EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0989R(01)

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2018/989 на Комисията от 18 май 2018 година за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/654 за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите и общите изисквания, свързани с граничните стойности на емисиите и одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътната подвижна техника (ОВ L 182, 18.7.2018 г.)

C/2018/7953

OJ L 300, 27.11.2018, p. 13–14 (BG, FR, LT, PT, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/989/corrigendum/2018-11-27/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

27.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/13


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2018/989 на Комисията от 18 май 2018 година за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/654 за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на техническите и общите изисквания, свързани с граничните стойности на емисиите и одобряването на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътната подвижна техника

( Официален вестник на Европейския съюз L 182 от 18 юли 2018 г. )

На страница 80, в приложение VI, точка 15, с която се изменя точка 7.5 от приложение VI към Делегиран регламент (ЕС) 2017/654, в буква б) фигура 6.4 да се чете, както следва:

„Фигура 6.4

Последователност на изпитването

Image

Фаза на изпитване за измерване на емисиите на отраб. газове с пускане при горещ двигател

Фаза на изпитване за измерване на емисиите на отраб. газове с пускане при студен двигател

Естествено или принудително охлаждане

Подготвяне на двигателя

Ако се прилагат цикъл с преходни режими и цикъл със стабилни състояния

Съставяне на графичната характеристика на двигателя (крива на макс. въртящ момент или линия на работния режим при постоянна чест. на въртене), ако не се прилага цикъл с преходни режими

Съставяне на графичната характеристика на двигателя (крива на макс. въртящ момент)

1) Събиране на данни 2) Следизпитвателни процедури 3) Оценки

Изчисляване на емисиите

Подготвяне на всички системи за вземане на проби (вкл. калибриране на анализатора) и събиране на данни

Предварителна подготовка и загряване на двигателя

Изпитване за емисии на отработили газове

Загряване при престой

LSI-NRTC

NRTC

Провеждане на един или повече предварителни цикли, според нуждите, за проверка на двигателя/изпитването

Съставяне на еталонен цикъл на изп. с преходни режими

Преходни режими (NRTC и LSI-NRTC)

Цикъл със стабилни състояния (дискретни режими и RMC)

Определяне на цикъл на изп. със стабилни състояния


Top