EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0022R(01)

Поправка на Решение (ЕС) 2017/1258 на Европейската централна банка от 5 юли 2017 година за делегирането на решенията за предаването на поверителна статистическа информация на Единния съвет по преструктуриране (ЕЦБ/2017/22) (ОВ L 179, 12.7.2017 г.)

OJ L 60, 2.3.2018, p. 58–58 (BG)
OJ L 60, 2.3.2018, p. 58–60 (ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1258/corrigendum/2018-03-02/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

2.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/58


Поправка на Решение (ЕС) 2017/1258 на Европейската централна банка от 5 юли 2017 година за делегирането на решенията за предаването на поверителна статистическа информация на Единния съвет по преструктуриране (ЕЦБ/2017/22)

( Официален вестник на Европейския съюз L 179 от 12 юли 2017 г. )

На страница 39 съображение 2

вместо:

„(2)

Съгласно член 8, параграф 4а, второ изречение от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета органите или ведомствата, които получават поверителна статистическа информация, предприемат всички необходими регулаторни, административни, технически и организационни мерки за осигуряване на физическата и логическата защита на поверителната статистическа информация.“

да се чете:

„(2)

Съгласно член 8, параграф 4а, второ изречение от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета органите или ведомствата, които получават поверителна статистическа информация, предприемат всички необходими регулаторни, административни, технически и организационни мерки за осигуряване на физическата и логическата защита на поверителната статистическа информация. Управителният съвет прецени, че Единният съвет за преструктуриране е предприел тези мерки.“


Top