Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0390R(01)

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/390 на Комисията от 11 ноември 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти във връзка с някои пруденциални изисквания за централните депозитари на ценни книжа и за определените кредитни институции, които предлагат спомагателни услуги от банков тип (ОВ L 65, 10.3.2017 г.)

C/2018/2982

OJ L 122, 17.5.2018, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/390/corrigendum/2018-05-17/oj

17.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 122/35


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/390 на Комисията от 11 ноември 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти във връзка с някои пруденциални изисквания за централните депозитари на ценни книжа и за определените кредитни институции, които предлагат спомагателни услуги от банков тип

( Официален вестник на Европейския съюз OJ L 65 от 10 март 2017 г. )

На страница 17, в член 6, параграф 1, буква а) подточка iii)

вместо:

„iii)

прогнозните нетни приходи след данъчно облагане за най-отдалечената в миналото финансова година, за която все още няма одитирани резултати;“

да се чете:

„iii)

прогнозните нетни приходи след данъчно облагане за предходната финансова година, за която все още няма одитирани резултати;“.

На страница 32, в член 26 параграф 1

вместо:

„ЦДЦК доставчик на банкови услуги разполага с ефективни погасителни процедури при кредитиране в рамките на деня, които изпълняват изискванията по параграфи 2 и 3.“

да се чете:

„ЦДЦК доставчик на банкови услуги разполага с ефективни погасителни процедури при кредитиране в рамките на деня, които изпълняват изискванията по параграф 2.“


Top