Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0715

Решение (ОВППС) 2018/715 на Съвета от 14 май 2018 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

OJ L 120, 16.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/715/oj

16.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 120/4


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2018/715 НА СЪВЕТА

от 14 май 2018 година

за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 22 април 2013 г. Съветът прие Решение 2013/183/ОВППС (1) относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република („КНДР“).

(2)

На 2 юли 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/1066 (2), с което в приложение II към Решение 2013/183/ОВППС беше добавено Корейското национално застрахователно дружество („KNIC“) GmbH и шест лица, действащи от негово име или под негово ръководство. На 31 март 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/475 (3), с което добави KNIC към приложение II към Решение 2013/183/ОВППС и заличи вписването относно KNIC GmbH. С Решение (ОВППС) 2016/475 също измени вписванията за шестте лица, действащи от името на KNIC или под негово ръководство.

(3)

На 27 май 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/849 (4) относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2013/183/ОВППС.

(4)

На 5 август 2017 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2371 (2017), в която се предвиждат нови мерки срещу КНДР, включително посочването на KNIC.

(5)

На 10 август 2017 г. Съветът прие Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/1459 (5), с което KNIC се добавя в приложение I към Решение (ОВППС) 2016/849, а на 24 август 2017 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2017/1504 (6), с което KNIC се изважда от приложение II към Решение (ОВППС) 2016/849.

(6)

Поради това вписванията на лицата, действащи от името на KNIC или под негово ръководство, следва да бъдат преместени в приложение III към Решение (ОВППС) 2016/849 и да бъдат извадени от приложение II към същото решение.

(7)

Поради това приложения III и II към Решение (ОВППС) 2016/849 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения III и II към Решение (ОВППС) 2016/849 се изменят съгласно предвиденото в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 май 2018 година.

За Съвета

Председател

Е. ЗАХАРИЕВА


(1)  Решение 2013/183/ОВППС от 22 април 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2010/800/ОВППС (ОВ L 111, 23.4.2013 г., стр. 52).

(2)  Решение (ОВППС) 2015/1066 на Съвета от 2 юли 2015 г. за изменение на Решение 2013/183/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (ОВ L 174, 3.7.2015 г., стр. 25).

(3)  Решение (ОВППС) 2016/475 на Съвета от 31 март 2016 г. за изменение на Решение 2013/183/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (ОВ L 85, 1.4.2016 г., стр. 34).

(4)  Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета от 27 май 2016 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2013/183/ОВППС (ОВ L 141, 28.5.2016 г., стр. 79).

(5)  Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/1459 на Съвета от 10 август 2017 г. за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (ОВ L 208, 11.8.2017 г., стр. 38).

(6)  Решение (ОВППС) 2017/1504 на Съвета от 24 август 2017 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (ОВ L 221, 26.8.2017 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

А.

В приложение III към Решение (ОВППС) 2016/849, в раздел „Списък на лицата, посочени в член 23, параграф 1, буква в) и в член 27, параграф 1, буква в)“, подраздел „A. Лица“ се добавят следните вписвания:

 

Име

Идентификационни данни

Дата на посочване

Основания

„19.

KIM Il-Su

изв. също като KIM Il Su

Дата на раждане: 2.9.1965 г.

Място на раждане: Пхенян, КНДР.

3.7.2015 г.

Мениджър в презастрахователния отдел на Korea National Insurance Corporation (KNIC), базиран в централата в Пхенян, и бивш оторизиран главен представител на KNIC в Хамбург, действащ от името на KNIC или под негово ръководство.

20.

KANG Song-Sam

изв. също като KANG Song Sam

Дата на раждане: 5.7.1972 г.

Място на раждане: Пхенян, КНДР.

3.7.2015 г.

Бивш оторизиран представител на Korea National Insurance Corporation (KNIC) в Хамбург, продължава да действа за или от името на KNIC или под негово ръководство.

21.

CHOE Chun-Sik

изв. също като CHOE Chun Sik

Дата на раждане: 23.12.1963 г.

Място на раждане: Пхенян, КНДР.

Номер на паспорта: 745132109

Валиден до 12.2.2020 г.

3.7.2015 г.

Директор в презастрахователния отдел на Korea National Insurance Corporation (KNIC), базиран в централата в Пхенян, действащ от името на KNIC или под негово ръководство.

22.

SIN Kyu-Nam

изв. също като SIN Kyu Nam

Дата на раждане: 12.9.1972 г.

Място на раждане: Пхенян, КНДР.

Номер на паспорта: PO472132950

3.7.2015 г.

Директор в презастрахователния отдел на Korea National Insurance Corporation (KNIC), базиран в централата в Пхенян, и бивш оторизиран представител на KNIC в Хамбург, действащ от името на KNIC или под негово ръководство.

23.

PAK Chun-San

изв. също като PAK Chun San

Дата на раждане: 18.12.1953 г.

Място на раждане: Пхенян, КНДР.

Номер на паспорта: PS472220097

3.7.2015 г.

Директор в презастрахователния отдел на Korea National Insurance Corporation (KNIC), базиран в централата в Пхенян най-малко до декември 2015 г., и бивш оторизиран главен представител на KNIC в Хамбург, продължава да действа за или от името на KNIC или под негово ръководство.

24.

SO Tong Myong

Дата на раждане: 10.9.1956 г.

3.7.2015 г.

Президент на Korea National Insurance Corporation, председател на изпълнителния управителен комитет на KNIC (юни 2012 г.); Главен управител на Korea National Insurance Corporation (септември 2013 г.), действащ от името на KNIC или под негово ръководство.“

Б.

От приложение II към Решение (ОВППС) 2016/849, в раздел „II. Лица и образувания, предоставящи финансови услуги, които биха могли да допринесат за ядрените програми на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение“, подраздел „А. Лица“ се изваждат следните вписвания:

 

Име

Друго име

Идентификационни данни

Дата на посочване

Основания

„3.

KIM Il-Su

KIM Il Su

Дата на раждане: 2.9.1965 г.

Място на раждане: Пхенян, КНДР.

3.7.2015 г.

Мениджър в презастрахователния отдел на Korea National Insurance Corporation (KNIC), базиран в централата в Пхенян, и бивш оторизиран главен представител на KNIC в Хамбург, действащ от името на KNIC или под негово ръководство.

4.

KANG Song-Sam

KANG Song Sam

Дата на раждане: 5.7.1972 г.

Място на раждане: Пхенян, КНДР.

3.7.2015 г.

Бивш оторизиран представител на Korea National Insurance Corporation (KNIC) в Хамбург, продължава да действа за или от името на KNIC или под негово ръководство.

5.

CHOE Chun-Sik

CHOE Chun Sik

Дата на раждане: 23.12.1963 г.

Място на раждане: Пхенян, КНДР.

Номер на паспорта: 745132109

Валиден до 12.2.2020 г.

3.7.2015 г.

Директор в презастрахователния отдел на Korea National Insurance Corporation (KNIC), базиран в централата в Пхенян, действащ от името на KNIC или под негово ръководство.

6.

SIN Kyu-Nam

SIN Kyu Nam

Дата на раждане: 12.9.1972 г.

Място на раждане: Пхенян, КНДР.

Номер на паспорта: PO472132950

3.7.2015 г.

Директор в презастрахователния отдел на Korea National Insurance Corporation (KNIC), базиран в централата в Пхенян, и бивш оторизиран представител на KNIC в Хамбург, действащ от името на KNIC или под негово ръководство.

7.

PAK Chun-San

PAK Chun San

Дата на раждане: 18.12.1953 г.

Място на раждане: Пхенян, КНДР.

Номер на паспорта: PS472220097

3.7.2015 г.

Директор в презастрахователния отдел на Korea National Insurance Corporation (KNIC), базиран в централата в Пхенян най-малко до декември 2015 г., и бивш оторизиран главен представител на KNIC в Хамбург, продължава да действа за или от името на KNIC или под негово ръководство.

8.

SO Tong Myong

 

Дата на раждане: 10.9.1956 г.

3.7.2015 г.

Президент на Korea National Insurance Corporation, председател на изпълнителния управителен комитет на KNIC (юни 2012 г.); Главен управител на Korea National Insurance Corporation (септември 2013 г.), действащ от името на KNIC или под негово ръководство.“


Top