EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0840

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/840 на Съвета от 27 май 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

OJ L 141, 28.5.2016, p. 30–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/840/oj

28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/840 НА СЪВЕТА

от 27 май 2016 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 януари 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 36/2012.

(2)

Две лица не следва да бъдат оставени в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията или органите, за които се прилагат ограничителните мерки, съдържащи се в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012.

(3)

Информацията, отнасяща се до някои лица, посочени в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012, следва да се актуализира.

(4)

Поради това приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 май 2016 година.

За Съвета

Председател

A.G. KOENDERS


(1)  ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Вписванията относно следните лица се заличават от списъка, съдържащ се в приложение II, раздел А от Регламент (ЕС) № 36/2012:

 

№ 15. Mohamed Farahat (изв. още като Muhammad Farahat)

 

№ 17. Muhammad (Image) Nasif (Image) (изв. още като Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (Image)

II.

Вписванията относно изброените по-долу лица, съдържащи се в приложение II, раздел А от Регламент (ЕС) № 36/2012, се заменят със следните вписвания:

 

Наименование

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Дата на раждане: 10 юли 1969 г.;

Място на раждане: Дамаск;

паспорт № 454224

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси в секторите на телекомуникациите, финансовите услуги, транспорта и недвижимите имоти; има финансови интереси и/или заема висши и ръководни постове в Syriatel — водещия оператор на мобилни телефонни услуги в Сирия, и в инвестиционните фондове Al Mashreq, Bena Properties и Cham Holding.

Предоставя финансиране и подкрепа за сирийския режим посредством бизнес интересите си.

Влиятелен член е на фамилията Makhlouf и е тясно свързан с фамилията Assad; братовчед е на президента Bashar al-Assad.

9.5.2011 г.

18.

Mohammed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Дата на раждане: 20 май 1966 г.

паспорт № 002954347

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси в секторите на инженеринга и строителството, медиите, туризма и здравеопазването. Има финансови интереси и/или заема висши и ръководни длъжности в редица дружества в Сирия, по-специално Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project и Syria Metal industries.

Изпълнява важна роля в бизнес средите в Сирия като генерален секретар на Търговската камара в Дамаск (назначен през декември 2014 г. от тогавашния министър на икономиката Khodr Orfali), председател на двустранните бизнес съвети Китай–Сирия (от март 2014 г.) и председател на Syrian Metal and Steel Council (от декември 2015 г.).

В тесни бизнес отношения е с ключови фигури на сирийския режим, включително Maher Al-Assad.

Mohammed Hamcho се облагодетелства от сирийския режим и го подкрепя посредством бизнес интересите си и е свързан с лица, които се облагодетелстват от режима и го подкрепят.

27.1.2015 г.

22.

Ihab (

Image

) (изв. още като Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Дата на раждане: 21 януари 1973 г.;

Място на раждане: Дамаск;

паспорт № N002848852

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия. Ihab Makhlouf е вицепрезидент на Syriatel — водещия оператор на мобилни телефонни услуги в Сирия, и акционер в дружеството. Има бизнес интереси в няколко други сирийски дружества и образувания, включително Ramak Construction Co и Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Като вицепрезидент на Syriatel, което прехвърля съществена част от своите печалбите на сирийското правителство по силата на лицензионния си договор, Ihab Makhlouf подкрепя и пряко сирийския режим.

Влиятелен член е на фамилията Makhlouf и е тясно свързан с фамилията Assad; братовчед е на президента Bashar al-Assad.

23.5.2011 г.

28.

Khalid (

Image

) (изв. още като Khaled) Qaddur (

Image

) (изв. още като Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в секторите на телекомуникациите, нефтената промишленост и пластмасовите изделия, поддържащ тесни бизнес контакти с Maher Al-Assad.

Облагодетелства се от сирийския режим и го подкрепя посредством бизнес интересите си.

Съдружник на Maher Al-Assad, включително чрез бизнес дейността си.

27.1.2015 г.

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (изв. още като Ri'af Al-Quwatli a.k.a. Raeef Al-Kouatly)

Дата на раждане: 3 февруари 1967 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бизнес съдружник на Maher Al-Assad и отговарящ за управлението на някои от неговите бизнес интереси; предоставя средства на режима.

23.6.2011 г.

32.

Г-н Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (изв. още като Abu Rami)

Дата на раждане: 19 октомври 1932 г.;

Място на раждане: Latakia, Сирия

Влиятелен член на фамилията Makhlouf, бизнес съдружник и баща на Rami, Ihab и Iyad Makhlouf. Тясно свързан е с фамилията Assad и с вуйчото на Bashar и Mahir al-Assad. Известен е още и като Abu Rami.

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в множество сектори на сирийската икономика, включително интереси и/или значимо влияние в General Organisation of Tobacco и секторите на нефта и газа, както и оръжейния и банковия сектор.

Участва в бизнес операции в полза на режима на Assad в областта на снабдяването с оръжия и банковото дело. Предвид мащаба на бизнес и политическите му връзки с режима той подкрепя и се облагодетелства от сирийския режим.

1.8.2011 г.

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (изв. още като Aiman Jaber)

Място на раждане: Latakia

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия в секторите на стоманата, медиите, потребителските стоки и нефта, включително като търгува с тези стоки. Има финансови интереси и/или заема висши ръководни постове в редица дружества и образувания в Сирия, по-специално Al Jazira (изв. още като Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV и Sama Satellite Channel.

Посредством дружеството си Al Jazira, Ayman Jaber спомага за вноса на нефт в Сирия от Overseas Petroleum Trading.

Ayman Jaber се облагодетелства от режима и го подкрепя посредством бизнес интересите си.

Подкрепя пряко и изпълнява водеща роля в дейностите на свързаните с режима милиции, известни като Shabiha и/или Suqur as-Sahraa.

Съдружник на Rami Makhlouf посредством бизнес дейностите си и близък на Maher Al-Assad посредством ролята си в свързаните с режима милиции.

27.1.2015 г.

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

Дата на раждане: 1933 г.

Място на раждане: Karfis, Сирия

Отговорен за убийствата в Hama през 1980 г., извикан в Дамаск като специален съветник на президента Bashar Al-Assad.

23.8.2011 г.

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в множество сектори на сирийската икономика. Има интереси и/или значително влияние в Amir Group и Cham Holdings — два конгломерата с интереси в областта на недвижимите имоти, туризма, транспорта и финансите. От март 2014 г., след назначаването му от министъра на икономиката Khodr Orfali, заема поста председател за Русия в двустранните стопански съвети.

Samir Hassan подпомага водените от режима военни действия с дарения на парични средства.

Свързан е с лица, които се облагодетелстват или подкрепят режима. По-специално е свързан с посочените от Съвета Rami Makhlouf и Issam Anbouba и се облагодетелства от сирийския режим.

27.9.2014 г.

108.

Mohammad (

Image

) (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

)

Дата на раждане: 1945 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бивш министър на финансите, заемал този пост до 9 февруари 2013 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

1.12.2011 г.

111.

Joseph(

Image

) Suwaid (

Image

)

Дата на раждане: 1958 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бивш министър, заемал този пост до 21 януари 2014 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

23.3.2012 г.

112.

Hussein (

Image

) (изв. още като Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (изв. още като: Hussein Mahmud Farzat)

Дата на раждане: 1957 г.;

Място на раждане: Hama

Бивш министър, заемал този пост поне до 2014 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

23.3.2012 г.

114.

Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (изв. още като: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Дата на раждане: 1964 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бивш министър на телекомуникациите и технологиите, заемал този пост поне до април 2014 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

27.2.2012 г.

117.

Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Дата на раждане: 1966 г.;

Място на раждане: Tartоus

Бивш министър на информацията. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

23.9.2011 г.

192.

Hashim Anwar al-Aqqad изв. още като Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Дата на раждане: 1961 г.

Място на раждане: Mohagirine, Сирия.

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в множество сектори на сирийската икономика. Има интереси и/или значимо влияние в Anwar Akkad Sons Group (AASG) и дъщерното му дружество United Oil. AASG е конгломерат с интереси в сектори като нефт, газ, химикали, застраховки, промишлени машини, недвижими имоти, туризъм, изложения, подизпълнение и медицинско оборудване.

Hashim Anwar al-Aqqad е изпълнявал и дейност като член на сирийския парламент до 2012 г.

Без подкрепа от режима Al-Aqqad не е в състояние да продължи успешната си дейност. Предвид мащаба на бизнес и политическите му връзки с режима той подкрепя и се облагодетелства от сирийския режим.

23.7.2014 г.

201.

Wael Abdulkarim

(известен също като Wael Al Karim)

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Дамаск, Сирия.

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия в областта на нефтената, химическата и производствената промишленост. По-специално той е представител на Abdulkarim Group, изв. още като Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group е водещ производител на смазочни материали, грес и промишлени химикали в Сирия.

7.3.2015 г.

203.

George Haswani

(Изв. още като Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Адрес: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в секторите на инженеринга, строителството, нефта и газа. Има интереси и/или значимо влияние в редица дружества и образувания в Сирия, по-специално в HESCO Engineering and Construction Company — водещо инженерингово и строително дружество.

George Haswani има близки връзки със сирийския режим. Той подкрепя режима и се облагодетелства от него посредством ролята си на посредник в сделки за закупуване на нефт от ИДИЛ от страна на сирийския режим. Той се облагодетелства от режима посредством предоставеното му облагодетелствано положение, включително чрез възложения му договор за обществени поръчки (като подизпълнител) с голямото руско нефтено дружество „Стройтрансгаз“.

7.3.2015 г.


Top