EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0371

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/371 на Съвета от 5 март 2020 година за прилагане на член 21, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/44 за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

ST/6360/2020/INIT

OB L 71, 6.3.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/371/oj

6.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/371 НА СЪВЕТА

от 5 март 2020 година

за прилагане на член 21, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/44 за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета от 18 януари 2016 г. за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 204/2011 (1), и по-специално член 21, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 18 януари 2016 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2016/44.

(2)

На 25 февруари 2020 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно Резолюция 1970 (2011) на Съвета за сигурност на ООН, актуализира информацията по отношение на пет лица, подлежащи на ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложение II към Регламент (ЕС) 2016/44 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) 2016/44 се изменя съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 март 2020 година.

За Съвета

Председател

T. ĆORIĆ


(1)  OВ L 12, 19.1.2016 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение II към Регламент (ЕС) 2016/44 вписвания 6, 9, 23, 25 и 27 се заменят със следните вписвания:

„6.   Име: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Титла/звание: няма данни Длъжност: а) директор, Организация за външна сигурност. б) ръководител на агенция за външно разузнаване. Дата на раждане:4 април 1944 г.Място на раждане: Alrhaybat Достоверен псевдоним: Dorda Abuzed OE Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: либийски номер FK117RK0, издаден на 25 ноември 2018 г. в Триполи (Валиден до: 24 ноември 2026 г.) Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Либия (предполагаемо положение/местонахождение: пребивава в Египет) Дата на включване в списъка:26 февруари 2011 г. (изменение на 27 юни 2014 г., 1 април 2016 г., 25 февруари 2020 г.) Друга информация: Включен в списъка съгласно точка 15 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване). Включен в списъка на 17 март 2011 г. съгласно точка 17 от Резолюция 1970 (замразяване на активи). Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН:: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451“

„9.   Име: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Титла/звание: няма данни Длъжност: няма данни Дата на раждане:1 януари 1978 г.Място на раждане: Триполи, Либия Достоверен псевдоним: Aisha Muhammed Abdul Salam (либийски паспорт номер: 215215) Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: няма данни Паспорт номер: а) омански номер 03824970; издаден на 4 май 2014 г., в Мускат, Оман (Валиден до: 3 май 2024 г.) б) Либия 428720 в) B/011641 Национален идентификационен номер: 98606612 Адрес: Султанат Оман (предполагаемо положение/местонахождение: Султанат Оман) Дата на включване в списъка: 26 февруари 2011 г. (изменение на 11 ноември 2016 г., 26 септември 2014 г., 21 март 2013 г., 2 април 2012 г., 25 февруари 2020 г.) Друга информация: Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи). Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815“

„23.   Име: 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

Титла/звание: няма данни Длъжност: Командир на милицията Anas al-Dabbashi, ръководител на транснационална мрежа за трафик Дата на раждане: 7 май 1988 г.Място на раждане: (вероятно Sabratha, околностите на Talil) Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: a) Al-Dabachi б) Al Ammu в) Чичото г) Al-Ahwal д) Al Dabbashi Гражданство: либийски паспорт номер: либийски номер LY53FP76; издаден на 29 септември 2015 г.; издаден в Триполи национален идентификационен номер: 119880387067 Адрес: a) Garabulli, Либия b) Zawiya, Либия c) Dbabsha-Sabratah Дата на включване в списъка:7 юни 2018 г. (изменение на 17 септември 2018 г., 25 февруари 2020 г.) Друга информация: Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи)

Включен в списъка съгласно точка 22, буква а) от Резолюция 1970 (2011); точка 4, буква а) от Резолюция 2174 (2014); точка 11, буква а) от Резолюция 2213 (2015). Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Допълнителна информация

Ahmad Imhamad е командир на милицията Anas al-Dabbashi, която преди е развивала дейност в крайбрежната зона между Sabratha и Melita. Imhamad е важен лидер в незаконните дейности, свързани с трафика на мигранти. Кланът и милицията al-Dabbashi също поддържат връзки с групи, занимаващи се с тероризъм и насилствен екстремизъм. Понастоящем Imhamad действа в района на Zawiya, след като през октомври 2017 г. избухват насилствени сблъсъци с други милиции и съпернически организации за трафик на хора около крайбрежната зона, което води до над 30 загинали, включително цивилно население. В отговор на свалянето му от 4 декември 2017 г. Ahmad Imhamad публично обещава да се върне в Sabratha с оръжие и сила. Съществуват множество доказателства, че милицията на Imhamad е имала пряко участие в незаконния трафик и контрабандата на мигранти, както и че тя контролира зони за заминаване на мигрантите, лагери, сигурни квартири и лодки. Има информация в подкрепа на заключението, че Imhamad е поставял мигрантите (включително непълнолетни лица) в жестоки условия, което понякога е водело до фатални последици на сушата и в морето. След ожесточени сблъсъци между милицията на Imhamad и други милиции в Sabratha, са намерени хиляди мигранти (много от тях в тежко състояние), като повечето са държани в центрове на бригадата „Мъчениците Anas al-Dabbashi“ и милицията al-Ghul. Кланът al-Dabbashi и свързаната с него милиция Anas al-Dabbashi поддържат дългогодишни връзки с Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ) и свързаните с нея формирования.

Няколко бойци на ИДИЛ са били в техните редици, включително Abdallah al-Dabbashi, „халифа“ на ИДИЛ от Sabratha. Освен това Imhamad е заподозрян за участие в организирането на убийството на Sami Khalifa al-Gharabli, определен от общинския съвет на Sabratha да противодейства на операциите по контрабанда на мигранти през юли 2017 г. Дейностите на Imhamad до голяма степен допринасят за растящото насилие и несигурност в западните части на Либия и застрашават мира и стабилността в Либия и в съседните страни.“

„25.   Име: 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Титла/звание: няма данни Длъжност: Командир на бригадата Shuhada al-Nasr, ръководител на охраната на нефтопреработвателната рафинерия в Zawiya Дата на раждане:2 декември 1985 г.Място на раждане: Zawiya, Либия Достоверен псевдоним: няма данни Недостоверен псевдоним: a) Kashlaf б) Koshlaf в) Keslaf г) al-Qasab Гражданство: либийски паспорт номер: C17HLRL3, издаден на 30 декември 2015 г. в Zawiya Национален идентификационен номер: няма данни Адрес: Zawiya, Либия Дата на включване в списъка:7 юни 2018 г. (изменение на 17 септември 2018 г., 25 февруари 2020 г.) Друга информация: Включен в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи)

Включен в списъка съгласно точка 22, буква а) от Резолюция 1970 (2011); точка 4, буква а) от Резолюция 2174 (2014) и точка 11, буква а) от Резолюция 2213 (2015).

Допълнителна информация

Mohammed al-Hadi е ръководител на бригадата Shuhada al Nasr в Zawiya, Западна Либия. Неговата милиция контролира рафинерията в Zawiya — централен възел на дейностите по контрабанда на мигранти. Al-Hadi контролира също и центрове за задържане, включително центъра за задържане Nasr — официално под контрола на DCIM. Както е документирано в различни източници, мрежата на al-Hadi е една от най-силно доминиращите в областта на контрабандата на мигранти и експлоатацията на мигранти в Либия. Al-Hadi има солидни връзки с началника на местното звено на бреговата охрана на Zawiya, al-Rahman al-Milad, което залавя лодки с мигранти, често на съпернически мрежи за контрабанда на мигранти. След това мигрантите се завеждат до места за задържане под контрола на милицията Al Nasr, където според сведенията биват държани в критични условия. Експертната група за Либия е събрала доказателства за мигранти, които често са пребивани, а други, особено жени от страните от Субсахарска Африка и Мароко, са продавани на местния пазар като „сексуални роби“. Експертната група констатира също, че al-Hadi си сътрудничи с други въоръжени групи и е участвал в множество ожесточени сблъсъци през 2016 и 2017 г.“

„27.   Име: 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Титла/звание: няма данни Длъжност: ръководител на въоръжени милиции Дата на раждане:29 октомври 1982 г.Място на раждане: няма данни Достоверен псевдоним: Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran Недостоверен псевдоним: няма данни Гражданство: либийски паспорт номер: S/263963; издаден на 8 ноември 2012 г.Национален идентификационен номер: a) 119820043341 б) Личен идентификационен номер: 137803 Адрес: няма данни Дата на включване в списъка:11 септември 2018 г. (изменение на 25 февруари 2020 г.) Друга информация: Име на майка му: Salma Abdula Younis. Включване в в списъка съгласно точки 15 и 17 от Резолюция 1970 (забрана за пътуване, замразяване на активи). Уеб адрес за специални известия на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Включен в списъка съгласно точка 11, букви б), в) и г) от Резолюция 2213 (2015); точка 11 от Резолюция 2362 (2017).

Допълнителна информация

Либийската Главна прокуратура е издала заповед за арест на въпросното лице по обвинение за извършване на множество престъпления.

Въпросното лице е извършило въоръжени действия и нападения спрямо петролни съоръжения, разположени в района на „нефтения полумесец“, довели до разрушаването му, последното от които с дата 14 юни 2018 г.

Нападенията в района на „нефтения полумесец“ са довели до много жертви сред жителите на региона и са застрашили живота на цивилното население.

Нападенията периодично са блокирали износа на нефт от Либия между 2013 и 2018 г., което е довело до значителни загуби за либийската икономика.

Въпросното лице е направило опит за незаконен износ на нефт.

Въпросното лице набира чуждестранни бойци за многократните си нападения в района на „нефтения полумесец“.

Чрез действията си въпросното лице работи срещу стабилността на Либия и представлява пречка по пътя на либийските партии да разрешат политическата криза и да изпълняват плана за действие на ООН.“


Top