EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022B0930(01)

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет № 1 2022/C 377/01

OJ C 377, 30.9.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 377/1


Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет № 1

(2022/C 377/01)

ПРИХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

23 633 000

15 000 000

38 633 000

 

Дял 1 — Общо

23 633 000

15 000 000

38 633 000

2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

574 625

 

574 625

 

Дял 2 — Общо

574 625

 

574 625

3

ДРУГИ ВНОСКИ

3 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 3 — Общо

p.m.

 

p.m.

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

 

p.m.

 

Дял 4 — Общо

p.m.

 

p.m.

 

ВСИЧКО ОБЩО

24 207 625

15 000 000

39 207 625

РАЗХОДИ

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет № 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

10 837 880

– 546 657

10 291 223

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

412 000

 

412 000

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

853 000

79 000

932 000

1 4

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

391 455

501 657

893 112

 

Дял 1 — Общо

12 494 335

34 000

12 528 335

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

914 550

160 165

1 074 715

2 1

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

160 000

–85 165

74 835

2 2

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

320 000

775 000

1 095 000

2 3

ИКТ

1 429 750

25 000

1 454 750

 

Дял 2 — Общо

2 824 300

875 000

3 699 300

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ

387 000

141 000

528 000

3 2

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

0 ,—

 

0 ,—

3 7

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

8 501 990

 

8 501 990

3 8

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ — ФОНДОВЕ ЗА ПОМОЩ

 

13 950 000

13 950 000

 

Дял 3 — Общо

8 888 990 ,—

14 091 000

22 979 990 ,—

 

ВСИЧКО ОБЩО

24 207 625 ,—

15 000 000

39 207 625 ,—

Щатно разписание

Категория и степен

 

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

2

1

AD 12

4

5

AD 11

2

2

AD 10

4

3

AD 9

11

12

AD 8

22

21

AD 7

8

8

AD 6

9

4

AD 5

Междинен сбор AD

63

57

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

3

4

AST 6

8

8

AST 5

5

5

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Междинен сбор AST

19

19

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Междинен сбор AST/SC

Общо

82

76

Всичко Общо

82

76


Top