Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1488

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1488 на Комисията от 18 август 2017 година за изменение за 274-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

C/2017/5823

OJ L 215, 19.8.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1488/oj

19.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1488 НА КОМИСИЯТА

от 18 август 2017 година

за изменение за 274-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и образуванията, обхванати от мерките за замразяване на средства и икономически ресурси съгласно посочения регламент.

(2)

На 9 август 2017 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да измени едно вписване в своя списък на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяване на средства и икономически ресурси. Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 август 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 в главата „Физически лица“, идентификационните данни за вписването:

„Rustam Magomedovich Aselderov (изписване на оригиналния език: Рустам Магомедович Асельдеров) (известен също като а) Abu Muhammad (изписване на оригиналния език: Абу Мухаммад), б) Abu Muhammad Al-Kadari (изписване на оригиналния език: Абу Мухаммад Аль-Кадари), в) Muhamadmuhtar (изписване на оригиналния език: Мухамадмухтар). Дата на раждане: 9.3.1981 г. Място на раждане: с. Ики-Бурул, Ики-Бурулски район, Република Калмикия, Руска федерация. Гражданство: Руска федерация. Паспорт №: Руски паспорт номер 8208 № 555627, издаден от Ленинский офис, дирекция на Федералната служба по въпросите на миграцията на Руската федерация за Република Дагестан. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 12.12.2016 г.“

се заменят със следното:

„Rustam Magomedovich Aselderov (изписване на оригиналния език: Рустам Магомедович Асельдеров) (известен също като а) Abu Muhammad (изписване на оригиналния език: Абу Мухаммад), б) Abu Muhammad Al-Kadari (изписване на оригиналния език: Абу Мухаммад Аль-Кадари), в) Muhamadmuhtar (изписване на оригиналния език: Мухамадмухтар). Дата на раждане: 9.3.1981 г. Място на раждане: с. Ики-Бурул, Ики-Бурулски район, Република Калмикия, Руска федерация. Гражданство: Руска федерация. Паспорт №: Руски паспорт номер 8208 № 555627, издаден от Ленинский офис, дирекция на Федералната служба по въпросите на миграцията на Руската федерация за Република Дагестан. Друга информация: Убит на 3 декември 2016 г. в Махачкала, Република Дагестан, Руска федерация. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 12.12.2016 г.“


Top