Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0905

Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/905 на Съвета от 29 май 2017 година за прилагане на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

OJ L 138I , 29.5.2017, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/905/oj

29.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 138/6


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2017/905 НА СЪВЕТА

от 29 май 2017 година

за прилагане на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2010/788/ОВППС на Съвета от 20 декември 2010 г. относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго и за отмяна на Обща позиция 2008/369/ОВППС (1), и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 20 декември 2010 г. Съветът прие Решение 2010/788/ОВППС.

(2)

На 12 декември 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/2231 (2) в отговор на възпрепятстването на избирателния процес и свързаните с това нарушения на човешките права в Демократична република Конго (ДРК). На 6 март 2017 г. Съветът прие заключения, в които изрази сериозната си загриженост по повод на политическата ситуация в ДРК, предизвикана от блокирането на изпълнението на приобщаващото политическо споразумение от 31 декември 2016 г., както и от положението със сигурността в няколко части на страната, където се наблюдава употреба на прекомерна сила.

(3)

Предвид сериозното положение в ДРК в списъка на лицата и образуванията, за които се прилагат ограничителни мерки, съдържащ се в приложение II към Решение 2010/788/ОВППС, следва да бъдат добавени девет лица.

(4)

Поради това приложение II към Решение 2010/788/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение II към Решение 2010/788/ОВППС се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 29 май 2017 година.

За Съвета

Председател

C. CARDONA


(1)  ОВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 30.

(2)  Решение (ОВППС) 2016/2231 на Съвета от 12 декември 2016 г. за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго (ОВ L 336, 12.12.2016 г., стр. 7).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните лица се добавят в списъка на лицата и образуванията, поместен в приложение II към Решение 2010/788/ОВППС:

А.   Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания за включване в списъка

Дата на включване в списъка

„8.

Evariste Boshab, бивш заместник министър-председател и министър на вътрешните работи и сигурността

изв. още като Evariste Boshab Mabub Ma Bileng

Дата на раждане: 12.1.1956 г.

Място на раждане: Tete Kalamba (ДРК).

Номер на дипломатически паспорт: DP 0000003 (валиден от 21.12.2015 г. до 20.12.2020 г.).

Шенгенска виза изтекла на 5.1.2017 г.

Гражданство: ДРК.

В качеството си на заместник министър-председател и министър на вътрешните работи и сигурността в периода декември 2014 г. — декември 2016 г. Evariste Boshab официално носи отговорност за полицията и службите за сигурност и координира работата на губернаторите на провинции. В това си качество е отговорен за арести на активисти и членове на опозицията, както и за употребата на прекомерна сила, включително между септември 2016 г. и декември 2016 г. в отговор на демонстрации в Киншаса, които доведоха до голям брой убити или ранени граждани от службите за сигурност. Evariste Boshab следователно е участвал в планирането, ръководенето или извършването на действия, които съставляват тежки нарушения на правата на човека в ДРК.

29.5.2017 г.

9.

Gédéon Kyungu Mutanga,

Дата на раждане: около 1974 г. в провинция Tanganyika.

Гражданство: ДРК

Като ръководител на милиция Bakata Katanga в периода 2011—2016 г. Gédéon Kyungu Mutanga участва в тежки нарушения на правата на човека и военни престъпления като убийства и нападения срещу цивилното население, особено в селските райони на региона Katanga.

Gédéon Kyungu Mutanga е понастоящем ръководител на въоръжена група, извършваща нарушения на правата на човека в провинция Kasai и подкрепяща правителствените сили, извършващи нарушения на правата на човека. Gédéon Kyungu Mutanga следователно е участвал в планирането, ръководенето или извършването на действия, които съставляват тежки нарушения на правата на човека в ДРК.

29.5.2017 г.

10.

Alex Kande Mupompa, губернатор на централните части на Kasai

изв. още като Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.

Дата на раждане: 23.9.1950 г.

Място на раждане: Kananga (ДРК).

Номер на паспорт от ДРК: OP 0024910 (валиден от 21.3.2016 г. до 20.3.2021 г.).

Адрес: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Белгия

Гражданство: ДРК и белгийско

Като губернатор на централните части на Kasai Alex Kande Mupompa носи отговорност за продължаващата употреба на прекомерна сила, жестоките репресии и извънсъдебните екзекуции, извършвани от силите за сигурност и от PNC в централните части на Kasai от 2016 г. насам, включително твърдяните незаконни убийства на членове на милицията Kamiuna Nsapu и граждани в Mwanza Lomba, централните части на Kasaiр, през февруари 2017 г.

В това си качество Alex Kande Mupompa следователно е участвал в планирането, ръководенето или извършването на действия, които съставляват тежки нарушения на правата на човека в ДРК.

29.5.2017 г.

11.

Jean-Claude Kazembe Musonda, бивш губернатор на Haut-Katang

Дата на раждане: 17.5.1963 г. Място на раждане: Kashobwe (ДРК).

Гражданство: ДРК.

Като губернатор на Haut Katanga до април 2017 г. Jean-Claude Kazembe Musonda носи отговорност за употребата на прекомерна сила и жестоките репресии, извършвани от силите за сигурност и PNC в Haut Katanga, включително между 15 и 31 декември 2016 г., когато 12 граждани са убити и 64 ранени в резултат от използването на смъртоносна сила от силите за сигурност, включително от агенти на PNC, в отговор на протестите в Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda следователно е участвал в планирането, ръководенето или извършването на действия, които съставляват тежки нарушения на правата на човека в ДРК.

29.5.2017 г.

12.

Lambert Mende, министър на комуникациите и медиите и говорител на правителството

изв. още като Lambert Mende Omalanga

Дата на раждане: 11.2.1953 г. Място на раждане: Okolo (ДРК).

Номер на дипломатически паспорт: DB0001939 (издаден на 4.5.2017 г., валиден до 3.5.2022 г.).

Гражданство: ДРК

Като министър на комуникациите и медиите от 2008 г. насам Lambert Mende носи отговорност за прилагането в ДРК на репресивна медийна политика, която нарушава правото на свободно изразяване и информация и възпрепятства намирането на консенсусно и мирно решение за провеждането на избори в ДРК. На 12 ноември 2016 г. той приема указ, който ограничава възможностите за излъчване на чуждестранни медии в ДРК.

В нарушение на политическото споразумение, постигнато на 31 декември 2016 г. между президентското мнозинство и опозиционните партии, излъчването на няколко медии не е възобновено към май 2017 г.

В качеството си на министър на комуникациите и медиите Lambert Mende следователно носи отговорност за възпрепятстване на намирането на консенсусно и мирно решение за провеждането на избори в ДРК, включително чрез актове на насилие, репресии или подбуждане към насилие, или чрез подкопаване на принципите на правовата държава.

29.5.2017 г.

13.

Muhindo Akili Mundos, Командир на 31-ва бригада на FARDC

изв. още като Charles Muhindo Akili Mundos; Charles Muhindo Akilimani Mundos.

Дата на раждане: 10.11.1972 г.

Място на раждане: Kirotse (ДРК).

Военен ID номер: 1-72-96-80384-52.

Гражданство: ДРК.

Muhindo Akili Mundos е командир от FARDC, командвал операцията Sukola I; носи отговорност за провеждането на военни операции срещу ADF в периода август 2014 г. — юни 2015 г. Набира и въоръжава бивши бойци от местни въоръжени групи за участие в извънсъдебни екзекуции и в масовите убийства, започнали през октомври 2014 г.

Muhindo Akili Mundos следователно е участвал в планирането, ръководенето или извършването на действия, които съставляват тежки нарушения на правата на човека в ДРК.

29.5.2017 г.

14.

Бригаден генерал Eric Ruhorimbere, заместник-командир на 21-ви военен район (Mbuji-Mayi)

изв. още като Eric Ruhorimbere Ruhanga; Tango Two; Tango Deux.

Дата на раждане: 16.7.1969 г.

Място на раждане: Minembwe (ДРК).

Военен ID номер: 1-69-09-51400-64

Гражданство: ДРК

Като заместник-командир на 21-ви военен район от 18 септември 2014 г. насам Eric Ruhorimbere носи отговорност за употребата на прекомерна сила и извънсъдебните екзекуции, извършвани от силите на FARDC, главно срещу милицията Nsapu и срещу жени и деца.

Eric Ruhorimbere следователно е участвал в планирането, ръководенето или извършването на действия, които съставляват тежки нарушения на правата на човека в ДРК.

29.5.2017 г.

15.

Ramazani Shadari, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи и сигурността

изв. още като Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary

Дата на раждане: 29.11.1960 г.

Място на раждане: Kasongo (ДРК)

Гражданство: ДРК

Като заместник министър-председател и министър на вътрешните работи и сигурността от 20 декември 2016 г., Ramazani Shadari официално носи отговорност за полицията и службите за сигурност и координира работата на губернаторите на провинции. В това си качество той носи отговорност за неотдавнашните арести на активисти и членове на опозицията, както и за употребата на прекомерна сила от момента на неговото назначаване, включително за репресии срещу членове на движението Bundu Dia Kongo в централната част на Конго, репресии в Киншаса през януари и февруари 2017 г., както и за употребата на прекомерна сила и жестоки репресии в провинциите Kasai.

В това си качество Ramazani Shadari следователно е участвал в планирането, ръководенето или извършването на действия, които съставляват тежки нарушения на правата на човека в ДРК.

29.5.2017 г.

16.

Kalev Mutondo, Началник (официално Главен администратор) на Националната разузнавателна служба (ANR)

изв. още като Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.

Дата на раждане: 3.3.1957 г.

Номер на паспорт: DB0004470 (издаден на 8.6.2012 г., валиден до 7.6.2017 г.).

Като дългогодишен началник на Националната разузнавателна служба (ANR), Kalev Mutondo участва и е отговорен за произволни арести, задържане и малтретиране на членове на опозицията, активисти на гражданското общество и други. Той следователно е подкопал принципите на правовата държава и е възпрепятствал намирането на консенсусно и мирно решение за провеждането на избори в ДРК, както и е планирал и ръководил действия, които съставлява сериозно нарушение на правата на човека в ДРК.

29.5.2017 г.“


Top