Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1571

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1571 на Комисията от 15 септември 2017 година за изменение за 277-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

C/2017/6320

OJ L 238, 16.9.2017, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1571/oj

16.9.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 238/42


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1571 НА КОМИСИЯТА

от 15 септември 2017 година

за изменение за 277-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите (1) ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда, и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и образуванията, обхванати от мерките за замразяване на средства и икономически ресурси съгласно посочения регламент.

(2)

На 12 септември 2017 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да извади едно физическо лице от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси. Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 септември 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 в категорията „Физически лица“ се заличава следното вписване:

„Zulkifli Abdul Hir (известен още като а) Musa Abdul Hir, б) Muslimin Abdulmotalib, в) Salim Alombra, г) Armand Escalante, д) Normina Hashim, е) Henri Lawi, ж) Hendri Lawi, з) Norhana Mohamad, и) Omar Salem, й) Ahmad Shobirin, к) Bin Abdul Hir Zulkifli, л) Abdulhir Bin Hir, м) Hassan, н) Hogalu, о) Hugalu, п) Lagu, р) Marwan (широко известен под това име). Адрес: a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Малайзия (предишно местожителство), б) Maguindanao, Филипините (от 1 януари 2015 г.). Дата на раждане: а) 5.1.1966 г., б) 5.10.1966 г. Място на раждане: Muar Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Номер на паспорта: a) A 11263265, б) национален идентификационен номер: 660105-01-5297, в) шофьорска книжка D2161572, издадена в Калифорния, САЩ. Друга информация: а) на 1 август 2007 г. съдът в Северния окръг на Калифорния, САЩ, издаде за него заповед за арест, б) потвърдено е, че е починал в Maguindanao, Филипините, през януари 2015 г., в) името на майката е Minah Binto Aogist Abd Aziz. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.“


Top