EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0662

Регламент (ЕС) 2021/662 на Комисията от 22 април 2021 година за изменение на Регламент (ЕО) № 748/2009 относно списъка на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка от приложение I към Директива 2003/87/ЕО, към 1 януари 2006 г. или след това, като за всеки оператор на въздухоплавателни средства се посочва администриращата държава членка (текст от значение за ЕИП)

C/2021/2636

OJ L 139, 23.4.2021, p. 1–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/662/oj

23.4.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 139/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/662 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2021 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 748/2009 относно списъка на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка от приложение I към Директива 2003/87/ЕО, към 1 януари 2006 г. или след това, като за всеки оператор на въздухоплавателни средства се посочва администриращата държава членка

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на система за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 18а, параграф 3, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Авиационните дейности са включени в системата за търговия с емисии на парникови газове в рамките на Съюза (СТЕ на ЕС).

(2)

С Регламент (ЕО) № 748/2009 на Комисията (2) беше установен списък на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка от приложение I към Директива 2003/87/ЕО, към 1 януари 2006 г. или след това.

(3)

Целта е с този списък да се намали административната тежест върху операторите на въздухоплавателни средства, като се предостави информация коя държава членка ще регулира даден оператор на въздухоплавателни средства.

(4)

Включването на даден оператор на въздухоплавателни средства в СТЕ на ЕС зависи от извършването на авиационна дейност, посочена в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, но не и от включването в списъка на оператори на въздухоплавателни средства, установен от Комисията въз основа на член 18а, параграф 3 от същата директива.

(5)

След изтичането на преходния период, определен в Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, Обединеното кралство престана да действа като администрираща държава членка по отношение на операторите на въздухоплавателни средства в обхвата на СТЕ на ЕС.

(6)

Промените в списъка на операторите на въздухоплавателни средства се основават на най-новите данни, предоставени от Евроконтрол.

(7)

Поради това Регламент (ЕО) № 748/2009 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 748/2009 се заменя с текста, съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  Регламент (ЕО) № 748/2009 на Комисията от 5 август 2009 г. относно списъка на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка от приложение I към Директива 2003/87/ЕО, към 1 януари 2006 г. или след това, като за всеки оператор на въздухоплавателни средства се посочва администриращата държава членка (ОВ L 219, 22.8.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

БЕЛГИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

1905

3M COMPANY

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38484

AEROTRANSCARGO

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

41049

AHS AIR INT

ПАКИСТАН

7649

AIRBORNE EXPRESS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35078

AIRLIFT INTL (GHANA)

ГАНА

33612

ALLIED AIR LIMITED

НИГЕРИЯ

27011

ASL AIRLINES BELGIUM

БЕЛГИЯ

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

ТАДЖИКИСТАН

30020

AVIASTAR-TU CO.

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

123

Abelag Aviation NV

БЕЛГИЯ

38941

BMI REGIONAL LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

908

BRUSSELS AIRLINES

БЕЛГИЯ

f200001

British Midland Regional Limited

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

25996

CAIRO AVIATION

ЕГИПЕТ

4369

CAL CARGO AIRLINES

ИЗРАЕЛ

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

НИДЕРЛАНДИЯ

46463

CHALLENGE AIRLINES (BE) S.A.

БЕЛГИЯ

7526

CIGNA Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11336

CORPORATE WINGS LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32909

CRESAIR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32432

EGYPTAIR CARGO

ЕГИПЕТ

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32486

FAYARD ENTERPRISES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

13457

Flying Partners CVBA

БЕЛГИЯ

29427

Flying Service N.V.

БЕЛГИЯ

24578

GAFI GENERAL AVIAT

МАВРИЦИЙ

34865

GARUDA AVIATION

АВСТРАЛИЯ

f12983

GREEN DIESEL LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29980

HAINAN AIRLINES (2)

КИТАЙ

23700

HEWA BORA AIRWAYS

КОНГО

28582

INTER WETAIL AG

ШВЕЙЦАРИЯ

9542

INTL PAPER CY

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24997

JET AIRWAYS INDIA

ИНДИЯ

27709

KALITTA AIR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28087

LAS VEGAS CHARTER

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32303

MASTER TOP LINHAS

БРАЗИЛИЯ

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

БЕЛГИЯ

35776

MERIDIAN (GHANA)

ГАНА

1084

MIL BELGIUM

БЕЛГИЯ

31207

N604FJ LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11462

N907WS AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

20472

NCC SERVICES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26688

NEWELL RUBBERMAID

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10341

OfficeMax Inc

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31660

RIPPLEWOOD AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

2344

SAUDIA

САУДИТСКА АРАБИЯ

29222

SILVERBACK CARGO

РУАНДА

30241

SKYBLUE AVIATION

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

39079

SOLARIUS AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35334

SONOCO PRODUCTS CO

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26784

SOUTHERN AIR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38995

STANLEY BLACK&DECKER

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27769

Sea Air

БЕЛГИЯ

f10971

THOMAS William H.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36184

TNT EXPRESS (UK)

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

34920

TRIDENT AVIATION SVC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30011

TUI AIRLINES - JAF

БЕЛГИЯ

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

8962

VALERO SERVICES, INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

13603

VF CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36269

VF INTERNATIONAL

ШВЕЙЦАРИЯ

37064

VIPER CLASSICS LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

40760

WESTERN GLOBAL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

25432

Wal-Mart Stores

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

37549

YILTAS GROUP

ТУРЦИЯ

БЪЛГАРИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

33329

AERO POWER LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

27698

AEROVISTA

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

26520

AIR LIBYA 2

ЛИБИЯ

39180

ALK JSC

БЪЛГАРИЯ

36020

ARARAT INTERNATIONAL

АРМЕНИЯ

34563

ASIA AIRWAYS

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

24508

BALTIC AIRLINES UU

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

28445

BH AIR

БЪЛГАРИЯ

43451

BUL AIR LTD.

БЪЛГАРИЯ

29056

BULGARIA AIR

БЪЛГАРИЯ

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

БЪЛГАРИЯ

25981

CARGO AIR LTD.

БЪЛГАРИЯ

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

КАЗАХСТАН

36884

FLY ADJARA

ГРУЗИЯ

44279

FLY2SKY OOD

БЪЛГАРИЯ

36995

GR AVIA S.A.

ГВИНЕЯ

46749

HOLIDAY EUROPE OOD

БЪЛГАРИЯ

25134

INTERNAL MINISTRY UU

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

ИРАН, ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА

31721

JORDAN INT AIR CARGO

ЙОРДАНИЯ

28246

KOKSHETAU AIRLINE

КАЗАХСТАН

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31019

KREMENCHUK FLIGHT

УКРАЙНА

38939

KRUNK AVIATION 2

УКРАЙНА

1703

LEARJET

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38109

LUFTHANSA TECH SOFIA

БЪЛГАРИЯ

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

35530

PAMIR AIRWAYS

АФГАНИСТАН

30622

PMT AIR

КАМБОДЖА

37661

RGB ENTERPRISES LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

УКРАЙНА

1830

SENEGALAIR

СЕНЕГАЛ

32347

TABAN AIR

ИРАН, ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

ТАНЗАНИЯ, ОБЕДИНЕНА РЕПУБЛИКА

37793

UKRSPECEXPORT

УКРАЙНА

37987

YAK AIR

ГРУЗИЯ

35082

ZAGROS AIRLINES

ИРАН, ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА

ЧЕХИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

30560

ABS JETS INC.

ЧЕХИЯ

7824

ACL SLOVACKY

ЧЕХИЯ

35387

ACS SA

ИСПАНИЯ

f11874

AEG Air A.V.V.

НИДЕРЛАНДИЯ

16895

AERO VODOCHODY

ЧЕХИЯ

f11813

AERSALE INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29735

AIR ARABIA

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

38060

AIR NAVIGATION LK

ЧЕХИЯ

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ЧЕХИЯ

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31433

ALANDIA AIR AB

ФИНЛАНДИЯ

30203

ATMA AIRLINES

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

34057

AVTN SPECIALTIES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35333

AXIS AVIATION GROUP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34052

BDK AIR LIMITED

КАНАДА

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ЧЕХИЯ

34430

CAIMITO ENTERP. Дългосрочен дълг

КИПЪР

859

CZECH AIRLINES

ЧЕХИЯ

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

ЧЕХИЯ

33327

EARTH ONE LIMITED

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f10182

Executive Flight Services, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35214

FLYDUBAI

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

24116

GALLAGHER ENTERPRISE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36242

GEORGIAN INTERNATION

ГРУЗИЯ

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

ЛИБИЯ

36746

HOLIDAY CZECH

ЧЕХИЯ

35825

HYUNDAI MOTOR CO

КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА

32231

ILIN AIRCOMPANY

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

30145

INCLEDON ENTERPRISES

КИПЪР

27908

JOB AIR SRO

ЧЕХИЯ

39009

JUMP TANDEM

ЧЕХИЯ

30825

LETS FLY SRO

ЧЕХИЯ

38713

LITTLE AVIATION LTD

АВСТРАЛИЯ

24616

LR AIRLINES

ЧЕХИЯ

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

3597

MIL CZECH REPUBLIC

ЧЕХИЯ

30743

NORSE AIR CHARTER

ЮЖНА АФРИКА

29976

NOVA CHEMICALS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35361

OKAY HOLDING AS

ЧЕХИЯ

24121

PETROPAVLOVSK AIR

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

44173

PLORISTA LIMITED

КИПЪР

f13500

Prime Aviation

СИНГАПУР

36763

RETENTURA LTD.

КИПЪР

2276

ROCKWELL AUTOMATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10379

Red.Com

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10894

SCB Falcon, LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32812

SKY DIVING FOR FUN

СЛОВАКИЯ

27292

SKY GEORGIA

ГРУЗИЯ

31351

SKY KG AIRLINES

ТАДЖИКИСТАН

32157

SKYDIVE LK

ЧЕХИЯ

24903

SMARTWINGS A.S.

ЧЕХИЯ

37554

SOVEREIGN EXPRESS

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

13702

STEVENS EXPRESS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f13143

Timber LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

25890

UKRAINIAN PILOT

УКРАЙНА

32721

VIDEOTAPE CENTER

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38948

VIETJET AIR

ВИЕТНАМ

39695

YANAIR

УКРАЙНА

ДАНИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

35753

A/S MAERSK AVIATION

ДАНИЯ

33185

AIR ALPHA A/C SALES

ДАНИЯ

3456

AIR ALSIE

ДАНИЯ

22466

AIR GREENLAND

ДАНИЯ

37856

AIR PANAMA

ПАНАМА

34774

ALIGAP A/S

ДАНИЯ

142

ATLANTIC AIRWAYS

ДАНИЯ

36122

AVIATION HOLDINGS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

39508

BGR I/S

ДАНИЯ

36842

BRASILIA JET CENTER

БРАЗИЛИЯ

18736

BRUEL, N

ДАНИЯ

32921

CANYON GATE FLT SVCS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

ФРАНЦИЯ

4018

Campbell Sales Company

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34630

DIRECT AVIATION MNGT

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

ДАНИЯ

366

Danish Air Transport A/S

ДАНИЯ

f10500

Duchossois Industries, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

25431

ELMAGAL AVIATION

СУДАН

26272

EXECUJET EUROPE A/S

ДАНИЯ

35478

FIRST GREENWICH

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f10218

GCTPA, LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

ДАНИЯ

37052

GENCHART B.V.

НИДЕРЛАНДИЯ

32364

GLOBAL TRANSERVICE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32595

GRAAKJAER A/S

ДАНИЯ

46487

GREAT DANE AIRLINES

ДАНИЯ

38120

HUNNU AIR

МОНГОЛИЯ

36297

JET FLEET INTL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

47549

JETTIME A/S

ДАНИЯ

34892

JJO Invest ApS

ДАНИЯ

33518

KIRKBI INVEST

ДАНИЯ

31243

KIRKBI TRADING

ДАНИЯ

f11022

LAKE CAPITAL LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34672

LAO CAPRICORN AIR

ЛАОСКА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА

1090

MIL DENMARK

ДАНИЯ

38155

MOENS, G

НИДЕРЛАНДИЯ

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

9914

NILAN A/S

ДАНИЯ

12230

Nordic Aviation Capital A/S

ДАНИЯ

34830

OLGA LEASING LTD

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

f14391

Oaktree Capital Management

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33803

PARTNERSELSKABET

ДАНИЯ

23090

PHARMA NORD

ДАНИЯ

33115

POTASH CORP ( 2 )

КАНАДА

35196

PRIMERA AIR SCAND

ДАНИЯ

29123

RHEINLAND AIR SERV.

ГЕРМАНИЯ

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

РУМЪНИЯ

9918

STAR AIR

ДАНИЯ

36191

SUN WAY GEORGIA

ГРУЗИЯ

4357

SUN-AIR of Scandinavia

ДАНИЯ

46967

SUNCLASS AIRLINES

ДАНИЯ

31527

SYMPHONY MILLENIUM

СИНГАПУР

38112

VINCENT AVIATION LTD

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

32655

VIP PARTNERFLY

ДАНИЯ

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

ДАНИЯ

ГЕРМАНИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

31485

328 SUPPORT SERVICES

ГЕРМАНИЯ

26507

AAA AVIATION & AIRCR

ГЕРМАНИЯ

34963

ACG AIR CARGO

ГЕРМАНИЯ

17942

ACH HAMBURG

ГЕРМАНИЯ

24933

ADVANCE AIR LFG

ГЕРМАНИЯ

38865

AERO BEE AIRLINES

КАНАДА

150

AERODIENST

ГЕРМАНИЯ

32334

AEROFLOT CARGO

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

27739

AEROMEDICAL EVAC

САУДИТСКА АРАБИЯ

171

AEROWEST GMBH (HAN)

ГЕРМАНИЯ

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

ГЕРМАНИЯ

27692

AHSEL HAVA

ТУРЦИЯ

36719

AIR 1 AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

5764

AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG

ГЕРМАНИЯ

22484

AIR ALLIANCE GMBH

ГЕРМАНИЯ

36344

AIR ARABIA EGYPT

ЕГИПЕТ

29576

AIR ARMENIA

АРМЕНИЯ

201

AIR CANADA

КАНАДА

35195

AIR CHINA BUSINESS

КИТАЙ

36986

AIR FINKENWERDER

ГЕРМАНИЯ

36989

AIR FUHLSBUETTEL

ГЕРМАНИЯ

32268

AIR HAMBURG

ГЕРМАНИЯ

237

AIR INDIA

ИНДИЯ

22378

AIR KUBAN

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

5663

AIR NAMIBIA

НАМИБИЯ

29743

AIR NATIONAL CORP

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

17595

AIR SERVICE BERLIN

ГЕРМАНИЯ

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35215

AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO , KG

ГЕРМАНИЯ

17794

AIRBUS HELICOPTERS

ГЕРМАНИЯ

32484

AIRCASTLE ADVISOR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33754

AIRCRAFT AFRICA CO

ЮЖНА АФРИКА

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

ГЕРМАНИЯ

32868

AIRCRAFT GENERAL

ИТАЛИЯ

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

ШВЕЙЦАРИЯ

37424

AIRCRAFT PARTNER

ГЕРМАНИЯ

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

ЧЕХИЯ

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

ЛЮКСЕМБУРГ

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, РЕПУБЛИКА

33856

AIRMID AVTN SVCS LTD

ИНДИЯ

24283

AIRPHIL EXPRESS

ФИЛИПИНИ

34629

AIRVIP LTD.

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

33836

AJWA AVIATION

САУДИТСКА АРАБИЯ

30361

AL HOKAIR

ШВЕЙЦАРИЯ

36165

AL SAHAB LIMITED

БАХРЕЙН

5165

ALPLA AIR CHARTER

АВСТРИЯ

38135

ALSCO

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

ИРЛАНДИЯ

32684

AMJET AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

4944

ANHEUSER BUSCH

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

25743

ANSCHUTZ

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31290

AOP AIR OPERATING

ШВЕЙЦАРИЯ

34337

API HOLDING

ГЕРМАНИЯ

33706

ARCAS AVIATION GMBH

ГЕРМАНИЯ

38283

ARIRANG IOM AVIATION

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

27073

ARTOC Group for Investment and Development

ЕГИПЕТ

38398

ASG AVIATION

ГЕРМАНИЯ

35310

ASIA CONTINENT AVIA

КАЗАХСТАН

25551

ASIA CONTINENTAL

КАЗАХСТАН

24940

ASIA TODAY LTD

КИТАЙ

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

ГЕРМАНИЯ

40316

ATA CONCEPT GMBH

ШВЕЙЦАРИЯ

30698

ATG SWISS FIRST

ШВЕЙЦАРИЯ

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

ГЕРМАНИЯ

29122

AURON LTD

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

31787

AV8JET

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

38338

AVANTHA HOLDING LTD

ИНДИЯ

38352

AVAZ D.O.O.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

37650

AVIANDO SERVICES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31551

AVIATION CAP GRP

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35968

AVIATION INVESTMENT

ГЕРМАНИЯ

35708

AVIATION JOLINA SEC

КАНАДА

33093

AVIATION PARTNERS S

ХОНДУРАС

38617

AZT LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

44626

AZURAIR GMBH

ГЕРМАНИЯ

f10001

Academy of Art University

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

ГЕРМАНИЯ

6802

Aero Personal s.a de c.v.

МЕКСИКО

156

Aeroflot - Russian Airlines

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

35126

Aerologic GmbH

ГЕРМАНИЯ

35389

Agiles Aviation GmbH & Co.KG

ГЕРМАНИЯ

28844

Air Astana JSC

КАЗАХСТАН

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

ГЕРМАНИЯ

33133

Air China Cargo Co., Ltd

КИТАЙ

786

Air China Limited

КИТАЙ

1562

Air Serbia

СЪРБИЯ

22317

Air-Service GmbH

ГЕРМАНИЯ

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

ГЕРМАНИЯ

8901

Archer Daniels Midland Company

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

19480

Asiana Airlines

КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА

20979

Atlas Air, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27868

Atlasjet Airlines

ТУРЦИЯ

31878

B&D AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30586

BALL CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

46216

BAMBOO AIRWAYS

ВИЕТНАМ

32840

BARBEDOS GROUP LTD

НИГЕРИЯ

37657

BARBICAN HOLDINGS

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

509

BASF SE

ГЕРМАНИЯ

29137

BATAVIA AIR

ИНДОНЕЗИЯ

35233

BAVARIA INTERNATION

ГЕРМАНИЯ

30306

BEDO BETEILIGUNGS

ГЕРМАНИЯ

17395

BEECHCRAFT BERLIN

ГЕРМАНИЯ

38554

BERATEX GROUP LTD

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32764

BHARAT FORGE

ИНДИЯ

11312

BIZAIR FLUG GMBH

ГЕРМАНИЯ

3166

BLACK & DECKER

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28042

BLUE SKY GROUP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

37860

BLUEJETS LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

14658

BMW AG

ГЕРМАНИЯ

38111

BOEKHOORN M&A

НИДЕРЛАНДИЯ

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36062

BORAJET HAVACILIK

ТУРЦИЯ

37261

BOSTON POST LEASING

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

ШВЕЙЦАРИЯ

680

BURDA REISEFLUG

ГЕРМАНИЯ

29107

BZL Bermuda Limited

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

ГЕРМАНИЯ

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

ГЕРМАНИЯ

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f13674

Blackhorse, LLC.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

23956

Blue Sky Airservice GmbH

ГЕРМАНИЯ

29389

Bombardier PreOwned

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31614

Bombardier Transportation GmbH

ГЕРМАНИЯ

37196

Bournemouth Handling Ltd

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

34852

BremenFly

ГЕРМАНИЯ

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

ГЕРМАНИЯ

32874

Business Jet Ltd

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

19823

CA "Air Moldova" IS

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

33282

CANJET AIRLINES

КАНАДА

34985

CAPE CHAMONIX WINE

ЮЖНА АФРИКА

43435

CARGO AIRCRAFT MGT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

46300

CARGOLOGIC GERMANY

ГЕРМАНИЯ

43019

CARGOLOGICAIR LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

32482

CARSON AIR LTD

КАНАДА

5800

CATHAY PACIFIC

КИТАЙ

26021

CEBU PACIFIC AIR

ФИЛИПИНИ

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

КАНАДА

28482

CFFI VENTURES INC

КАНАДА

35194

CHONGQING AIRLINES

КИТАЙ

28178

CIRRUS AVIATION

ГЕРМАНИЯ

36157

CLUB SAAB 340

ШВЕЙЦАРИЯ

4782

COMFORT AIR

ГЕРМАНИЯ

23741

COMMANDER MEXICANA

МЕКСИКО

46951

CONDOR FLUGDIENST GMBH

ГЕРМАНИЯ

33189

CONTINENT AIRLINE UU

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31333

CORP JET SVCS

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

34548

CORPORATE JET REALI.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

39156

CSM MINING SUPPLIES

ЮЖНА АФРИКА

24481

CTL LOGISTICS S.A.

ПОЛША

39700

CVS/Caremark Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10103

Canadian Utilities Limited

КАНАДА

35021

Chai Ltd.

ШВЕЙЦАРИЯ

35418

Challenge Aero AG

УКРАЙНА

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

ГЕРМАНИЯ

f10709

Colgan Air Services

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38182

Community Enterprises, LLC d/b/a 4274 Aviation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10778

Computer Sciences Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

824

Condor Flugdienst GmbH

ГЕРМАНИЯ

43597

D-CEMS FLUG GMBH

ГЕРМАНИЯ

30922

DAIDALOS AVIATION

УКРАЙНА

34179

DAO AVIATION

ДАНИЯ

967

DAS DIRECT AIR

ГЕРМАНИЯ

28800

DATELINE OVERSEAS

КИПЪР

30651

DAUAIR

ГЕРМАНИЯ

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

ГЕРМАНИЯ

26466

DC Aviation GmbH

ГЕРМАНИЯ

f10558

DCS Management Services

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30996

DEERE & COMPANY

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38547

DEKALB FARMERS MARK.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

37580

DERMAPHARM

ГЕРМАНИЯ

f10774

DFZ, LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10589

DH Flugcharter GmbH

ГЕРМАНИЯ

35715

DHL Air Ltd.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

25139

DIETZ AG

ГЕРМАНИЯ

37808

DIETZ AVIATION GMBH

ГЕРМАНИЯ

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

ГЕРМАНИЯ

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

ГЕРМАНИЯ

37798

DO-TEC GMBH

ГЕРМАНИЯ

27181

DONAVIA JSC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

35451

DORNIER NO LIMITS

ГЕРМАНИЯ

28795

DULCO HANDEL GMBH

ГЕРМАНИЯ

968

DUSSMANN P

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

НИДЕРЛАНДИЯ

4484

Delta Air Lines, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

8980

Delta Technical Services Ltd

ГЕРМАНИЯ

1776

Deutsche Lufthansa AG

ГЕРМАНИЯ

2044

Dr. August Oetker KG

ГЕРМАНИЯ

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34736

EAST UNION

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

36121

EAT LEIPZIG GMBH

ГЕРМАНИЯ

34657

EEA GMBH

ГЕРМАНИЯ

29883

EFB AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

996

EGYPTAIR

ЕГИПЕТ

31615

EICHSFELD AIR GMBH

ГЕРМАНИЯ

9807

EMIRATES INTL

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

35749

EON AVIATION

ИНДИЯ

31041

EPC HOLDINGS 644

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36507

ERSTE ASSET INVEST.

ГЕРМАНИЯ

19629

ESCHMANN H D

ГЕРМАНИЯ

29929

ETIHAD AIRWAYS

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

34011

EURO AIR CHARTER

ГЕРМАНИЯ

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

ГЕРМАНИЯ

2034

EUROWINGS GMBH

ГЕРМАНИЯ

3639

EVERGREEN AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32264

EXECUJET ASIA

СИНГАПУР

36357

EXECUJET AVIATION

ЮЖНА АФРИКА

39161

EXECUTIVE JET SERV.

КОНГО

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

12213

Emil Capital Partners, LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10180

Epps Air Service, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

22523

FAA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

4783

FAI RENT-A-JET GMBH

ГЕРМАНИЯ

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

ФРАНЦИЯ

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

ГЕРМАНИЯ

33077

FAS GMBH

ГЕРМАНИЯ

12811

FEGOTILA LTD

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

35937

FINKCAS

ГЕРМАНИЯ

27700

FIRST DATA CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

МАЛАЙЗИЯ

22238

FLIGHT CALIBRATION

ГЕРМАНИЯ

6705

FLM AVIATION

ГЕРМАНИЯ

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

ГЕРМАНИЯ

42260

FLYEGYPT

ЕГИПЕТ

38804

FLYING TECHNOLOGY

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

26843

FMG-FLUGSCHULE

ГЕРМАНИЯ

11369

FORD EUROPE LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

1595

FRENZEL G

ГЕРМАНИЯ

4232

FRONTIER AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38973

FUENFTE XR-GMBH

ГЕРМАНИЯ

14557

Firma Steiner-Film

ГЕРМАНИЯ

f10193

Five Star Aviation, LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36945

Flights Holdings Limited

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

ГЕРМАНИЯ

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

ГЕРМАНИЯ

25111

G-92 KFT

УНГАРИЯ

33827

GABINETTE (ANG)

АНГОЛА

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

ГЕРМАНИЯ

33821

GE CAPITAL B.V.

НИДЕРЛАНДИЯ

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

ШВЕЙЦАРИЯ

25027

GEKO TRADE

ГЕРМАНИЯ

3349

GENERAL MOTORS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

ГЕРМАНИЯ

39230

GEORGE TOLOFARI

НИГЕРИЯ

31914

GERMAN SKY AIRLINES

ГЕРМАНИЯ

38591

GERMANIA EXPRESS

ГЕРМАНИЯ

35803

GHASSAN AHMED AL

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

34848

GLOBAL A/C CONSULT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

38372

GLOBO AVIACAO

БРАЗИЛИЯ

23743

GOMEL AIRLINES

БЕЛАРУС

22366

GOVERNMENT CROATIA

ХЪРВАТИЯ

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, РЕПУБЛИКА

38832

GREENWAY JETS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

2395

GROB AIRCRAFT AG

ГЕРМАНИЯ

32172

GULF JET

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

ГЕРМАНИЯ

28944

Germanwings GmbH

ГЕРМАНИЯ

34841

Gibbs International, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38737

Green Bay Packaging Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

315

Gruss & Company

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10984

Guitar Center, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

37030

HAMBURG AIRWAYS

ГЕРМАНИЯ

26105

HANSGROHE SE

ГЕРМАНИЯ

32580

HASLBERGER FINANZ.

ГЕРМАНИЯ

33302

HAVERFORD SUISSE

ШВЕЙЦАРИЯ

38607

HAWKER BEECHCRAFT 2

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31519

HAWKER HUNTER AVTN

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

25435

HBK HOLDING COMPANY

УЗБЕКИСТАН И ВАТИКАНА

35307

HELIJET CHARTER

ГЕРМАНИЯ

31103

HOMAC AVIATION AG

ЛЮКСЕМБУРГ

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

ГЕРМАНИЯ

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

ТУРЦИЯ

28618

Haworth Transport

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32953

HeidelbergCement AG

ГЕРМАНИЯ

f11187

Herc Management Services LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

ГЕРМАНИЯ

f10240

Hess Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11457

ICA GLOBAL SERVICES LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35785

IFM Traviation GmbH

ГЕРМАНИЯ

39551

IKAR LLC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

25785

ILYUSHIN AVIATION

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

37757

INFINUM ALTIDO INC., LTD

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

1528

IRANAIR

ИРАН, ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

ИРАК

37529

ISE INFORMATION SYS.

ГЕРМАНИЯ

27301

IVANHOE AVIATION 2

СИНГАПУР

24664

Intermap Technologies

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35760

JEJU AIR

КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА

39559

JESWALT INTL

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

11307

JET EXECUTIVE INT.

ГЕРМАНИЯ

27505

JET GROUP LTD

ИЗРАЕЛ

21727

JET LINK

ИЗРАЕЛ

2200

JETAIR FLUG GMBH

ГЕРМАНИЯ

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

ШВЕЙЦАРИЯ

3328

JETS EXECUTIVOS

МЕКСИКО

36889

JETSTAR PACIFIC

ВИЕТНАМ

32363

JLJ EQUIPMENT LEASIN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

21462

JOHNSON CONTROLS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36272

JORDAN INTNL

КИТАЙ

11646

JULIUS BERGER

НИГЕРИЯ

32107

JUNEYAO AIRLINES

КИТАЙ

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

ЧЕХИЯ

21723

Joint Stock Company Ural airlines

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

37720

K5-AVIATION GMBH

ГЕРМАНИЯ

1610

KARMANN GMBH

ГЕРМАНИЯ

31171

KAZAVIASPAS

КАЗАХСТАН

22239

KIEV AVIATION PLANT

УКРАЙНА

33034

KINGS AIRLINES (2)

НИГЕРИЯ

25050

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE DOO

СЪРБИЯ

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD

КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

33039

KUBASE AVIATION

ИНДИЯ

1673

KUWAIT AIRWAYS

КУВЕЙТ

23758

Kimberly-Clark Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

25800

Knauf Astra Ltd.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

32568

Kompass GmbH & Co. KG

ГЕРМАНИЯ

4335

Kraft Foods Global Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36476

LANARA LTD

КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН

44176

LANBOWAN LIMITED

ШВЕЙЦАРИЯ

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

ГЕРМАНИЯ

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

ГЕРМАНИЯ

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

ГЕРМАНИЯ

28576

LIBRA TRAVEL

ШВЕЙЦАРИЯ

42192

LIEBHERR AVIATION

ГЕРМАНИЯ

f12832

LINCARE LEASING LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32192

LONDON CORPORATE JET

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

1767

LTU LUFTTRANSPORT

ГЕРМАНИЯ

26498

LUFT AVTN CHARTER

АВСТРАЛИЯ

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

ГЕРМАНИЯ

45016

LYNXJET

ИЗРАЕЛ

f10298

Levi, Ray & Shoup, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

15456

Luftfahrt-Bundesamt

ГЕРМАНИЯ

3857

Lufthansa Cargo AG

ГЕРМАНИЯ

27838

Lufthansa Technik AG

ГЕРМАНИЯ

f13551

M-BJEP Ltd.

ОСТРОВ МАН

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

21072

MAHAN AIR

ИРАН, ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, РЕПУБЛИКА

12521

MARXER ANLAGEN

ГЕРМАНИЯ

36372

MAT AIRWAYS

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, РЕПУБЛИКА

38074

MENA AEROSPACE (OB)

БАХРЕЙН

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

ТУРЦИЯ

31538

MERLIN AVIATION

ШВЕЙЦАРИЯ

444

MHS Aviation GmbH

ГЕРМАНИЯ

9082

MIDWEST AVIATION NE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30093

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

37975

MILLENNIUM AVIATION

АВСТРИЯ

37426

MINERALOGY PTY LTD.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29242

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

ТАНЗАНИЯ, ОБЕДИНЕНА РЕПУБЛИКА

28438

MLW AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

ТУРЦИЯ

3057

MOELLERS MASCHINEN

ГЕРМАНИЯ

36267

MONACO SPORTS MNGMT

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

28473

MOONSTAR AVIATION

ТУРЦИЯ

31348

MORGAN STANLEY MGMT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27187

MW AVIATION GMBH

ГЕРМАНИЯ

31944

MYN AVIATION

САУДИТСКА АРАБИЯ

38209

MZ TRANSPORTATION

ГЕРМАНИЯ

f13119

Mariner Air LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38512

Microstrategy Services Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f13307

Miklos Services Corp.

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

24270

Montenegro Airlines

ЧЕРНА ГОРА

f10785

N16FX Trust

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12724

N250RG LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26118

NASA AMES CENTER

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33963

NATIONAL LEGACY

КУВЕЙТ

7853

NATURAL ENVIRONMENT

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

ГЕРМАНИЯ

38835

NEBULA III LTD UAE

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

ГЕРМАНИЯ

15551

NEW YORKER GROUP

ГЕРМАНИЯ

24661

NORTH AMERICAN JET

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29267

NOVELLUS SYSTEMS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31791

NOVESPACE

ФРАНЦИЯ

35125

Nasser Ltd.

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

f13922

Newlead Limited

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

12218

Nike, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

567

OBO JET-CHARTER GMBH

ГЕРМАНИЯ

33138

OCA INTERNATIONAL

ГЕРМАНИЯ

22820

OMAN AIR

ОМАН

22436

OMAN ROYAL FLIGHT

ОМАН

2061

OMNIPOL

ЧЕХИЯ

17692

ONUR AIR

ТУРЦИЯ

37597

OOO NP AGP MERIDIAN+

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

НИДЕРЛАНДИЯ

8236

OWENS CORNING CORPORATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

25059

Omni Air International

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

23244

Open Joint Stock Company „Rossiya Airlines“ JSC „Rossiya Airlines“

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

3343

P&P PROMOTION

ГЕРМАНИЯ

47427

PAD AVIATION SERVICE GMBH

ГЕРМАНИЯ

852

PARAGON RANCH

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36875

PATRONUS AVIATION

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

ШВЕЙЦАРИЯ

34044

PD AIR OPERATION LTD

ГЕРМАНИЯ

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

ТУРЦИЯ

22294

PENSKE JET, INC.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

19475

PETERS GMBH

ГЕРМАНИЯ

37609

PETROPAVLOVSK MC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

5225

PHOENIX AIR GMBH

ГЕРМАНИЯ

3085

PICTON II LTD

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

22309

POLET

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

30230

POLET ACFT MNGT

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

36251

POLLARD ACFT SALES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

37040

PREISS-DAIMLER

ГЕРМАНИЯ

34505

PRINCESS AVIATION

ЛИВАН

29307

PRIVATAIR GMBH

ГЕРМАНИЯ

34553

PRIVATE JET HOLD.

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

12196

PRIVATE WINGS

ГЕРМАНИЯ

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

ГЕРМАНИЯ

3751

PROCTER&GAMBLE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

ГЕРМАНИЯ

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

ПАКИСТАН

29731

Parc aviation

ИРЛАНДИЯ

775

Pentastar Aviation, LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

2196

QANTAS AIRWAYS

АВСТРАЛИЯ

21912

QATAR AIRWAYS

УЗБЕКИСТАН И ВАТИКАНА

39255

RA DR. JAN PLATHNER

ГЕРМАНИЯ

37057

RADIC AVIATION

САУДИТСКА АРАБИЯ

30124

RAE - REGIONAL AIR

ГЕРМАНИЯ

32083

RAY ENTERPRISES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30485

RC AVIATION LLP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

ГЕРМАНИЯ

33032

RELIANCE COMMERCIAL

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

30938

RIKSOS TURIZM LT

ТУРЦИЯ

5547

RJR WINSTON SALEM

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

ГЕРМАНИЯ

29599

ROYAL JET

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

32723

RSG RENTAL SERVICES

ГЕРМАНИЯ

29927

RUAG AEROSPACE SERV

ГЕРМАНИЯ

37464

RUAG SCHWEIZ AG

ШВЕЙЦАРИЯ

36233

RUIZ, L

МЕКСИКО

38246

RUSAERO

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

9200

RYAN INTL AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29352

Rentair UK Ltd

ГЕРМАНИЯ

27446

Rhema Bible Church

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

606

Robert Bosch GmbH

ГЕРМАНИЯ

22593

S BRUNEI SULTAN

БРУНЕЙ ДАРУССАЛАМ

44121

S ESWATINI

ЕСВАТИНИ

f10788

SAP America Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

18991

SAP SE

ГЕРМАНИЯ

34319

SAPOFINA AVTN LTD.

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

ГЕРМАНИЯ

5031

SCHWARZMUELLER

АВСТРИЯ

30971

SEARAY BD100

ЮЖНА АФРИКА

35352

SEGRAVE AVIATION INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

46854

SF AIRLINES CO., LTD

КИТАЙ

31846

SG FINANS A/S NORGE

ШВЕЦИЯ

27571

SHANGHAI AIRLINES

КИТАЙ

22814

SHARJAH RULERS FLT

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

ТУРЦИЯ

38681

SILK WAY WEST

АЗЕРБАЙДЖАН

2463

SINGAPORE AIRLINES

СИНГАПУР

1034

SIRTE OIL

ЛИБИЯ

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

МЕКСИКО

7867

SIXT

ГЕРМАНИЯ

32179

SKIPPERS AVIATION

АВСТРАЛИЯ

31208

SKY BEYOND HOLDINGS

СИНГАПУР

2477

SKY JET

ШВЕЙЦАРИЯ

37940

SKY SWALLOWS LTD.

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

37740

SKYBIRD AIR LTD

НИГЕРИЯ

34392

SKYBUS

КАЗАХСТАН

32816

SKYBUS AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

19819

SKYPLAN SERVICES

КАНАДА

31870

SM AVIATION

ГЕРМАНИЯ

43591

SMALL PLANET

ГЕРМАНИЯ

45991

SMALL PLANET (2)

ГЕРМАНИЯ

42622

SMART JET AVIATION

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

32544

SMS Aviation GmbH

ГЕРМАНИЯ

33747

SOMON AIR

ТАДЖИКИСТАН

2316

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

ЮЖНА АФРИКА

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36224

SPECTRA ENERGY

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26725

SPIRIT AIRLINES 2

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28904

SPX FLOW

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

5216

SRILANKAN AIRLINES

ШРИ ЛАНКА

36094

SSP AVIATION

ИНДИЯ

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

КИПЪР

32446

STAR AVIATION SRVCS

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

29368

STAR AVIATION UG

ГЕРМАНИЯ

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

УКРАЙНА

32361

STRONG AVIATION

КУВЕЙТ

30086

SUMMIT AIR

КАНАДА

44422

SUNDAIR GMBH

ГЕРМАНИЯ

47807

SUNDAIR GMBH

ГЕРМАНИЯ

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

ГЕРМАНИЯ

36720

SWISS AV CONSULTANTS

ШВЕЙЦАРИЯ

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ШВЕЙЦАРИЯ

f12122

Safeway, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

МЕКСИКО

21734

Siberia Airlines

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

f12005

Spiral, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29841

Spirit of Spices GmbH

ГЕРМАНИЯ

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

ТУРЦИЯ

28362

Sun D'or International Airlines LTD

ИЗРАЕЛ

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

ГЕРМАНИЯ

36760

T'WAY AIR CO LTD

КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА

8360

TACA

САЛВАДОР

35978

TATHRA INTERNATIONAL

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32576

TB INVEST GROUP

ЧЕХИЯ

31566

TEAM AVIATION

ГЕРМАНИЯ

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

АВСТРИЯ

36210

TESLA AIR

ШВЕЙЦАРИЯ

42391

TEXTRON AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35936

TIGER HERCULES CORP

ТАЙВАН

f12990

TOKECO INCORPORATED

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

21908

TOKOPH D P

ЮЖНА АФРИКА

f14958

TPS Group Holding Inc.

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

33923

TREK-AIR B.V.

НИДЕРЛАНДИЯ

37070

TREVO AVIATION LTD

ГЕРМАНИЯ

1389

TUIfly GmbH

ГЕРМАНИЯ

33495

TURBOJET KFT

УНГАРИЯ

33979

TURKUAZ AIRLINES

ТУРЦИЯ

7971

TW AIR

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

2681

Thai Airways International Public Company Limited

ТАЙЛАНД

f10445

Thomas H. Lee Partners

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

ГЕРМАНИЯ

31353

Tidnish Holdings Limited

КАНАДА

f11873

Tillford Limited

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

2758

Turkish Airlines THY

ТУРЦИЯ

f12479

Tyremax Pty Ltd

АВСТРАЛИЯ

22512

UGANDA EXEC FLIGHT

УГАНДА

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

УКРАЙНА

24948

UKSATSE

УКРАЙНА

46440

UR AIRLINES

ИРАК

4692

US Airways, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29839

USA 3000 AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34914

USA JET AIRLINES 3

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

43007

USAA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26886

UTair Aviation, jsc

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

18224

UZBEKISTAN AIRWAYS

Всички видове

2782

United Airlines, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

8960

United Parcel Service Co

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35921

United Therapeutics

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31984

VARIG LOGISTICA SA

БРАЗИЛИЯ

37759

VENTURE AVTN GROUP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

5198

VHM SCHUL & CHARTER

ГЕРМАНИЯ

31758

VIVAT TRUST LTD.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

2840

VOLKSWAGEN AG

ГЕРМАНИЯ

45213

VOLKSWAGEN AIRSERV.

ГЕРМАНИЯ

2812

VRG Linhas Aereas S/A

БРАЗИЛИЯ

39258

VUKY HOLDINGS LTD

ШВЕЙЦАРИЯ

31669

Vacuna Jets Limited

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

30637

Vale S/A

БРАЗИЛИЯ

46913

Vecellio Management Service

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

ГЕРМАНИЯ

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

36235

WATERLOO AVIATION

КАНАДА

24113

WEBER MANAGEMENT

ГЕРМАНИЯ

1323

WEKA Flugdienst GmbH

ГЕРМАНИЯ

35535

WELLS FARGO BANK (2)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34391

WHS CONSULTING AG

ШВЕЙЦАРИЯ

10834

WIKING HELIKOPTER

ГЕРМАНИЯ

33317

WINAIR AUSTRIA

АВСТРИЯ

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

УКРАЙНА

37044

WOELBERN FLIGHT 01

ГЕРМАНИЯ

36967

WOELBERN FLIGHT 02

ГЕРМАНИЯ

2930

WORLD AIRWAYS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30605

Wheels Aviation Ltd.

ГЕРМАНИЯ

27514

Wirtgen BgmbH

ГЕРМАНИЯ

32609

XIAMEN AVIATION AVV

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31769

XL Airways Germany GmbH

ГЕРМАНИЯ

36920

XR-GMBH

ГЕРМАНИЯ

32403

XRS Holdings, LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34976

YH AVIATION LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

34953

ZENITH CAPITAL LTD

ШВЕЙЦАРИЯ

33948

ZEUS TAXI AÉREO

БРАЗИЛИЯ

38977

ZWEITE XR-GMBH

ГЕРМАНИЯ

5960

Zeman FTL

ГЕРМАНИЯ

f10488

Ziff Brothers Investment, LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

ГЕРМАНИЯ

ЕСТОНИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

34613

ABELIA TRADING LTD

КИПЪР

38113

FL TECHNICS AB

ЛИТВА

22574

MIL JAPAN

ЯПОНИЯ

10937

MIL RUSSIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

1117

MIL ШВЕЙЦАРИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

35109

NORTH WIND AIRLINES

ЕСТОНИЯ

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ЕСТОНИЯ

30036

ULS Airlines Cargo

ТУРЦИЯ

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ЗИМБАБВЕ

ИРЛАНДИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

34931

Blue Nightingale Trading

ЮЖНА АФРИКА

32901

142955 ONTARIO LTD

КАНАДА

37435

921BE LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27726

994748 ONTARIO INC

КАНАДА

f11440

A & C BUSINESS SERVICES INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27976

ABCO Aviation Incorporated

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35023

ACFT FINANCE TRUST

ИРЛАНДИЯ

31510

ACP JETS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11447

RVR AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10775

ADP Aviation, LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

132

AER LINGUS

ИРЛАНДИЯ

29293

AERO TIMBER PARTNERS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

23714

AERO TOY STORE LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28752

AEROMANAGMENT GROUP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

39015

AEROSTAR LTD IRELAND

ИРЛАНДИЯ

32813

AIR BLESSING

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

7057

AIR SHAMROCK

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32218

AIR TAHOMA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28432

AIR TREK

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33141

AIRTIME LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34285

ALCHEMIST JET AIR LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12838

ALEDO SUB LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26140

ALLTECH

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30995

ALPHA ONE FLIGHT SERVICES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12957

AMC 50 LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31782

AMERIPRISE FINANCIAL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27173

APACHE CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38618

AR INVESTMENTS LLC.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

39205

ARGOS CAPITAL MNGT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34018

ARKIVA LTD.

ИРЛАНДИЯ

298

ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED

ИРЛАНДИЯ

29280

ASTOR STREET ASSET

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35166

AT&T Management Services, L.P.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33136

ATLANTIC AV KTEB

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33008

AVIA PARTNER DENMARK

ДАНИЯ

36309

AVIANOVA (RUSSIA)

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

30118

AVIATION CORPORATE SERVICES

ИРЛАНДИЯ

f11798

AVION SALES LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27087

AVIONETA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29670

Aero Ways Inc

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10007

Air Reese, LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10765

Alaska Eastern Partners

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36324

Altis

ИРЛАНДИЯ

f12155

Amalgamated Consolidated, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12108

Ambassador Marketing International Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26369

B&G LEASING

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

КАНАДА

31686

BARNARD AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

1537

BAXTER HEALTH CARE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34487

BAZIS INTL INC.

КАНАДА

33090

BEACON AVIATION

ИРЛАНДИЯ

f11361

BEAUTY CENTRAL LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

25114

BECKER GROUP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

6890

BECTON DICKINSON

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32660

BEDEK AVIATION

ИЗРАЕЛ

38915

BEL AIR LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36482

BGST LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12964

BLATTI AVIATION INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33247

BLUE CITY HOLDINGS LTD

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11410

BORG HOLDINGS LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31975

BOULDER US

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32952

BPG PROPERTIES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

37279

BUSINESS A.CENTRE CO

ТАЙЛАНД

f12103

Benson Football, LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35372

Bindley Capital Partners

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12682

Bombardier New Aircraft

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36888

Boston Scientific Corp

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11899

C C Media Holdings Inc

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35160

C. Dot Aviation, LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36790

C2C AIR CHARTERS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

37117

CA, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32717

CAMERON HENKIND

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

22953

CAPE CLEAR CAPITAL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

22724

CARDINAL HEALTH AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30615

CARLISLE HOLDINGS LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34066

CASTLE 2003-2 IRELAND LTD

ИРЛАНДИЯ

34153

CAYLEY AVIATION

ШВЕЙЦАРИЯ

30896

CCA AIR CHARTER

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10927

CEF 2002 Aircraft LLC d/b/a Ceridian Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36333

CELLO AVIATION LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

29250

CENTURION AVTN SRVCS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36860

CESSNA FINANCE CORP

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f11418

CESSNA FINANCE CORP

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

29096

CHUBB FLIGHT OPERATIONS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

5078

CINTAS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

37889

CIRRUS AVIATION (US)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

21455

CITYJET

ИРЛАНДИЯ

36082

CMC GROUP INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35826

CONSTELLATION LEASING LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33877

CORACLE AVIATION

ШВЕЙЦАРИЯ

19036

CORPORATE JETS PA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

9248

CRANE COMPANY

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28444

CROSS AVTN

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f11386

CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f13609

Center for Disease Detection LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

3769

Chevron U.S.A.Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12458

Codale Electric Supply Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11882

Colson & Colson General Contractor

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f13788

Constellation Productions

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30753

Covidien

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10987

Cozzens and Cudahy Air

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10650

DARBY HOLDINGS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11469

DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31690

DELTA JET USA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24235

DENISTON ENTERPRISES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35507

DIAMOND AIR CHARTER

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

30715

DMB Aviation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35370

DOMINOS PIZZA (2)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12713

DSS214 LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

6064

DUBAI AIR WING

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

27997

DYNAMIC AVIATION SERVICES INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f13128

David A. Duffield/ Pegasus VI, LLC.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

45097

Dreamline Aviation LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35072

EAC AIR LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

8339

EATON

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

1009

ELI LILLY

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

23828

EMC IRELAND

ИРЛАНДИЯ

23627

EMERCOM RUSSIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

33649

ENCORE 684 LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11381

ENCORE/SB AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12801

EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10176

Energy Corporation of America

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10183

Executive Flight Solutions, LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33361

FAGEN INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29521

FAIRMONT AVIATION SE

КАНАДА

35375

FALCON 50 LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33587

FANAR AVIATION LTD

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

32271

FAST LINK EGYPT

ЕГИПЕТ

34792

FASTNET JET ALLIANCE

ИРЛАНДИЯ

28181

FERRO CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30469

FIRST VIRTUAL AIR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

18781

FJ900

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

9532

FL Aviation Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31774

FLYING SQUIRREL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

10276

FLYNN FINANCIAL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

6573

FOUR STAR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

ИРЛАНДИЯ

f12717

FREEMAN AIR CHARTER SERVICES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

3826

FRIEDKIN INTL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

22293

FRONTLINER INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12666

Falcon Fifty LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35797

Felham Enterprises Inc

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

23081

Fertitta Enterprises

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10208

Flightstar Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10877

Fortune Brands, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

21858

Frost Administrative Services, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11889

Futura Travels Limited

ИНДИЯ

39022

GAUGHAN FLYING LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38550

GC INTERNATIONAL LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

ИРЛАНДИЯ

32292

GE COMMERCIAL AV SVC

ИРЛАНДИЯ

26624

GENERAL MILLS SALES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38543

GEORGE GUND 3

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f13141

GIII Aircraft Management, LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12778

GIV EXEC JET LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38943

GLOBAL EXPRESS GROUP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33121

GLOBAL TRIP SUPPORT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

23814

GLOBAL WINGS LTD

ШВЕЙЦАРИЯ

3964

GOODYEAR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10230

GPAir Limited

КАНАДА

f11374

GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12820

GREENBRIER CAPITAL LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26847

GREENHILL AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11239

GameStop, Inc

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33031

Gemini Ltd

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f13449

General Dynamics Land Systems

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12159

Gilead Sciences

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10231

Graham Brothers Construction Co., Inc

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

22958

Group Holdings

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f13612

Guthy Renker Aviation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f15722

H.E. MANAGEMENT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24874

HAC (Hangar Acquisition Corporation)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28219

HARLEY-DAVIDSON

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

21857

HARSCO

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31054

HEAVYLIFT INT.

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

1423

HERSHEY COMPANY

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26380

HERTZ CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35241

HIGHFIELDS CAP MGMT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24583

HILL AIR COMPANY I LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24776

HOME DEPOT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

ИРЛАНДИЯ

5170

HUMANA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29387

Harbert Aviation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12750

Hawk Hollow Aviation LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

42446

Hormel Foods Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11193

IAMAW

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24747

IFFTG

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32500

ILFC IRELAND LTD

ИРЛАНДИЯ

21409

IRVING AIR SERVICE

КАНАДА

28726

International Jet Management

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36005

Irving Oil Transport Inc.

КАНАДА

32671

JANNAIRE LLP

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35830

JAPC INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10275

JELD-WEN, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27861

JEP LEASING

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

22094

JEPPESEN UK LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

32549

JET CLIPPER JOHNNY

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35926

JET LOGISTICS INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35981

JET SHARES ONLY

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32652

JET SMART INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30210

JET-A-WAY CHARTERS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36494

JETSELECT, LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34915

JKB JET HOLDINGS LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26509

JOLUK AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

39282

James S Offield

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31850

Jarden Corp

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10276

Jepson Associates Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34314

Jet Direct Aviation (заявление за обявяване в несъстоятелност от 25.2.2009 г.)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10282

John M. Connors, Jr.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

1584

Johnson&Johnson

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35520

Jones International Aviation LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10702

KEB Aircraft Sales, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

8180

KELLOGG

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11341

KKN TRANSPORTATION LEASING LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32210

KLEIN TOOLS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

20894

KOHLER CO

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10286

Kansas City Life Insurance Company

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10287

Kenair, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11016

Kendall Jackson Wine Estates

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10713

Konfara Company

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31706

LCG ENTERPRISES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35616

LEONARD GREEN & PART

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

12275

LIBERTY MUTUAL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32207

LISBON LIMITED

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

1823

LOCKHEED MARTIN CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28852

LONDON CITY JET

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35829

LOWES COMPANIES INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

40196

LP 221 LC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

37926

LUGHNASA MGMT LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36958

LUNA ENTERTAINMENT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10295

Leco Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29729

Letica Leasing LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36957

Level 3 Communications

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10302

Lower Cross Aircraft Corp.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38901

M&M AVIATION GROUP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36961

MAGELLAN A/C SVCS

ИРЛАНДИЯ

30454

MAJJEC JHETT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26422

MANDAN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38653

MANHAG AG

ШВЕЙЦАРИЯ

31670

MATTHEWS JOHN

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

29444

MC Group

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

12177

MELLON BANK

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27630

MERCURY ENGINEERING

ИРЛАНДИЯ

11068

MGM Resorts Aviation Corp

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30050

MHS TRAVEL & CHTR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

37895

MID SOUTH JETS INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26475

MIDAMERICAN ENERGY

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f13615

MIDES SEM DE CV

САЛВАДОР

1104

MIL IRELAND

ИРЛАНДИЯ

f10317

MMB Management Advisory Services

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31703

MMRB SERVICES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35625

MODESTO EXEC AIR CHR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11411

MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36426

MPW INDUSTRIAL SVCS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

40770

MRTV LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32479

MVA AVIATION LTD.

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

f12230

Mannco LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27893

Merck & Co., Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10507

Midland Financial Co.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10968

Mozart Investments, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11326

N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12769

N48KZ LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

39276

N583KD LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

18796

N728LW LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10324

NASCAR, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10328

NCR Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

18352

NESTLE PURINA PETCAR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29867

NEXT FLIGHT JETS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32930

NINETY EIGHT AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33473

NOK AIR

ТАЙЛАНД

f10962

NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26985

NORTH STAR AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

42956

NORWEGIAN AIR INTL

ИРЛАНДИЯ

31004

NOVA CORPORATE SERVICES

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

36522

New Orion Air Group

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

43372

Noble Energy, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10334

Noel Group Aviation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12013

Norfolk Southern Corp.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12093

Nustar Logistics

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10917

OAKLR Aviation Services LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32397

OFFICE DEPOT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

37310

OKAY AIRWAYS

КИТАЙ

9116

OMEGA AIR (USA)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11444

OPA LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

7079

ORBIS INTL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35897

OSLO EXPRESS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

37383

OSPREY AIR LEASE LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

2079

OWENS ILLINOIS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11106

Orange Crimson Aviation, LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

10012

P & E PROPERTIES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33261

PACIFIC SKY

КАНАДА

8792

PALMER A

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10642

PAM Management Serv. LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36792

PB AIR LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29783

PEGASUS AVIATION CA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36816

PHILLIPS EDISON & CO

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32055

PIONEER ADVENTURES

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

39139

PITCH LINK LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10361

PNC Financial Services Group

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11419

POLAR BEAR EXPRESS II LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10729

PPD Development, LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32096

PRIME AVIATION JSC

КАЗАХСТАН

34180

PROFESSIONAL CARE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10820

Palm Beach Aviation, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10351

Paramount Pictures Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

3252

PepsiCo, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10918

Pilgrim Air

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10979

Pinjet Aviation, LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31045

PrivateSky Aviation LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

7076

Project ORBIS International, Inc.

ФРАНЦИЯ

26605

QUEST AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29692

RABBIT RUN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32706

RBGT LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10978

REAUD MORGAN QUINN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31234

RED BARN FARMS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

37662

REYNOLDS JET MGMT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29947

RIVERSIDE AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35940

RIZON JET UK LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

38890

RKK Management, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31650

ROBINSON AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11777

ROBINSON LEASING INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36351

ROCKWELL COLLINS LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

23899

ROLLINS INC.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29788

RORO 212

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31502

ROTOR TRADE (ARC)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

2292

ROWAN COMPANIES PLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30090

RUSAVIATION

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

39971

RUUD LIGHTING INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

8651

Ryanair DAC

ИРЛАНДИЯ

28054

SAFEWAY

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34898

SD VERMOGENSVERWALT

ГЕРМАНИЯ

f12851

SDL MANAGEMENT COMPANY LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

871

SEAGULL AIRCRAFT CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11250

SGSF Capital Venture LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32093

SHEARWATER AIR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24869

SIERRA PACIFIC IND

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

40083

SILVER AIR 2

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36640

SIM SAS

ФРАНЦИЯ

f12817

SITRICK AND CO

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28509

SPEEDWINGS BUSINESS SA

МЕКСИКО

f12106

SPG Frank Group (SPG Management, LLC and Frank Group, LLC)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30500

STANDARD & POORS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31823

STARSHIP ENTERPRISE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

131

STOBART AIR

ИРЛАНДИЯ

44504

SUPER UNIVERSAL LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

37246

Select Management Resources, LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10824

Seminole Tribe of Florida

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f14029

Signature Group LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f13116

Standridge Color Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36081

Starbucks Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10501

Sunoco Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35071

T2 Aviation Mgmt.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32156

TALLWOOD MANAGEMNT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12709

TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O BLUMBERGEXCELSIOR CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

21578

TENNECO INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

3696

TEXAS INSTRUMENTS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11309

THIRD SECURITY LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f14943

THUNDERBIRD AVIATION OPERATOR LTD.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f13842

TLS Aviation LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12991

TONY DOWNS FOODS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26406

TRANS WEST AIR SRVCS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

9788

TRANSIT AIR SRVC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31673

TRAVELERS INDEMNITY CO

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29623

TRICYCLE AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38625

Tashi Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11003

Tendencia Asset Management

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

25363

The Boeing Company

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

40990

The Sherwin-Williams Company

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10446

Tour Air, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12231

Translatin S.A.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

45090

UNICORP AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

4090

UNITED COMPANY THE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

2797

UNITED STATES STEEL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10462

US Bank NA Trustee

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10460

Unisys Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

9252

University Corporation for Atmospheric Research (UCAR)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

9275

VALLEJO INVESTMENTS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11803

VALLEY JET LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29120

VEN AIR

ИРЛАНДИЯ

32119

VIA FELIZ II

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24690

VICTORY AVTN FLORIDA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28043

VILLAGE EQUIPMENT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

8142

VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

36447

VTB LEASING (EUROPE)

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

f10591

Vulcan Materials Company

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35911

WALLAN AVIATION 2

САУДИТСКА АРАБИЯ

38924

WAR ENTERPRISES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10470

WASTE MANAGEMENT, INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

5187

WELDBEND

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35439

WELLS FARGO BANK NW

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31125

WESTON LTD

ИРЛАНДИЯ

22445

WHITE CLOUD

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38797

WILDGOOSE LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33542

WING FINANCIAL LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28282

WINGEDFOOT AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38212

WINGS AVIATION (DE)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29233

WRENAIR

ИРЛАНДИЯ

36499

Warner Chilcott

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10815

Washington Penn Plastic Company

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10789

Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan & Morgan

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10792

Werner Enterprises Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

25465

WestJet

КАНАДА

f11532

Worldwide Aircraft Holding Company

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

32454

XJET USA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10485

Xerox Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31649

Z1 HOLDINGS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

44261

ZALA GROUP LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

39577

ZAROX HOLDINGS LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f11027

ZENITH INSURANCE COMPANY

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

ГЪРЦИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

23232

AEROSVIT

УКРАЙНА

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

КЕНИЯ

39537

AIR CANADA rouge LP

КАНАДА

30742

AIR COLUMBUS

УКРАЙНА

40237

AIR LEISURE

ЕГИПЕТ

29972

AIR LINK INTL (CY)

КИПЪР

44218

AIR MEDITERRANEAN

ГЪРЦИЯ

37802

AIR TRAFFIC LTD

КЕНИЯ

46328

AIRCOMPANY JONIKA LLC

УКРАЙНА

39471

AIT AVIATION & TOUR.

ИЗРАЕЛ

35757

AMBER AVTN (UK) LTD.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31252

AMREF FLYING DOCTORS

КЕНИЯ

37966

ASPAMIA LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34238

ASTRA AIRLINES

ГЪРЦИЯ

38330

AVIATION SCIENCES CO

САУДИТСКА АРАБИЯ

23359

AVIATRANS K LTD

УКРАЙНА

20514

Aegean Airlines

ГЪРЦИЯ

375

American International Group

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12684

Avenge Inc

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34069

BELRESCUEAVIA

БЕЛАРУС

33770

BENSLOW BERMUDA LTD.

ШВЕЙЦАРИЯ

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

ГЪРЦИЯ

20501

BLUE BIRD AVIATION

КЕНИЯ

29396

BOOTH CREEK MGMT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35729

CASSEL INVEST LTD

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

19644

COSTAIR LTD

ГЪРЦИЯ

33761

DAL GROUP (SUDAN)

СУДАН

36466

DESINENCE LTD

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

f11403

DRAGON LEASING CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

30350

EAGLE AIR LTD

УГАНДА

40100

ELLINAIR S.A.

ГЪРЦИЯ

36585

ELTANIN AVIATION

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ИТАЛИЯ

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

АВСТРАЛИЯ

37101

EXECUTIVE FLIGHT DIV

УЗБЕКИСТАН И ВАТИКАНА

35228

FIRST AIRWAYS

ГЪРЦИЯ

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

АВСТРАЛИЯ

31722

GAINJET AVIATION

ГЪРЦИЯ

f11377

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

ЮЖНА АФРИКА

36785

GLOBAL ELITE JETS

САУДИТСКА АРАБИЯ

36620

GRAND A AIRCRAFT LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

17957

GREENLEAF

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38025

GRYPHON AIRLINES

КУВЕЙТ

f11417

GS200 INC TRUSTEE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32656

GULF GLOBAL SVCS LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

23443

HCAA

ГЪРЦИЯ

38724

HEAD START AVTN SYS

КИПЪР

36043

HERITAGE AVTN DEV.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f12006

Hanwha Chemical Corporation

КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА

38831

INTAKA MANAGE PTY

ЮЖНА АФРИКА

38792

INTER ILES AIR

МАДАГАСКАР, КОМОРСКИ ОСТРОВИ, РЕЮНИОН

26787

INTRACOM

ГЪРЦИЯ

31881

INTRALOT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36434

ISLANDSITE INVEST.

ЮЖНА АФРИКА

31621

JADAYEL AVIATION

САУДИТСКА АРАБИЯ

31622

JET AIRLINES JSC

КАЗАХСТАН

36274

JETSTREAM WORLDWIDE

КИТАЙ

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

ГЪРЦИЯ

33560

Kenrick Ltd.

ИЗРАЕЛ

35938

Knightsdene Limited

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

25549

MACEDONIAN AIRLINES

ГЪРЦИЯ

32732

MCKINLEY CAPITAL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

1099

MIL GREECE

ГЪРЦИЯ

21948

MINAIR

ЦЕНТРАЛНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

БРАЗИЛИЯ

40473

N.Z. VOYAGES

ФРАНЦИЯ

35475

NORDSTAR AIRLINES

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

34624

OLYMPIC AIR

ГЪРЦИЯ

43116

OLYMPUS AIRWAYS S.A.

ГЪРЦИЯ

43757

ORANGE2FLY AIRLINES

ГЪРЦИЯ

24067

ORASCOM

ЕГИПЕТ

22404

OXY USA INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10342

Olayan Financing Company

САУДИТСКА АРАБИЯ

2055

Olimpic Airlines

ГЪРЦИЯ

30316

PAKISTAN STATE

ПАКИСТАН

37162

PALADIN ENERGY LTD

АВСТРАЛИЯ

24760

PALESTINIAN AIRLINES

ПАЛЕСТИНСКА ТЕРИТОРИЯ, ОКУПИРАНА

22981

PALMYRA AVIATION LTD

ГЪРЦИЯ

28119

POLISH MORSKI

ПОЛША

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

ТУРЦИЯ

37638

PRIMEVALUE TRADING

ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ, БРИТАНСКИ

35665

PRIVILEGE AIRWAYS

ИНДИЯ

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

ИНДИЯ

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

9012

S & K BERMUDA LTD

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

44653

SCOOT PTE LTD

СИНГАПУР

22305

SEAFLIGHT AVTN

БЕРМУДСКИ ОСТРОВИ

f11025

SELA HOLDING COMPANY LTD

САУДИТСКА АРАБИЯ

36327

SEVEN X AVIATION

ЧЕРНА ГОРА

29176

SINCOM AVIA

УКРАЙНА

3991

Sioux Company Ltd

ШВЕЙЦАРИЯ

31109

SKY EXPRESS GREECE

ГЪРЦИЯ

f11402

SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29509

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

УКРАЙНА

31819

TRANS AVIATION

КУВЕЙТ

28601

TRAVCO AIR

ЕГИПЕТ

46019

UMATILA TRADING LIMITED

КИПЪР

9459

UNIVERSAL AIR LINK

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38722

VAXUCO

ВИЕТНАМ

24805

YAMAL

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

ИСПАНИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

26560

245 PILOT SERVICES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

39446

ACANITT (CZA) HOLD.

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

4648

AERO ANGELES

МЕКСИКО

19709

AERODATA BELGIUM

БЕЛГИЯ

36647

AEROGAL

ЕКВАДОР

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

ЧИЛИ

160

AEROLINEAS ARGENTINA

АРЖЕНТИНА

45206

AEROLINEAS ESTELAR LATINOAMERICA C.A.

ВЕНЕСУЕЛА, БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

МЕКСИКО

38432

AEROMASTER DEL PERU

ПЕРУ

36924

AERON CIVIL PANAMA

ПАНАМА

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ИСПАНИЯ

2880

AEROVIAS DE MEXICO

МЕКСИКО

29534

AFRIQUE CARGO SERV

СЕНЕГАЛ

44479

AIR 31 LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29323

AIR AMDER

МАВРИТАНИЯ

24500

AIR COMET S.A.

ИСПАНИЯ

9345

AIR EUROPA

ИСПАНИЯ

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

ИСПАНИЯ

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

ЛЮКСЕМБУРГ

22380

AIR NOSTRUM

ИСПАНИЯ

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

ИНДИЯ

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ИСПАНИЯ

38965

AIRBUS HELI ESPANA

ИСПАНИЯ

7968

AIRBUS HELICOPTER

ФРАНЦИЯ

37072

AIRCRAFT HOLDINGS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36793

AIRLEASE CORPORATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34981

AIRLIFT USA LLP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

ЮЖНА АФРИКА

36637

ALBA STAR S.A.

ИСПАНИЯ

43746

ALHOKAIR AVIATION

ШВЕЙЦАРИЯ

43337

ALLIANCEJET, LLC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32075

ALPEMA & TOURISM

ИСПАНИЯ

33938

AMAC CORPORATE JET AG

ШВЕЙЦАРИЯ

29581

AMB GROUP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38970

AMERICAN JET S.A.

АРЖЕНТИНА

31409

AMERICAN KING AIR FE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

37598

AMS LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

34891

ANDALUS LINEAS AER.

ИСПАНИЯ

26796

ANSETT WORLDWIDE

АВСТРАЛИЯ

31725

ANTRAK AIR GHANA

ГАНА

28325

ARAMARK

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32948

ARKAS S.A.

КОЛУМБИЯ

f12734

ASPEN TRADING CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

НИГЕРИЯ

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32213

ATLANTIC BRIDGE AV 2

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

9456

AUDELI

ИСПАНИЯ

42429

AV. NAVAL GUAYAQUIL

ЕКВАДОР

35532

AVEX AIR TRAINING

ЮЖНА АФРИКА

21660

AVIACION COMERCIAL

МЕКСИКО

460

AVIANCA

КОЛУМБИЯ

36095

AVION LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

45064

AVIONCO GUERNSEY

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ИСПАНИЯ

33149

AVPRO INC (2)

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26651

AZUR AIR LLC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

8740

Abbott Laboratories

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

МЕКСИКО

39686

Air Products & Chemicals Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29159

Airmax, LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

23373

Al Tameer Co. Ltd.

САУДИТСКА АРАБИЯ

f11014

American Resources

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10332

Astra 136 LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11141

Averuca, C.A.

ВЕНЕСУЕЛА, БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА

12669

BA CITYFLYER LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f11305

BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38654

BARRAGAN MIGUEL

МЕКСИКО

32565

BELLON AVIATION LTD.

ШВЕЙЦАРИЯ

f13938

BEST FLY S.L

ИСПАНИЯ

2621

BINTER CANARIAS SA

ИСПАНИЯ

32392

BIONIC AVIATION CC

ЮЖНА АФРИКА

f11795

BOMBARDIER AEROSPACE CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35545

BRASIL WARRANT

БРАЗИЛИЯ

22234

BRECO INTL

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f12909

BRISAIR S.A.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

19815

BRISTOW NIGERIA

НИГЕРИЯ

37278

BUA DELAWARE INC

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f10074

Bank of America, NA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38518

Benipaula Inc

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

10970

Bombardier Aerospace Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12165

Bradleyville, Ltd

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31613

C.S.P.SOCIETE

МАВРИТАНИЯ

27598

CABO VERDE EXPRESS

КАБО ВЕРДЕ

30834

CANADIAN METRO AIRL

КАНАДА

38558

CANARIAS AIRLINES

ИСПАНИЯ

36213

CANARY FLY S.L.

ИСПАНИЯ

35186

CAPITEQ

АВСТРАЛИЯ

4029

CARGILL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

23687

CASA AIR SERVICES

МАРОКО

32893

CAVERTON HELICOPTERS

НИГЕРИЯ

29796

CETO MARKETING S.A.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

38300

CHALLENGER 5445 LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

44018

CITGO Petroleum Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

36279

CLEARSKIES

АВСТРАЛИЯ

32365

CNL GROUP SERVICES

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

ФРАНЦИЯ

38329

COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A.

ИСПАНИЯ

37198

CONF. BRASILEIRA

БРАЗИЛИЯ

36755

CONSORCIO CJPP

БРАЗИЛИЯ

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

БРАЗИЛИЯ

39318

COORDENACAO DE AVIACION OPERACIONAL DA POLICIA FEDERAL

БРАЗИЛИЯ

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ИСПАНИЯ

f14711

CORPORACION CASTILLO BERTRAN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32284

CORPORATE OIL & GAS

НИГЕРИЯ

36833

COYABA LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

37293

CPC SA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31491

CSIM AIR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11870

Caleton Holdings

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

32564

Carabo Capital

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12156

CareFusion Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10817

Casafin II LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

39988

Cockrell Resources

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11018

Condor Express S.A.

АРЖЕНТИНА

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

БРАЗИЛИЯ

f10710

Contessa Premium Foods

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38519

Corimon CA

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

35909

Covington Aviation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29548

DARTASSAN

ИРЛАНДИЯ

26776

DEAN FOODS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

37252

DELAWARE GG INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

29208

DES R CARGO EXPRESS

МАВРИТАНИЯ

35756

DNEST AVIATION

МАЛАЙЗИЯ

3464

DODSON INTERNTL PART

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

33251

DORNIER NIGERIA

НИГЕРИЯ

31583

DTC LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

11968

DUKE OF WESTMINSTER

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

37414

Dallah Al Baraka Holding Company

САУДИТСКА АРАБИЯ

f10136

Dayco Properties Ltd

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35754

EASSDA

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35658

EAST COAST JETS INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

46999

EASTERN AIRLINES LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

8808

EASTMAN KODAK

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

23226

EASYJET AIRLINE COMPANY LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

46235

EASYJET UK LIMITED

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31715

ECUATO GUINEANA (2)

ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

37813

EDIFICA 2000

ИСПАНИЯ

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

10068

EDREES MUSTAFA

САУДИТСКА АРАБИЯ

35209

EHEIM VERWALTUNGS

ГЕРМАНИЯ

30842

EJS-AVIATION SERVICE

БАХАМСКИ ОСТРОВИ

44757

ELITE AERO IRELAND

ИРЛАНДИЯ

29935

ELMET AVIATION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35607

ELYSIAN AIRLINES

ГВИНЕЯ

38631

EMB EQUIPMENT LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

39123

EMBRAER COMMERCIAL

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

4025

EMBRAER SA

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

БРАЗИЛИЯ

f13610

EMSI Aviation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

БРАЗИЛИЯ

24823

EUROCONTINENTAL

ИСПАНИЯ

26217

EUROPEAN FLYERS SL U

ИСПАНИЯ

40052

Испания EVELOP AIRLINES, S.L.

ИСПАНИЯ

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32605

EXEC JET MANAGEMENT

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31653

EXEC JET SERVICE (N)

НИГЕРИЯ

38423

EXECUFLIGHT INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ИСПАНИЯ

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10915

Electric Boat Corporation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f12480

Essar Shipping & Logistics Ltd

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35238

FAIRMONT AVTN COMP

ШВЕЙЦАРИЯ

7382

FALCONAIR LTD

ЮЖНА АФРИКА

f12978

FATHER & SON AIR LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34494

FCI AVIATION LLC

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

37269

FENWAY AVIATION

БРАЗИЛИЯ

18767

FIRST INTL AVTN

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

26564

FL Aviation

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

35848

FLANA

ЮЖНА АФРИКА

19907

FLIGHT CONSULTANCY

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

22596

FLIGHTLINE SL

ИСПАНИЯ

38755

FLY540 ANGOLA

АНГОЛА

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ИСПАНИЯ

5453

FLYBE LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

38743

FLYGTACK LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31970

FLYING FALCON

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

10992

FLYING LION

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

24821

FORMACION AEROFAN SL

ИСПАНИЯ

34647

FOSTER AVIATION

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

32961

FRAPMAG LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

22740

FREWTON LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

37166

FS AVIATION LLP

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31564

FUGRO AVIAT CANADA

КАНАДА

36054

FUJI DREAM AIRLINES

ЯПОНИЯ

35955

FULUCA INVESTMENTS

ЮЖНА АФРИКА

f10761

Firefly Entertainment Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

47536

GALISTAIR TRADING LIMITED

МАЛТА

38961

GAMBIA BIRD AIRLINE

ГАМБИЯ

4402

GESTAIR

ИСПАНИЯ

25841

GF AIR

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10220

GG Aircraft LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

39093

GLOBAL AIRCRAFT LLC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28586

GO AHEAD INTERNATION

ШВЕЙЦАРИЯ

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

ГЕРМАНИЯ

30962

GOF AIR SA DE CV

МЕКСИКО

28810

GOLDNER D

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

34043

GRAND CHINA EXPRESS

КИТАЙ

28228

GUARDA COSTEIRA GV

КАБО ВЕРДЕ

1356

GULFSTREAM SAVANNAH

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10219

General Avileasing, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

37447

Ginnaire Rental Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f10226

Glass Aviation, Inc.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

f11875

H & S Air, LLC.

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

27295

HAGEL W

АВСТРИЯ

32525

HARPO INC

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

31805

HARVARD OIL & GAS

КАНАДА

28012

HAWKAIRE

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

28603

HCC SERVICE CO

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

38138

HEBEI AIRLINES LTD

КИТАЙ

42954

HELIDOSA AVIATION

ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА

37568

HELITT LINEAS AEREAS

ИСПА