Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0704(01)

Решение на Комисията от 8 май 2017 година относно съвместимостта с правото на Съюза на мерките, предприети от Унгария съгласно член 14 от Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги)

OJ C 214, 4.7.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

4.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 214/3


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2017 година

относно съвместимостта с правото на Съюза на мерките, предприети от Унгария съгласно член 14 от Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги)

(2017/C 214/04)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (1), и по-специално член 14, параграф 2 от нея,

като взе предвид становището на комитета, създаден съгласно член 29 от Директива 2010/13/ЕС,

като има предвид, че:

(1)

С писмо от 20 февруари 2017 г. Унгария уведоми Комисията за някои мерки, предприети съгласно член 14, параграф 1 от Директива 2010/13/ЕС.

(2)

Комисията провери в срок от три месеца от получаването на уведомлението дали тези мерки са съвместими със правото на Съюза, по-специално по отношение на тяхната пропорционалност и на прозрачността на националната процедура за консултации.

(3)

При проучването на мерките Комисията взе предвид наличните данни за унгарския аудиовизуален пазар, по-специално във връзка с въздействието на мерките върху телевизионния пазар.

(4)

Списъкът на събитията от голямо значение за обществото е съставен от Унгария по ясен и прозрачен начин след широка обществена консултация.

(5)

Въз основа на подробни доказателства и зрителски данни, предоставени от унгарските органи, Комисията констатира, че списъкът на определените събития, изготвен в съответствие с член 14, параграф 1 от Директива 2010/13/ЕС, отговаря най-малко на два от следните критерии, считани за надеждни показатели за значението на такива събития за обществото: i) специален общ отзвук в държавата членка, а не от значение само за онези, които редовно се интересуват от съответния спорт или дейност; ii) общопризнато, особено културно значение за населението на държавата членка, по-специално като катализатор на културната идентичност; iii) участие във въпросното събитие на националния отбор в рамките на състезание или турнир от международно значение; и iv) факта, че събитието традиционно се излъчва по безплатна ефирна телевизия и привлича много телевизионни зрители.

(6)

Нотифицираният списък на събития от голямо значение за обществото съдържа няколко конкретни събития, които се считат за събития от голямо обществено значение, като например летните и зимните олимпийски игри с участието на унгарския национален отбор или на един или повече унгарски атлети. Както сочат данните, предоставени от унгарските органи, летните и зимните олимпийски игри са особено популярни не само сред хората, които редовно се интересуват от спортни прояви, а и сред широката общественост. Тези събития също привличат много телевизионни зрители и традиционно се излъчват по безплатна ефирна телевизия.

(7)

Срещите на откриването, четвъртфиналите, полуфиналите и финалите на Световното първенство на ФИФА и Европейското първенство на УЕФА също се считат за събития от голямо значение за обществото. Както сочат данните, предоставени от унгарските органи, тези събития имат специален общ отзвук в Унгария, тъй като са много популярни не само сред хората, които редовно се интересуват от спортни прояви, а и сред широката общественост. Те включват участие на национален отбор в международен турнир от голямо значение. Те също привличат много телевизионни зрители и традиционно се излъчват по безплатна ефирна телевизия.

(8)

Списъкът включва също всички срещи на унгарския мъжки национален отбор на Световното първенство на ФИФА и Европейското първенство на УЕФА, както и квалификации за тези събития и официални приятелски срещи. Както сочат данните, предоставени от унгарските органи, тези събития имат специален общ отзвук в унгарското общество, а не само сред хората, които редовно се интересуват от футбол. Те включват участие на национален отбор в международен турнир от голямо значение. Те също привличат много телевизионни зрители и традиционно се излъчват по безплатна ефирна телевизия.

(9)

Финалът на Шампионската лига на УЕФА и срещите от Шампионската лига и Лига Европа на УЕФА с участието на унгарски клубен отбор също се считат за събития от голямо значение за обществото. Те имат специален общ отзвук в унгарското общество, тъй като са популярни не само сред традиционните зрители на футболни срещи, а и сред широката общественост. Те включват и участието на унгарски клубни отбори в международен турнир от голямо значение. Те привличат много телевизионни зрители и традиционно се излъчват по безплатна ефирна телевизия.

(10)

Срещите от Европейското първенство за мъже и жени на Европейската федерация по хандбал (ЕФХ) с участието на унгарския национален отбор също се считат за събития от голямо значение за обществото. Унгарските органи изтъкват, че те имат специален общ отзвук в Унгария, който се простира отвъд кръга от любители на тази спортна дисциплина. Обикновено те включват участието на унгарския национален отбор, привличат много телевизионни зрители и традиционно се излъчват по безплатна ефирна телевизия.

(11)

Списъкът включва също така всички срещи от Шампионската лига на ЕФХ и от Шампионската лига за жени на ЕФХ с участието на унгарски клубни отбори. Както сочат данните, предоставени от унгарските органи, тези събития имат специален общ отзвук в унгарското общество, а не само сред хората, които редовно се интересуват от хандбал. Те включват и участието на унгарски клубни отбори в международен турнир. Те също привличат много телевизионни зрители и традиционно се излъчват по безплатна ефирна телевизия.

(12)

Срещите от Световната лига по водна топка за мъже на Световната федерация по плуване за аматьори (ФИНА) и от Шампионската лига на Европейската лига по плуване (ЛЕН) с участието на унгарския национален отбор също се считат за събития от голямо значение за обществото. Унгарските органи изтъкват, че те имат специален общ отзвук в Унгария, който не е ограничен до редовните любители на този спорт. Специалният и масов интерес се подсилва от факта, че унгарският национален отбор постигна значителни успехи в тези турнири. Те включват участието на националния отбор в международен турнир. Те привличат много телевизионни зрители и традиционно се излъчват по безплатна ефирна телевизия.

(13)

Списъкът включва и състезанието за Голямата награда на Унгария от Формула едно, което се счита за събитие от голямо значение за обществото. Както сочат данните, предоставени от унгарските органи, това събитие има специален общ отзвук в унгарското общество, като е от значение не само сред хората, които редовно се интересуват от този спорт. Това събитие също привлича много телевизионни зрители и традиционно се излъчва по безплатна ефирна телевизия.

(14)

Определените мерки не надхвърлят необходимото за постигане на набелязаната цел, а именно защитата на правото на информация и широкия достъп на обществеността до телевизионно излъчване на събития от голямо значение за обществото. Това заключение отчита методите, по които ще бъдат излъчвани въпросните събития, определението за „квалифициран телевизионен оператор“, ролята на Унгарския медиен съвет в решаването на спорове, възникнали в хода на изпълнение на мерките, и факта, че решението за установяване на списъка на събитията ще се прилага за събития, за които договорите за изключителни права са сключени след влизането в сила на решението. Поради това може да се направи заключение, че последствията за правото на собственост, предвидено в член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз, не надхвърлят тези, които са неизбежно свързани с включването на събитията в списъка, предвиден в член 14, параграф 1 от Директива 2010/13/ЕС.

(15)

По същите причини унгарските мерки изглеждат пропорционални за обосноваването на дерогация от основната свобода за предоставяне на услуги, определена в член 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Доминиращият обществен интерес е да се осигури широк обществен достъп до предаването на събития от голямо обществено значение. В допълнение унгарските мерки не представляват дискриминация или предотвратяване на достъпа до пазара за телевизионни оператори, притежатели на права или други икономически оператори от други държави членки.

(16)

Определените мерки освен това са съвместими с правилата на Съюза относно конкуренцията. Определението за квалифицирани телевизионни оператори за излъчването на събитията от списъка се основава на обективни критерии, които позволяват действителна и потенциална конкуренция за получаване на правата за излъчване на тези събития. В допълнение, броят на определените събития не е непропорционален в степен, която да наруши конкуренцията надолу по веригата на пазарите за безплатна ефирна телевизия и за платена телевизия. Поради това може да се направи заключение, че последствията за свободната конкуренция не надхвърлят тези, които са неизбежно свързани с включването на събитията в списъка, предвиден в член 14, параграф 1 от Директива 2010/13/ЕС.

(17)

Комисията съобщи предприетите от Унгария мерки на останалите държави членки на Съюза и представи резултатите от своята проверка на комитета, създаден съгласно член 29 от Директива 2010/13/ЕС. Комитетът даде положително становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

1.   Мерките, предприети от Унгария, съгласно член 14, параграф 1 от Директива 2010/13/ЕС и за които Комисията бе уведомена съгласно член 14, параграф 2 от същата директива, са в съответствие с правото на Съюза.

2.   Предприетите от Унгария мерки се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 май 2017 година.

За Комисията

Andrus ANSIP

Заместник-председател


(1)  ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1.


Top