Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1072

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1072 на Съвета от 30 юли 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

ST/10764/2018/INIT

OJ L 194, 31.7.2018, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1072/oj

31.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1072 НА СЪВЕТА

от 30 юли 2018 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 269/2014.

(2)

Като част от политиката на Съюза на непризнаване на незаконното анексиране на Крим и Севастопол Съветът разглежда изграждането на Керченския мост като поредно действие, подкопаващо териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

(3)

Строителството на този мост и официалното му откриване на 15 май 2018 г. са ключови символични стъпки, които утвърждават контрола на Руската федерация върху незаконно анексираните Крим и Севастопол и допълнително обособяват полуострова от Украйна.

(4)

Предвид гореизложеното допълнителни образувания следва да бъдат добавени в съдържащия се в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 списък на лица, образувания и органи, за които се прилагат ограничителни мерки.

(5)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Образуванията, изброени в приложението към настоящия регламент, се добавят в списъка на образуванията, който се съдържа в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2018 година.

За Съвета

Председател

G. BLÜMEL


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на образуванията, посочени в член 1:

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„42.

AO ‘Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg’

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Адрес:

7 Yablochkova street,

Санкт Петербург,

197198 Русия

Уебсайт: http://gpsm.ru

Имейл: office@gpsm.ru

АО „Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург“ участва в изграждането на Керченския мост чрез проектиране на моста, който свързва Русия с незаконно анексирания Кримски полуостров. Следователно дружеството подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което на свой ред подкопава допълнително териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

31.7.2018 г.

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Адрес:

6 Barklaya street,

Bld. 5 Москва,

121087 Русия

ПАО „Мостотрест“ участва активно в изграждането на Керченския мост чрез държавна поръчка за поддръжка на моста, който свързва Русия с незаконно анексирания Кримски полуостров. Освен това е собственост на лице (Аркадий Ротенберг), на което вече са наложени ограничителни мерки за действия, подкопаващи суверенитета на Украйна (лице № 92 в настоящото приложение). Следователно дружеството подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което на свой ред подкопава допълнително суверенитета и териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

31.7.2018 г.

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод „Залив“

Адрес:

4 Tankistov street,

298310 Керч,

Крим

Уебсайт: http://zalivkerch.com

Корабостроителният завод „Залив“ участва активно в строителството на нова железопътна линия към Керченския мост, който свързва Русия с незаконно анексирания Кримски полуостров. Следователно дружеството подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което на свой ред подкопава допълнително териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

31.7.2018 г.

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Адрес:

Prospect Vernadskogo 53,

Москва,

119415 Русия

уебсайт: www.ooosgm.com

ООО „Стройгазмонтаж“ (груп СГМ) участва активно в изграждането на Керченския мост чрез държавна поръчка за изграждането на моста, който свързва Русия с незаконно анексирания Кримски полуостров.

Освен това е собственост на лице (Аркадий Ротенберг), на което вече са наложени ограничителни мерки за действия, подкопаващи суверенитета на Украйна (лице № 92 в настоящото приложение). Следователно дружеството подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което на свой ред подкопава допълнително териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

31.7.2018 г.

46.

Stroygazmontazh Most OOO

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Адрес:

Barklаya street 6, building 7,

Москва

121087 Русия

Регистрационен номер: 1157746088170

Номер на данъчна регистрация: 7730018980

Уебсайт: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

Имейл: kerch-most@yandex.ru

ООО „Стройгазмонтаж-Мост“ е дъщерно дружество на главния изпълнител „Стройгазмонтаж“, който ръководи проекта за строителство на моста през Керченския проток. Освен това е собственост на лице (Аркадий Ротенберг), на което вече са наложени ограничителни мерки за действия, подкопаващи суверенитета на Украйна (лице № 92 в настоящото приложение). Следователно дружеството подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което на свой ред подкопава допълнително териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

31.7.2018 г.

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО „ВАД“

Адрес:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast, 160019 Русия

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, Санкт Петербург, 195267 Русия

Регистрационен номер: 1037804006811, Русия

Номер на данъчна регистрация: 7802059185

Уебсайт: www.zaovad.com

Имейл: office@zaovad.com

АО „ВАД“ е основният изпълнител на изграждането на магистрала „Таврида“ в Крим, на шосето по Керченския мост и на пътищата, осигуряващи достъп до него. Магистрала „Таврида“ ще осигурява транспортния достъп до Крим чрез система от новоизградени пътища, които да служат като основна връзка с Керченския мост. Следователно АО „ВАД“ подкрепя утвърждаването на незаконно анексирания Кримски полуостров като част от Руската федерация, което съответно подкопава допълнително териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

31.7.2018 г.“


Top