-важните руски дружества, контролирани от правителството, което транспортира значителни количества руски нефт по добре развита нефтопроводна мрежа.

Дружеството Transneft на Николай Токарев е един от най-големите спонсори на дворцовия комплекс до Геленджик, който се счита, че се използва лично от президента Путин. Той извлича облаги от близостта си с руските власти. Близки роднини и познати на г-н Токарев са се обогатили благодарение на договорите, подписани с държавните дружества.

Следователно той активно подкрепя материално или финансово и извлича облаги от вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим и за дестабилизирането на Украйна.

28.2.2022 г.

673.

Alisher USMANOV

(На руски: Алишер Бурханович УСМАНОВ; На узбекски: Alisher USMONOV)

Дата на раждане: 9.9.1953 г.

Място на раждане: Чуст, Узбекска ССР, Съветски съюз

Функция: Руски олигарх

Алишер Усманов e прокремълски олигарх с особено тесни връзки с руския президент Владимир Путин. Той е известен като един от любимите олигарси на Владимир Путин. Той се счита за един от руските бизнесмени държавни служители, на които е възложено обслужването на финансови потоци, но чиито позиции зависят от волята на президента. Твърди се, че г-н Усманов е служил за фасада на президента Путин и е разрешавал негови бизнес проблеми. Според досиетата на FinCEN той е платил 6 милиона щатски долара на влиятелния съветник на Владимир Путин Валентин Юмашев. Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия и бивш президент и министър-председател на Русия, е извличал облаги от личното използване на луксозни резиденции, контролирани от г-н Усманов.

Следователно той активно подкрепя материално или финансово вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим и за дестабилизирането на Украйна.

28.2.2022 г.

 

 

 

Г-н Усманов има интереси в дружества в областта на желязната руда и стоманата, медиите и интернет. Неговият най-голям холдинг е стоманеният гигант Metalloinvest. Когато г-н Усманов пое контрола на бизнес ежедневника Kommersant, свободата на редакторския състав беше ограничена, а вестникът зае явно прокремълска позиция. Kommersant, собственост на г-н Усманов, публикува пропагандистка антиукраинска статия на Дмитрий Медведев, в която бившият президент на Русия твърди, че е безсмислено да се участва в преговори с действащите украински власти, които по негово мнение са под пряк чуждестранен контрол.

Следователно той подкрепя активно политиките на руското правителство на дестабилизиране на Украйна.

 

674.

Petr Olegovich AVEN

(Пëтр Олегович АВЕН)

Дата на раждане: 16.3.1955 г.

Място на раждане: Москва, Руска федерация

Функция: Олигарх, близък до Владимир Путин. Един от основните акционери на Alfa Group

Пол: мъжки

Пëтр Авен е един от най-близките олигарси на Владимир Путин. Той е важен акционер в Alfa Group, която включва една от най-големите руски банки Alfa Bank. Той е един от около 50 заможни руски бизнесмени, които се срещат редовно с Владимир Путин в Кремъл. Той не действа независимо от исканията на президента. Приятелството му с Владимир Путин датира от началото на 90-те години на XX век. Когато е бил министър на външните икономически отношения е помагал на Владимир Путин, тогава заместник-кмет на Санкт Петербург, във връзка с разследването на комисията „Салье“. Известен е и като особено близък личен приятел на шефа на Rosneft Игорь Сечин, ключов съюзник на Путин. Най-голямата дъщеря на Владимир Путин Мария ръководи благотворителен проект Alfa-Endo, който се финансира от Alfa Bank.

Г-н Авен се е облагодетелствал от правителствените си връзки. Той е написал писмо до Владимир Путин, в което се оплаква от решението на Московския арбитражен съд по съдебно дело, свързано с интересите на един от бизнесите на г-н Авен. Владимир Путин инструктира главния прокурор на Русия да разследва случая. Владимир Путин награждава лоялността на Alfa Group към руските власти, като предоставя политическа помощ за чуждестранните инвестиционни планове на Alfa Group.

28.2.2022 г.

 

 

 

Г-н Авен и неговият бизнес партньор Михаил Фридман участват в усилията на Кремъл да бъдат премахнати западните санкции, издадени в отговор на агресивната руска политика спрямо Украйна. През 2016 г. Владимир Путин предупреждава г-н Авен за възможността САЩ да наложат допълнителни санкции срещу Авен и/или Alfa-Bank и предлага той да вземе мерки да защити себе си и Alfa-Bank, което г-н Авен и прави. През 2018 г. г-н Фридман заедно с г-н Авен посещават Вашингтон с неофициалната мисия да предадат посланието на руското правителство във връзка със санкциите на САЩ и с ответните санкции на Руската федерация.

Следователно той активно подкрепя материално или финансово и извлича облаги от вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим и за дестабилизирането на Украйна. Той активно е подкрепял действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

 

675.

Mikhail Maratovich FRIDMAN

(Михаил Маратович ФРИДМАН)

Дата на раждане: 21.4.1964 г.

Място на раждане: Лвов, Руска федерация

Пол: мъжки

Михаил Фридман е основател и един от основните акционери на Alfa Group, която включва голямата руска банка Alfa Bank. Той успява да култивира силни връзки с администрацията на Владимир Путин и е посочван като главен руски финансист и фактор във вътрешното обкръжение на Путин. Той успява да закупи държавни активи чрез правителствени връзки. Най-голямата дъщеря на Владимир Путин Мария ръководи благотворителен проект Alfa-Endo, който се финансира от Alfa Bank. Владимир Путин награждава лоялността на Alfa Group към руските власти, като предоставя политическа помощ за чуждестранните инвестиционни планове на Alfa Group.

Г-н Фридман и неговият бизнес партньор Пëтр Авен участват в усилията на Кремъл да бъдат премахнати западните санкции, издадени в отговор на агресивната руска политика спрямо Украйна. През 2018 г. г-н Фридман заедно с г-н Авен посещава Вашингтон с неофициалната мисия да предаде посланието на руското правителство във връзка със санкциите на САЩ и с контрасанкциите на Руската федерация.

28.2.2022 г.

 

 

 

Следователно той активно подкрепя материално или финансово и извлича ползи от вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим и за дестабилизирането на Украйна. Той активно е подкрепял действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

 

676.

Sergei Pavlovich ROLDUGIN (Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Дата на раждане: 28.9.1951 г.

Място на раждане: Сахалинска област

Виолончелист

Длъжност: бизнесмен, близък приятел на Владимир Путин

Г-н Ролдугин е бизнесмен с тесни връзки с Владимир Путин. Той е част от финансовата схема на мрежата на Путин. Притежава най-малко пет офшорни образувания и държи активите си в Bank Rossiya (подлежаща на санкции от Съюза), известна в Москва като „портфейла на Путин“. Според разследването на ICIJ г-н Ролдугин е отговорен за преместването на най-малко 2 милиарда щатски долара чрез банки и офшорни дружества като част от скритата финансова мрежа на Путин. Той участва и в Troika Laundromat и насочва милиарди щатски долари чрез системата. Освен това получава над 69 милиона щатски долара чрез дружества в рамките на Troika Laundromat.

Следователно той отговаря за активната материална или финансова подкрепа за вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим и за дестабилизирането на Украйна.

28.2.2022 г.

677.

Dmitry Sergeyevich PESKOV

(Дмитрий Сергеевич ПЕСКОВ)

Дата на раждане: 17.10.1967 г.

Място на раждане: Москва, Руска федерация

Пол: мъжки

Дмитрий Песков е говорителят на президента Путин. Той публично защитава агресивната политика на Русия срещу Украйна, включително незаконното анексиране на Крим и Севастопол от Руската федерация. В многобройни изявления изтъква, че територията на Крим и Севастопол е неразделна част от Русия и че връщането ѝ от Украйна е невъзможно. Той нарича действията на Украйна, целящи да сложат край на руската окупация на Кримския полуостров, териториални претенции срещу Русия. Изразява мнението, че не са възможни преговори с украинските власти, наблягайки на това, че руската страна не ги смята за партньор. Заявява в противоречие с фактите, че няма руски въоръжени сили в Донбас. Освен това твърди, че западните санкции нямат реално въздействие върху Русия. Заплашва, че Русия ще излезе с ответни санкции.

Следователно той активно подкрепя действия или политики, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

28.2.2022 г.

678.

Dmitry Nikolaevich CHERNYSHENKO

(Дмитрий Николаевич ЧЕРНЫШЕНКО)

Дата на раждане: 20.9.1968 г.

Място на раждане: Саратов, Русия

Длъжност: Заместник министър-председател на Русия по въпросите на туризма, спорта, културата и комуникациите

Член на управителния съвет на Руските железници

Пол: мъжки

Дмитрий Чернышенко е заместник министър-председател на Русия с ресор туризъм, спорт, култура и съобщения и член на съвета на директорите на Руските железници, назначен на тази позиция от правителството на Руската федерация.

През октомври 2021 г. Русия започна безпрецедентно струпване на военни сили по или близо до украинската граница и на територията на принадлежащия на Украйна, окупиран Крим. Въоръжените сили на Русия проведоха там широкомащабни военни учения. Това доведе до ескалация на конфликта и оказа дестабилизиращ натиск върху Украйна. Както военният личен състав, така и военното оборудване на руските въоръжени сили са транспортирани в близост до украинската граница от Руските железници, член на чийто съвет на директорите е г-н Чернышенко. На 24 февруари 2022 г. Русия започна пълномащабна военна агресия срещу Украйна.

Следователно той е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

28.2.2022 г.

679.

Irek Envarovich FAIZULLIN

(Ирек Энварович ФАЙЗУЛЛИН)

Дата на раждане: 8.12.1962 г.

Място на раждане: Казан, СССР (понастоящем Руска федерация)

Длъжност: Член на съвета на директорите на Руските железници.

Министър на строителството и жилищното настаняване на Руската федерация.

Пол: мъжки

Ирек Файзулин е министър на строителството и жилищното настаняване на Русия и член на съвета на директорите на Руските железници, назначен на тази позиция от правителството на Руската федерация.

През октомври 2021 г. Русия започна безпрецедентно струпване на военни сили по или близо до украинската граница и на територията на принадлежащия на Украйна, окупиран Крим. Въоръжените сили на Русия проведоха там широкомащабни военни учения. Това доведе до ескалация на конфликта и оказа дестабилизиращ натиск върху Украйна. Както военният личен състав, така и военното оборудване на руските въоръжени сили са транспортирани в близост до украинската граница от Руските железници, член на чийто съвет на директорите е г-н Файзулин.

Следователно той е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

28.2.2022 г.

680.

Vitaly Gennadyevich SAVELYEV

(Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ)

Дата на раждане: 18.1.1954 г.

Място на раждане: Ташкент, Узбекистан

Длъжност: Член на управителния съвет на Руските железници. Министър на транспорта на Русия от 2020 г., бивш изпълнителен директор на „Аерофлот“

Виталий Савельев е министър на транспорта на Руската федерация и член на съвета на директорите на Руските железници, назначен на тази позиция от правителството на Руската федерация. Той е бивш изпълнителен директор на „Аерофлот“.

През октомври 2021 г. Русия започна безпрецедентно струпване на военни сили по или близо до украинската граница и на територията на принадлежащия на Украйна, окупиран Крим. Въоръжените сили на Русия проведоха там широкомащабни военни учения. Това доведе до ескалация на конфликта и оказа дестабилизиращ натиск върху Украйна. Както военният личен състав, така и военното оборудване на руските въоръжени сили са транспортирани в близост до украинската граница от Руските железници, член на чийто съвет на директорите е г-н Савельев.

28.2.2022 г.

 

 

 

Освен това под ръководството на г-н Савельев „Аерофлот“ осигурява редовен превоз на пътници между руските летища и международното летище в Симферопол, като по този начин подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което от своя страна допълнително подкопава териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Следователно той е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

 

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK

(ТУРЧАК, Андрей Анатольевич)

Дата на раждане: 20.12.1975 г.

Място на раждане: Ленинград, СССР (понастоящем Руска федерация)

Длъжност: Секретар на Генералния съвет на партия „Единна Русия“

Първи заместник-председател на Съвета на федерацията.

Андрей Турчак е секретар на Генералния съвет на партията „Единна Русия“ и първи заместник-председател на Съвета на федерацията. Политическият му възход се свързва с баща му, Анатоли Турчак, който е тренирал джудо с Владимир Путин и братята Ротенберг. Той насърчава положителното отношение към признаването на сепаратистките т. нар. Донецка и Луганска „народни републики“.

Призовава руските власти да предоставят на пропуските сепаратискти сили в Донбас модерно въоръжение. Публично заявява, че конфликтът в Донбас не може да бъде разрешен мирно с украинските власти. Прави необосновани твърдения за планирана военна офанзива на украинските сили в Донбас. Води преговорите с Денис Пушилин, ръководителя на т.нар. „Донецка народна република“. Посещава пункт за мобилизация на сепаратистките въоръжени сили на фронтовата линия в Донбас, за да поздрави лично войниците на сепаратистката т.нар. „Донецка народна република“ по случай Деня на защитника на Отечеството. Публично защитава решението на Русия да признае сепаратистките Донбаски „републики“. Заявява, че на Русия са ѝ безразлични западните санкции.

28.2.2022 г.

 

 

 

Следователно той е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

 

682.

Tigran Edmondovich KEOSAYAN

(Тигран Эдмондович КЕОСАЯН)

Дата на раждане: 4.1.1966 г.

Място на раждане: Москва, Русия

Длъжност: Актьор и режисьор, водещ на пропагандното политическо предаване „Международная пилорама с Тигран Кеосаян“ по канал НТВ.

Тигран Кеосаян е филмов режисьор и журналист, разпространяващ антиукраинска пропаганда в руските медии. В предаването си по финансирана от държавата телевизия „Международная пилорама“ той непрекъснато описва Украйна като слаба и корумпирана страна, която съществува единствено благодарение на помощта от Запада. Изразява мнението, че украинската влас не е легитимна. Многократно заявява, че Крим принадлежи на Русия и че Донбас не е част от Украйна. Г-н Кеосаян участва във форума „Руски Донбас“, организиран от властите на т.нар. „Донецка народна република“ в Донецк с цел да се разпространява доктрината за „Руския Донбас“. Публично обвинява Украйна за ескалацията на конфликта.

Следователно той е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

28.2.2022 г.

 

 

 

Телевизионното предаване „Международная пилорама“ с Тигран Кеосаян е получило финансиране от руски държавни предприятия, което е неоправдано от търговска гледна точка, но е предоставено като награда на г-н Кеосаян за неговите пропагандни усилия и лоялността му към Владимир Путин. Г-н Кеосаян режисира пропагандния филм „Кримският мост: Направено с любов!“, който слави кримския мост, свързващ територията на незаконно анексирания кримски полуостров с Русия. Според сведенията филмът е замислен като подарък за президента Путин. Алексей Громов, първи заместник-началник на президентската администрация, спомага за осигуряване на държавното финансиране за филма, благодарение на което г-н Кеосаян получава финансова изгода.

Следователно той извлича финансова полза от вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим и за дестабилизирането на Украйна.

 

683.

Olga Vladimirovna SKABEYEVA

(Ольга Владимировна СКАБЕЕВА)

Дата на раждане: 11.12.1984 г.

Длъжност: Съосновател и главен редактор на портала REGNUM;

Място на раждане: Волжки, Русия

Длъжност: Журналист в държавния телевизионен канал „Россия-1“, водеща на най-популярното политическо токшоу в Русия „60 минути“ (заедно със съпруга си Евгений Попов)

Пол: женски

Олга Скабеева е журналист в държавния телевизионен канал „Россия-1“. Заедно със съпруга си Евгений Попов тя е водеща на най-популярното политическо токшоу в Русия „60 минути“, в което разпространява антиукраинска пропаганда и насърчава положителното отношение към анексирането на Крим и действията на сепаратистите в Донбас.

В своето телевизионно предаване тя постоянно представя положението в Украйна по необективен начин, описвайки страната като изкуствена държава, поддържана военно и финансово от Запада и поради това — сателит на Запада и маша в ръцете на НАТО. Освен това тя принизява Украйна и свежда ролята ѝ до „модерна анти-Русия“. Нещо повече, тя често кани такива гости като Едуард Басурин, говорителя на военното командване на т.нар. „Донецка народна република“, и Денис Пушилин, ръководителя на т.нар. „Донецка народна република“. Гони от студиото гост, който не е съгласен с руските пропагандни тези, например с идеологията на „Руския свят“. Г-жа Скабеева изглежда осъзнава циничната си роля в руската пропагандна машина, заедно с тази на съпруга си.

Следователно тя е отговорна за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

28.2.2022 г.

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Дата на раждане: 27.10. 1964 г.

Място на раждане: Белогорск, Украинска ССР

Длъжност: Руски олигарх, председател на управителния съвет на международно летище Шереметиево

Александър Пономаренко е руски олигарх и председател на управителния съвет на международно летище Шереметиево. Г-н Пономаренко е близък с други олигарси, свързани с Владимир Путин, както и със Сергей Аксьонов, лидер на т.нар. „Република Крим“ на територията на незаконно анексирания Кримски полуостров. Той участва във финансирането на дворцовия комплекс до Геленджик, който се счита, че се използва лично от президента Путин.

Следователно той активно подкрепя материално или финансово вземащите решения лица в Русия, отговорни за анексирането на Крим и за дестабилизирането на Украйна.

28.2.2022 г.

685.

Modest Alexeyevich KOLEROV

(Модест Алексеевич КОЛЕРОВ)

Дата на раждане: 12.4.1963 г.

Място на раждане: Кимовск, Русия

Длъжност: Съосновател и главен редактор на портала REGNUM, специализиран в постсъветската област. От 2005 г. до 2007 г. работи в президентската администрация.

Пол: мъжки

Модест Колеров е съосновател и главен редактор на портал REGNUM, който той използва за разпространяване на агресивни или пристрастни пропагандни послания срещу Украйна и за насърчаване на положително отношение към анексирането на Крим и действията на сепаратистите в Донбас. Той често описва Украйна като фашистка или неонацистка страна и прозападна марионетка. Той твърди, че Украйна е изкуствено създадена от Ленин и Сталин. Според неговите публикации Украйна дължи своята независимост на Русия и поради това няма право да бъде суверенна държава. Той заявява също, че Русия трябва да сложи край на съществуването на Украйна.

Освен това той предлага Украйна да се подели между съседите ѝ и заплашва, че независима Украйна би била заплаха за Русия. Той активно агитира за признаването на т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“ и за повече руски действия в полза на сепаратистите в източната част на Украйна. Той отрича доказателствата за руската военна подкрепа за сепаратистите и описва мисията на ОССЕ в източна Украйна като пристрастна и подчинена на Киев.

28.2.2022 г.

 

 

 

Следователно той е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна, и за възпрепятстване на работата на международни организации в Украйна.

 

686.

Roman Georgievich BABAYAN

(Роман Георгиевич БАБАЯН)

Дата на раждане: 7.12.1967 г.

Място на раждане: Баку, Азербайджан

Длъжност: Журналист, водещ на телевизионното предаване “Own Truth” по канал НТВ и на предаването “Right of Voice” по TV Cent. Той е също така главен редактор на радио „Говори Москва“. Той е член и на Московската градска дума.

Пол: мъжки

Г-н Роман Бабаян е журналист и член на Московската градска дума. Той е водещ на телевизионното предаване “Own Truth” по канал НТВ и на предаването “Right of Voice” по TV Cent. Той е също така главен редактор на радио „Говори Москва“. Той разпространява противоукраинска пропаганда и насърчава положително отношение към действията на сепаратистите в Донбас.

В интервю, което дава за Ukraina.ru, той ясно заявява, че всеки жител на Донбас би предпочел регионът да се присъедини към Русия и поставя под въпрос правото на Украйна на свои собствени територии. Освен това той обвинява украинските власти в преследвания на базата на националност в Донбас и в дефакто геноцид, като заявява, че украинците са избивали деца и възрастни хора в Донбас. Той подкрепя също така руските послания за „фашисткия режим“ в Украйна. За да осъществи това, той представя неясни записи с войници, които носят германски нацистки морски отличителни знаци и ги описва като украинци.

Следователно той е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

28.2.2022 г.

687.

Yevgeniy Nikolaevich PRILEPIN

(Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН),

наричан още Zakhar PRILEPIN (На руски: Захар ПРИЛЕПИН),

наричан още Yevgeniy LAVLINSKIY (На руски: Евгений ЛАВЛИНСКИЙ)

Дата на раждане: 7.7.1975 г.

Място на раждане: Илинка, Русия

Длъжност: Журналист, писател, съпредседател на партията Справедлива Русия–Патриоти–За истината, активист.

Г-н Прилепин е руски активист, журналист, писател и съпредседател на партията Справедлива Русия–Патриоти–За истината. Той оказва обществена подкрепа на руските сепаратисти в Крим и Донбас. Той изпраща помощ в Донбас и дава насоки на сепаратистките лидери. Г-н Прилепин участва в конфликта в Донбас на страната на сепаратистите и служи като заместник командващ на един от сепаратистките батальони, като описва подробно своето участие.

Освен това той използва своята известност и репутация като прочут писател, за да разпространява анти-украинска пропаганда и да насърчава положително отношение към анексирането на Крим и действията на сепаратистите в Донбас. Г-н Прилепин описва украинските власти като корумпирани, обвинява ги за ескалацията на конфликта, нарича Киев руски град и твърди, че крайната руска цел трябва да е завземането на Киев. Той играе в руския документален пропаганден филм „Крим: Пътят към дома“, който слави незаконното анексиране на Кримския полуостров от Русия.

Следователно той е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

28.2.2022 г.

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ),

наричан още Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY (Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ)

Дата на раждане: 18.7.1975 г.

Място на раждане: Подолск, Русия

Длъжност: Активист, журналист, пропагандатор, водещ на ток-шоу, наречено „The Antonyms“ по RT, финансиран от държавата руски телевизионен канал.

Г-н Антон Красовски е журналист, който е водещ на ток-шоу „The Antonyms“ по RT, финансиран от държавата руски телевизионен канал. Той разпространява анти-украинска пропаганда. Нарича Украйна руска земя и очерня украинците като нация. Освен това той заплашва Украйна с руска инвазия, ако се доближи повече до членство в НАТО. Той заявява, че такива действия ще доведат до „отнемане“ на конституцията на Украйна и до изгарянето ѝ заедно на „Крешчатик“. Освен това той предлага Украйна да се присъедини към Русия.

Следователно той е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

28.2.2022 г.

689.

Arkady Viktorovich MAMONTOV

(Аркадий Викторович МАМОНТОВ)

Дата на раждане: 26.5.1962 г.

Място на раждане: Новосибирск, Русия

Длъжност: Телевизионен журналист и водещ, който води телевизионното шоу „Авторска програма на Аркади Мамонтов“ по телевизионния канал Rossiya-1, автор на документални филми.

Г-н Аркади Мамонтов е водещ на телевизионното шоу „Авторска програма на Аркади Мамонтов“ и автор на документални филми за руската телевизия. Той разпространява анти-украинска пропаганда.

Той е режисьор на пропаганден филм в подкрепа на незаконното анексиране на Крим и Севастопол, в който обрисува украинското управление преди незаконното анексиране като хаотично и пълно с анархия. В своите филми той описва Украйна като център на неонацизъм, фашизъм, национализъм и антируски настроения. Той преувеличава ролята на крайно десните организации в Украйна. Г-н Мамонтов обвинява Украйна в дискриминационни политики по отношение на руската култура и руския език в Украйна. Той подкопава надеждността и легитимността на украинските власти като твърди, че Евромайданът е държавен преврат, вдъхновен от чужбина, а украинското правителство е зависимо от Съединените Американски Щати.

Следователно той е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

28.2.2022 г.

690.

Sergei Mikhailovich PINCHUK

(Сергей Михайлович ПИНЧУК)

Дата на раждане: 26.7.1971 г.

Място на раждане: Севастопол, Украинска ССР (понастоящем Украйна)

Длъжност: Вицеадмирал, първи заместник-главнокомандващ на Черноморския флот

Г-н Сергей Пинчук е вицеадмирал и заместник-главнокомандващ руския черноморски флот, който е подчинен на Южния военен окръг на руските въоръжени сили и участва във военни действия срещу Украйна.

От средата на октомври 2021 г. руските военни сили започнаха да увеличават безпрецедентно руското военно присъствие по или в близост до границата с Украйна и в рамките на окупирания Кримски регион на Украйна. Във връзка с това много наблюдатели и създатели на политики изразиха опасения по отношение на евентуално ново руско нашествие в Украйна или други агресивни действия. Силите на черноморския флот вземат участие в широкомащабни военни учения в близост до и в рамките на границата с Украйна.

След решението на Владимир Путин да признае т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“ войници на Южния военен окръг навлязоха на територията на тези две самопровъзгласили се републики. Когато на 24 февруари 2022 г. Русия предприе пълномащабно военно нашествие в Украйна, руските войски от черноморския флот осъществиха десант в Мариупол и Одеса.

Следователно г-н Сергей Пинчук е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

28.2.2022 г.

691.

Alexey Yurevich AVDEEV

(Алексей Юрьевич АВДЕЕВ)

Дата на раждане: 17.5.1967 г.

Място на раждане: Ташкент, УССР (сега Узбекистан)

Длъжност: Генерал-лейтенант, заместник-командващ на Южния военен окръг.

Пол: мъжки

Aлексей Авдеев e заместник командващ руския Южен военен окръг, участващ във военни действия срещу Украйна.

Отскоро Украйна е станала основна цел на Южния военен окръг. Поради тази причина беше сформирана новата 8-а армия, а присъствието на военния окръг на територията на незаконно анексирания Кримски полуостров беше разширено. От средата на октомври 2021 г. руските военни сили започнаха да увеличават безпрецедентно руското военно присъствие по или в близост до границата с Украйна и в рамките на окупирания Кримски регион на Украйна. Във връзка с това много наблюдатели и създатели на политики изразиха опасения по отношение на евентуално ново руско нашествие в Украйна или други агресивни действия. Войски от Южния военен окръг проведоха военни учения в зони около Украйна и придвижиха артилерийски и батальонни тактически групи към Кримския полуостров. След решението на Владимир Путин да признае т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“ войници на Южния военен окръг навлязоха на територията на тези две самопровъзгласили се републики. Южният военен окръг контролираше и военните учения на въоръжените сили на сепаратистките „републики“.

Следователно Aлексей Авдеев е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

28.2.2022 г.

692.

Rustam Usmanovich MURADOV

(МУРАДОВ Рустам Усманович)

Дата на раждане: 21.3.1973 г.

Място на раждане: Дагестан, Русия

Длъжност: Генерал-лейтенант, заместник-командващ на Южния военен окръг

Пол: мъжки

Рустам Мурадов e генерал-лейтенант и заместник командващ на Южния военен окръг, участващ във военни действия срещу Украйна.

Отскоро Украйна става основна цел на Южния военен окръг. Поради тази причина беше сформирана новата 8-а армия, а присъствието на военния окръг на територията на незаконно анексирания Кримски полуостров беше разширено. От средата на октомври 2021 г. руските военни сили започнаха да увеличават безпрецедентно руското военно присъствие по или в близост до границата с Украйна и в рамките на окупирания Кримски регион на Украйна. Във връзка с това много наблюдатели и създатели на политики изразиха опасения по отношение на евентуално ново руско нашествие в Украйна или други агресивни действия. Войски от Южния военен окръг проведоха военни учения в зони около Украйна и придвижиха артилерийски и батальонни тактически групи към Кримския полуостров. Южният военен окръг контролираше и военните учения на въоръжените сили на сепаратистките „републики“. След решението на Владимир Путин да признае т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“ войници на Южния военен окръг навлязоха на територията на тези две самопровъзгласили се републики. На 24 февруари 2022 г. Русия започна пълномащабно военно нашествие срещу Украйна.

28.2.2022 г.

 

 

 

Следователно Рустам МУРАДОВ е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

 

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Дата на раждане: 16.5.1969 г.

Място на раждане: с. Троитская, Кърмски район, Страна Краснодар, СССР

Длъжност: Генерал-лейтенант, командващ 8-та гвардейска общовойскова армия на Южния военен окръг

Пол: мъжки

Андрей Сычевой e генерал-лейтенант и командващ 8-ата гвардейска общовойскова армия на Южния военен окръг, участващ във военни действия срещу Украйна.

Отскоро Украйна става основна цел на Южния военен окръг. Поради тази причина беше сформирана новата 8-а армия, а присъствието на военния окръг на територията на незаконно анексирания Кримски полуостров беше разширено. От средата на октомври 2021 г. руските военни сили започнаха да увеличават безпрецедентно руското военно присъствие по или в близост до границата с Украйна и в рамките на окупирания Кримски регион на Украйна. Във връзка с това много наблюдатели и създатели на политики изразиха опасения по отношение на евентуално ново руско нашествие в Украйна или други агресивни действия. Войски от Южния военен окръг проведоха военни учения в зони около Украйна и придвижиха артилерийски и батальонни тактически групи към Кримския полуостров. Южният военен окръг контролираше и военните учения на въоръжените сили на сепаратистките „републики“. След решението на Владимир Путин да признае т.нар. „Донецка народна република“ и „Луганска народна република“ войници на Южния военен окръг навлязоха на територията на тези две самопровъзгласили се републики. На 24 февруари 2022 г. Русия започна пълномащабно военно нашествие срещу Украйна.

28.2.2022 г.

 

 

 

Следователно Андрей Сычевой е отговорен за активната подкрепа или осъществяването на действия или политики, които подкопават или заплашват териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и стабилността и сигурността в Украйна.

 

694.

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

(Геннадий Николаевич ТИМЧЕНКО)

Длъжност: Собственик на частната инвестиционна група Volga Group

Дата на раждане: 9.11.1952 г.

Място на раждане: Ленинакан, Съветски съюз (понастоящем: Гюмри, Армения)

Гражданство: арменско, руско, финландско

Пол: мъжки

Геннадий Тимченко се познава от дълго време с президента на руската федерация Владимир Путин и най-общо е описван като едно от доверените му лица.

Облагодетелства се от връзките си с вземащите решения лица в Русия. Той е основател и акционер на Volga Group, инвестиционна група с инвестиционен портфейл в ключови сектори на руската икономика. Volga Group допринася съществено за руската икономика и нейното развитие.

Той е и акционер на Bank Rossiya, която се счита за личната банка на висши длъжностни лица в Руската федерация. След незаконното анексиране на Крим Bank Rossiya открива клонове в Крим и Севастопол, като по този начин затвърждава интегрирането им в Руската федерация.

Освен това Bank Rossiya има сериозно участие в National Media Group, което на свой ред контролира телевизии, които активно подкрепят политиките на руското правителство за дестабилизиране на Украйна.

28.2.2022 г.

 

 

 

Поради това е отговорен за подкрепата за действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Той е отговорен и за предоставянето на финансова и материална подкрепа и извлича облаги от вземащите решения лица в Русия, отговорни за присъединяването на Крим и за дестабилизирането на Източна Украйна.

 

695.

Alexey Alexandrovits MORDASCHOV

(Алексей Александрович МОРДАШОВ)

Длъжност: Председател на Severstal и Severgroup

Дата на раждане: 26.9.1965 г.

Място на раждане: Черопевец, Русия

Гражданство: руско

Пол: мъжки

Съдружници: Yuriy KOVALCHUK; Nikolay SHAMALOV

Алексей Мордашов се облагодетелства от връзките си с вземащите решения лица в Русия. Той е председател на дружеството Severgroup. Това дружество е акционер на Bank Rossiya, от която през 2017 г. е притежавал около 5,4 % и която се счита за личната банка на висши длъжностни лица в Руската федерация. След незаконното анексиране на Крим Bank Rossiya открива клонове в Крим и Севастопол, като по този начин затвърждава интегрирането им в Руската федерация.

Освен това Severgroup има значително участие в National Media Group, което на свой ред контролира телевизии, които активно подкрепят политиките на руското правителство за дестабилизиране на Украйна.

Допълнително Severgroup е собственик на дружеството JSC Power machines, което е отговорно за продажбата на четири ветрогенератора на окупирания Кримски полуостров.

28.2.2022 г.

 

 

 

Поради това е отговорен за подкрепата за действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Той е отговорен и за предоставянето на финансова и материална подкрепа и извлича облаги от вземащите решения лица в Русия, отговорни за присъединяването на Крим и за дестабилизирането на Източна Украйна.

 

696.

Peter Mikhaylovich FRADKOV

(Петр Михайлович ФРАДКОВ)

Длъжност: Председател на PJSC Promsvyazbank

Дата на раждане: 7.2.1978 г.

Място на раждане: Москва, Русия

Пол: мъжки

Петр Фрадков е председател на PJSC Promsvyazbank и едноличен изпълнителен орган на банката. Promsvyazbank е руска държавна банка, която предоставя финансова подкрепа на сектора на отбраната на Русия и на руските военни сили, и която е отговорна за масовото развръщане на руски войски по границата с Украйна и за присъствието на руски войски на Кримския полуостров.

Promsvyazbank получава преки указания от президента на руската федерация Владимир Путин и следователно предоставя финансова и материална подкрепа на вземащите решения лица в Русия, отговорни за дестабилизирането на Украйна и незаконното анексиране на Крим.

Promsvyazbank извършва дейност на Кримския полуостров.

Поради това, в качеството му на председател на Promsvyazbank, е отговорен за и подкрепя действия и политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

28.2.2022 г.

2.

Образувания

 

Име

Идентифицираща информация

Изложение на основанията

Дата на вписване

56.

Gas Industry Insurance Company SOGAZ

(Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности“ АО «СОГАЗ»)

Адрес: Sakharov boulevard 10, Moscow, 107078, Russian Federation

Телефон:

+7 8(495) 234-44-24

+7 8 800 333 0 888

Уебсайт: https://sogaz.ru

Email: sogaz@sogaz.ru ; cf@sogaz.ru

Акционерното дружество „Gas Industry Insurance Company SOGAZ“ застрахова изграждането на железопътната инфраструктура, свързваща моста над Керченския проток и пристанище Таман, и презастрахова изграждането на моста над Керченския проток. Следователно то е подкрепяло утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което на свой ред е подкопало допълнително териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

28.2.2022 г.“


Top