EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0227

Решение (ОВППС) 2022/227 на Съвета от 17 февруари 2022 година за изменение на Решение 2011/101/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Зимбабве

ST/5640/2022/INIT

OJ L 38, 18.2.2022, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/227/oj

18.2.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 38/5


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2022/227 НА СЪВЕТА

от 17 февруари 2022 година

за изменение на Решение 2011/101/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Зимбабве

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 15 февруари 2011 г. Съветът прие Решение 2011/101/ОВППС (1) относно ограничителни мерки с оглед на положението в Зимбабве.

(2)

Въз основа на преглед на Решение 2011/101/ОВППС срокът на действие на ограничителните мерки следва да бъде удължен до 20 февруари 2023 г. Съветът следва редовно да ги преразглежда с оглед на развитието на политическата ситуация и ситуацията по отношение на сигурността в Зимбабве.

(3)

Три лица следва да бъдат заличени от списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица и образувания, който се съдържа в приложение I към Решение 2011/101/ОВППС, а приложение II към Решение 2011/101/ОВППС следва да бъде заличено.

(4)

Поради това Решение 2011/101/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2011/101/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

1.   Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

2.   Настоящото решение се прилага до 20 февруари 2023 г.

3.   Настоящото решение подлежи на постоянен преглед и се подновява или изменя, в зависимост от случая, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.“;

2)

Приложение I се изменя съгласно приложението към настоящото решение;

3)

Приложение II се заличава.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 2022 година.

За Съвета

Председател

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Решение 2011/101/ОВППС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Зимбабве (ОВ L 42, 16.2.2011 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Решение 2011/101/ОВППС, в частта „I. Лица“ се заличават вписванията за следните лица:

„2.

MUGABE, Grace

Родена на 23.7.1965 г.

Паспорт AD001159

Лична карта 63-646650Q70

Бивш секретар на Лигата на жените на ZANU-PF (Национален африкански съюз на Зимбабве — Патриотичен фронт), участва в дейности, които сериозно накърняват демокрацията, зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава. През 2002 г. поема ръководството на Iron Mask Estate; твърди се, че незаконно извлича големи печалби от добива на диаманти.

5.

CHIWENGA, Constantine

Вицепрезидент

Бивш командващ силите за отбрана на Зимбабве, пенсиониран генерал, роден на 25.8.1956 г.

Паспорт AD000263

Лична карта 63-327568M80

Вицепрезидент и бивш командващ силите за отбрана на Зимбабве. Член на съвместното оперативно командване и съучастник във формирането или ръководенето на държавната политика на репресии. Използвал е въоръжените сили за превземането на ферми. По време на изборите от 2008 г. е измежду главните инициатори на насилието, свързано с провеждането на решаващия тур на президентските избори.

7.

SIBANDA, Phillip Valerio (известен също като Valentine)

Командващ силите за отбрана на Зимбабве

Бивш командващ Националната армия на Зимбабве, генерал, роден на 25.8.1956 г. или 24.12.1954 г.

Лична карта 63-357671H26

Командващ силите за отбрана на Зимбабве и бивш командващ Националната армия на Зимбабве. Висша фигура във въоръжените сили, свързан с правителството и съучастник във формирането или ръководенето на държавната политика на репресии.“


Top