Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0694

Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/694 на Съвета от 7 май 2018 година за прилагане на Решение 2014/932/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен

OJ L 117, 8.5.2018, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/694/oj

8.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 117/17


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2018/694 НА СЪВЕТА

от 7 май 2018 година

за прилагане на Решение 2014/932/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2014/932/ОВППС на Съвета от 18 декември 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Йемен (1), и по-специално член 3 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 18 декември 2014 г. Съветът прие Решение 2014/932/ОВППС.

(2)

На 23 април 2018 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно параграф 19 от Резолюция 2140 (2014) на Съвета за сигурност на ООН, актуализира информацията по отношение на едно лице, подлежащо на ограничителни мерки.

(3)

Поради това приложението към Решение 2014/932/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2014/932/ОВППС се изменя съгласно предвиденото в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 7 май 2018 година.

За Съвета

Председател

Е. ЗАХАРИЕВА


(1)  ОВ L 365, 19.12.2014 г., стр. 147.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписването относно посоченото по-долу лице се заменя със следното:

„3.

Ali Abdullah Saleh (наричан още: Ali Abdallah Salih).

Изписване на оригиналния език: Image

Длъжност: а) председател на Партията на Генералния народен конгрес в Йемен; б) бивш президент на Република Йемен. Дата на раждане: a) 21.3.1945 г.; б) 21.3.1946 г.; в) 21.3.1942 г.; г) 21.3.1947 г. Място на раждане: а) Bayt al-Ahmar, провинция Сана, Йемен; б) Сана, Йемен; в) Сана, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Гражданство: Йемен. Паспорт №: 00016161 (Йемен). Национален идентификационен номер: 01010744444. Друга информация: Пол: мъжки. Гражданско състояние: предполага се, че е починал. Препратка към специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Дата на посочване от ООН: 7.11.2014 г. (изменения на 20.11.2014 г., 23.4.2018 г.).

Допълнителни сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Ali Abdullah Saleh е посочен с цел налагане на санкции на 7 ноември 2014 г. съгласно параграфи 11 и 15 от Резолюция 2140 (2014) като лице, отговарящо на критериите, определени в параграфи 17 и 18 от резолюцията.

Ali Abdullah Saleh участва в действия, застрашаващи мира, сигурността или стабилността на Йемен, като действия, възпрепятстващи изпълнението на споразумението от 23 ноември 2011 г. между правителството на Йемен и опозиционните групировки, което предвижда мирно предаване на властта в Йемен, както и действия, възпрепятстващи политическия процес в Йемен.

Съгласно споразумението от 23 ноември 2011 г., подкрепено от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, Аli Abdullah Saleh се оттегля от властта, след като е президент на Йемен повече от 30 години.

Има сведения, че от есента на 2012 г. Аli Abdullah Saleh става един от основните поддръжници на действията на насилие на движението „Хути“ в Северен Йемен.

Сблъсъците в южната част на Йемен през февруари 2013 г. бяха резултат от общите усилия на Saleh, AКАП и на южния сепаратист Ali Salim al-Вayd да предизвикат размирици преди Конференцията за национален диалог в Йемен на 18 март 2013 г. В последно време, от септември 2014 г., Saleh дестабилизира Йемен чрез използване на други лица за отслабване на централната власт и създаване на достатъчна степен на нестабилност с цел извършване на преврат. Според доклада на експертната група на Организацията на обединените нации за Йемен от септември 2014 г., партньори твърдят, че Saleh подкрепя действията на насилие на някои йеменски граждани чрез предоставяне на финансови средства и политическа подкрепа, както и чрез подпомагане на членовете на Генералния народен конгрес да продължават участието си в дестабилизирането на Йемен с различни средства.“


Top