EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0705

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/705 на Съвета от 14 май 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

OJ L 118I, 14.5.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/705/oj

14.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 118/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/705 НА СЪВЕТА

от 14 май 2018 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета от 17 март 2014 г. относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 269/2014.

(2)

Предвид организираните от Руската федерация избори за президент на Русия в незаконно анексираните Крим и Севастопол Съветът счита, че пет лица следва да бъдат добавени в съдържащия се в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 списък на физически и юридически лица, образувания и органи, за които се прилагат ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лицата, посочени в приложението към настоящия регламент, се добавят в списъка, който се съдържа в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 май 2018 година.

За Съвета

Председател

Е. ЗАХАРИЕВА


(1)  ОВ L 78, 17.3.2014 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В списъка с лица, съдържащ се в приложение I към Регламент (ЕС) № 269/2014, се добавят следните лица:

 

Име

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

„162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Дата на раждане: 20.5.1971 г.

Място на раждане: Крим

Адрес: Симферопол, Лисневка, ул. „Киевская“ 83, ап. 67

Заместник-председател на избирателната комисия на Крим. В това свое качество тя участва в организацията на руските президентски избори на 18 март 2018 г. в незаконно анексираните Крим и Севастопол, като по този начин активно подкрепя и провежда политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

14.5.2018 г.

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO /

Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(НаталIя IванIвна БЕЗРУЧЕНКО)

Дата на раждане: 22.8.1979 г.

Място на раждане: Симферопол, Крим

Адрес: Автономна република Крим, Грезовское, ул. „Кржижановского“ 5-А, ап. 64

Секретар на избирателната комисия на Крим. В това свое качество тя участва в организацията на руските президентски избори на 18 март 2018 г. в незаконно анексираните Крим и Севастопол, като по този начин активно подкрепя и провежда политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

14.5.2018 г.

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV /

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр ЮрIйович ПЄТУХОВ)

Дата на раждане: 17.7.1970 г.

Председател на избирателната комисия на Севастопол. В това свое качество той участва в организацията на руските президентски избори на 18 март 2018 г. в незаконно анексираните Крим и Севастопол, като по този начин активно подкрепя и провежда политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

14.5.2018 г.

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Дата на раждане: 7.6.1968 г.

Заместник-председател на избирателната комисия на Севастопол. В това свое качество той участва в организацията на руските президентски избори на 18 март 2018 г. в незаконно анексираните Крим и Севастопол, като по този начин активно подкрепя и провежда политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

14.5.2018 г.

166.

Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА)

Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA

(АнастасIя Миколаївна КАПРАНОВА)

Дата на раждане: 1964 г. (вероятно: 21 април)

Секретар на избирателната комисия на Севастопол. В това свое качество тя участва в организацията на руските президентски избори на 18 март 2018 г. в незаконно анексираните Крим и Севастопол, като по този начин активно подкрепя и провежда политики, които подкопават териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

14.5.2018 г.“


Top