Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1009

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1009 на Съвета от 17 юли 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

ST/11047/2018/INIT

OJ L 181, 18.7.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1009/oj

18.7.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1009 НА СЪВЕТА

от 17 юли 2018 година

за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1509 на Съвета от 30 август 2017 г. за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Регламент (ЕО) № 329/2007 (1), и по-специално член 47, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 30 август 2017 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2017/1509.

(2)

На 9 юли 2018 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН (СС на ООН), създаден съгласно Резолюция 1718 (2006) на СС на ООН, измени вписването за едно лице и за едно образувание, подлежащи на ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложение XIII към Регламент (ЕС) 2017/1509 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XIII към Регламент (ЕС) 2017/1509 се изменя съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юли 2018 година.

За Съвета

Председател

G. BLÜMEL


(1)  ОВ L 224, 31.8.2017 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

В приложение XIII към Регламент (ЕС) 2017/1509, в частта „а) Физически лица“ вписване 4 се заменя със следното:

„4.

Ri Hong-sop

 

1940 г.

16.7.2009 г.

Бивш директор, Център за ядрени изследвания Yongbyon и ръководител на Института за ядрени оръжия, ръководил е три основни съоръжения, които подпомагат производството на плутониеви проби за оръжейни цели: инсталацията за производство на гориво, ядрения реактор и съоръжението за преработка.“

2.

В приложение XIII към Регламент (ЕС) 2017/1509, в частта „б) Юридически лица, образувания и органи“ вписване 28 се заменя със следното:

„28.

Отдел „Сектор за производство на боеприпаси“

Отдел „Промишленост за военни доставки“

Пхенян, КНДР

2.3.2016 г.

MID участва в ключови области на ракетната програма на КНДР. MID носи отговорност за надзора върху производството на КНДР на балистични ракети, в това число Taepo Dong-2. MID ръководи оръжейното производство и научноизследователските и развойни програми в КНДР, включително програмата на КНДР за балистични ракети. Вторият икономически комитет и Втората академия за естествени науки, също посочени през август 2010 г., са подчинени на отдел „Сектор за производство на боеприпаси“. През последните години MID работи по разработката на междуконтитентални балистични ракети KN08 на мобилни установки. Отдел „Сектор за производство на боеприпаси“ ръководи ядрената програма на КНДР. Институтът за ядрени оръжия е подчинен на отдел „Сектор за производство на боеприпаси“.“


Top